Je nám líto, že se vaše zavazadlo při příletu je poškozené. Poradíme vám, jak v takových případech postupovat.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Twojego bagażu prosimy o zgłoszenie nam tego faktu natychmiast na lotnisku, przy stanowisku oznaczonym REKLAMACE ZAVAZADEL / BAGGAGE CLAIM. Przy stanowisku wypełnisz wraz z pracownikiem dokument Damage Property Report (DPR) z numerem referencyjnym. Uszkodzony bagaż można zgłosić także na piśmie, za pośrednictwem formularza online, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odebrania bagażu.

Abyśmy mogli jak najszybciej załatwić Twoje roszczenie, prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

  • Damage Property Report (DPR),
  • kartę pokładową,
  • kwitu bagażowego (Baggage Tag),
  • rachunku za naprawę (w przypadku gdy bagaż nie może być naprawiony, firma zajmująca się naprawą wyda zaświadczenie potwierdzające brak możliwości naprawy bagażu),
  • adres i dane bankowe,
  • dokumentację zdjęciową uszkodzenia bagażu.

Braki w zawartości odprawionego bagażu

Utratę zawartości bagażu prosimy zgłaszać za pomocą formularza online nie później niż w ciągu 7 dni od odbioru bagażu.

Abyśmy mogli jak najszybciej załatwić Twoje roszczenie, prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

  • kartę pokładową,
  • kwitu bagażowego (Baggage Tag),
  • listy utraconych rzeczy, wraz z ceną, datą ich nabycia, oraz dokumentami zakupu,
  • adres i dane bankowe.