Je nám líto, že se vaše zavazadlo při příletu je poškozené. Poradíme vám, jak v takových případech postupovat.

Pokud zjistíte poškození svého zavazadla, oznamte nám to ihned na letišti na přepážce označené jako REKLAMACE ZAVAZADEL / BAGGAGE CLAIM. Na přepážce s pracovníkem vyplníte dokument Damage Property Report (DPR) s referenčním číslem. Poškození zavazadla můžete oznámit i písemně prostřednictvím on-line formuláře, nejpozději ale do 7 dní od obdržení zavazadla.

V případě hlášení škody mimo letiště musí být prokázána předmětná souvislost mezi poškozením a leteckou přepravou.

V zájmu rychlého vyřízení vašeho požadavku nám prosím zašlete následující dokumenty:

 • Damage Property Report (DPR),
 • palubní vstupenku,
 • zavazadlový lístek (Baggage Tag),
 • doklad o opravě (v případě, že zavazadlo nelze opravit, opravna vám vystaví potvrzení o jeho neopravitelnosti),
 • adresu a bankovní spojení,
 • fotodokumentaci poškození zavazadla,
 • účtenku s pořizovací cenou a datem pořízení poškozeného zavazadla, nebo potvrzení hodnoty zavazadla.

Poškozený nebo chybějící obsah z odbaveného zavazadla

Poškození nebo ztrátu obsahu ze svého zavazadla nahlaste pomocí on-line formuláře, nejpozději však do 7 dní od převzetí zavazadla. V případě hlášení škody mimo letiště musí být prokázána předmětná souvislost mezi poškozením a leteckou přepravou.

V zájmu rychlého vyřízení vašeho požadavku nám prosím zašlete následující dokumenty:

 • Damage Property Report (DPR),
 • palubní vstupenku,
 • zvazadlový lístek (Baggage Tag),
 • seznam poškozených nebo ztracených věcí s cenou, datem jejich pořízení a doklady o nákupu,
 • adresu a bankovní spojení,
 • fotodokumentaci poškozeného obsahu.

Nevyzvednuté zavazadlo

Své zavazadlo si musíte vyzvednout bezprostředně po příletu.

Nevyzvednuté zavazadlo bude v souladu s veškerými právními a ekologickými předpisy zlikvidováno.