České aerolinie úspěšně prošly procesem reorganizace, který byl rozhodnutím Městského soudu v Praze ukončen dne 28.6.2022.

Reorganizačním procesem společnost procházela od 10.3.2021 z důvodu složité situace způsobené celosvětovou krizí odvětví letecké dopravy v důsledku šíření nemoci COVID – 19. Ke dni 28.6.2022 splnila společnost České aerolinie všechny podstatné části reorganizačního plánu dříve schváleného věřiteli a soudem, čímž naplnila podmínky pro úspěšné ukončení reorganizace.

Nepoužité letenky zakoupené před 10.3.2021 a nepoužité vouchery vystavené výměnou za původní letenky zakoupené před 10.3.2021 byly uspokojovány v souladu s věřiteli a soudem odsouhlaseným reorganizačním plánem společnosti ČSA. Vzhledem k platným právním předpisům ČR a EU, jimiž se řídí proces insolvence a reorganizace, jakož i v souladu s parametry reorganizačního plánu ČSA schváleného věřiteli a soudem, použití takových letenek či voucherů bylo možné pro cesty nejpozději do 29.10.2022.

Provoz ČSA nadále pokračuje dle platného letového řádu.

Děkujeme za vaše pochopení.