Je nám líto, že se vaše zavazadlo při příletu zpozdilo. Poradíme vám, jak v takových případech postupovat.

Zpoždění vašeho zavazadla nahlaste prosím ihned na letišti na přepážce označené jako REKLAMACE ZAVAZADEL / BAGGAGE CLAIM. Na přepážce s pracovníkem vyplníte dokument Property Irregularity Report (PIR) s referenčním číslem. Dokument si pečlivě uschovejte pro on-line sledování zpožděného zavazadla.

Sledování zpožděného zavazadla

Aktuální stav zpožděného zavazadla si můžete ověřit on-line pomocí služby WorldTracer.

Sledovat zpožděné zavazadlo

Zavazadlo nenalezeno do 5 dnů

Pokud vaše zavazadlo nebylo nalezeno do 5 dnů, vyplňte následující on-line formulář a připojte:

 • Property Irregularity Report (PIR),
 • zavazadlový lístek (Baggage Tag),
 • seznam věcí ve vašem zavazadle (popis obsahu včetně značky, velikosti a barvy oblečení, případně další upřesnění).

Zavazadlo nenalezeno do 21 dnů

V případě, že jsme nebyli schopni dohledat vaše zavazadla po 21 dnech od příletu, vyplňte následující on-line formulář.

V zájmu rychlého vyřízení vašeho požadavku nám prosím zašlete následující dokumenty:

 • Property Irregularity Report (PIR),
 • palubní vstupenku,
 • zavazadlový lístek (Baggage Tag),
 • seznam věcí uložených v zavazadle s cenou a datem jejich pořízení a doklady o nákupu,
 • adresu a bankovní spojení.

Nároky na zpožděná zavazadla

Pokud jste rezidenty v zemi příletu, nemáte nárok na kompenzaci za zpoždění zavazadel. Za zpožděné kočárky se kompenzace neproplácí.

V případě zpoždění zavazadla déle než 24 hodin máte nárok na proplacení nezbytných výloh (například za hygienické potřeby, oblečení apod.) do maximální výše 40 EUR za 24 hodin zpoždění (prvních 24 hodin zpoždění se nezapočítává). Kompenzace je vyplácena na základě předložených účtenek. Nákupy zbytných předmětů (například dekorativní kosmetiky, luxusního zboží apod.) hrazeny nejsou. Maximální výše kompenzace je 250 EUR.

Pro kompenzaci vyplňte on-line formulář a připojte:

 • Property Irregularity Report (PIR),
 • palubní vstupenku,
 • zavazadlový lístek (Baggage Tag),
 • účtenky od nákupu nezbytných potřeb,
 • adresu a bankovní spojení.

Omezení odpovědnosti za škody

Na vaši cestu se může vztahovat Montrealská nebo Varšavská úmluva, které upravují a mohou omezit odpovědnost leteckých dopravců mimo jiné za ztrátu, poškození či zpoždění zavazadel. Bližší informace naleznete v sekci Přepravní podmínky.

Nárok na náhradu škody se nevztahuje na:

 • již poškozená nebo vadná zavazadla,
 • předměty zadržené z bezpečnostních důvodů,
 • škodu způsobenou obsahem vašeho zavazadla,
 • elektroniku (včetně příslušenství) a další předměty uvedené v přepravních podmínkách (viz bod 8.4.7),
 • sportovní vybavení, jehož přeprava nebyla předem potvrzena a nebyl uhrazen poplatek za přepravu,
 • jízdní kola, která nejsou přepravována v pevném ochranném obalu,
 • kočárky přepravované bez vhodného ochranného obalu,
 • škodu způsobenou porušením přepravních podmínek.

On-line sledování zavazadla

Aktuální stav zpožděného zavazadla si můžete ověřit on-line pomocí služby WorldTracer a referenčního čísla. Referenční číslo (např. PRGOK12345) je uvedeno na dokumentu Property Irregularity Report (PIR), který jste obdrželi na letišti na přepážce reklamace zavazadel při nahlášení chybějícího zavazadla.

Sledovat zpožděné zavazadlo