Pečlivě si naplánujte, kolik zavazadel budete s sebou na cestu potřebovat. Pokud si nadváhu nebo přepravu dalšího zapsaného zavazadla zakoupíte s předstihem na našich webových stránkách přes aplikaci Moje rezervace, ušetříte nejen náklady, ale i svůj čas.

Poplatky za přepravu zavazadla nad rámec bezplatného limitu:

Lety na krátkých a středních tratích (Evropa + Blízký východ): Economy
LITE, PLUS, FLEX
Business
BUSINESS LITE, BUSINESS
Každý další kus zavazadla
Platba 36 a více hodin před odletem**
750 CZK / 31 EUR*
Každý další kus zavazadla
Platba méně než 36 hodin před odletem
1100 CZK / 43 EUR*
Každý další kus zavazadla
Platba u odletového východu
1350 CZK / 55 EUR*
Nadváha zavazadla do 32 kg
Platba 36 a více hodin před odletem
750 CZK / 31 EUR*
Nadváha zavazadla do 32 kg
Platba méně než 36 hodin před odletem
1100 CZK / 43 EUR*

*Nebo ekvivalent v místní měně
**Uvedená cena platí pouze při nákupu na webových stránkách Českých aerolinií současně s letenkou nebo přes aplikaci Moje rezervace. Při nákupu na kontaktním centru, v prodejních kancelářích či u prodejců letenek může být cena vyšší.

Jak koupit přepravu nadváhy nebo dalšího zavazadla nejvýhodněji?

pod podmínkou úhrady nejpozději 36 hodin před odletem.

Proč je výhodnější si zakoupit nadváhu nebo další zavazadlo s předstihem?

  • při platbě u odletového východu si účtujeme nejvyšší poplatky,
  • u odletového východu je možné platit pouze platební kartou,
  • platbu v hotovosti je možné provést u nejbližší přepážky, která takovou platbu umožňuje,
  • pokud cestující odlet nestihne, neodpovídáme za vícenáklady spojené se změnou rezervace,
  • v případě neuhrazení poplatku máme oprávnění odmítnout cestujícího z přepravy.

Omezení a refundace

Z technických důvodů nesmí žádné zapsané zavazadlo překročit hmotnost 32 kg a maximální rozměr 250 cm, tj. součet jeho délky, šířky a výšky včetně držadel, postranních kapes a koleček. Na našich webových stránkách si každý cestující může zakoupit přepravu 3 zapsaných zavazadel nad rámec bezplatného limitu a nadváhu ke každému z nich. Pokud potřebujete přepravit více zavazadel, obraťte se prosím na naše kontaktní centrum.
Pokud si zakoupíte nerefundovatelnou letenku, poplatky za přepravu nadváhy nebo dalšího zavazadla nad rámec bezplatného limitu jsou nevratné.

Proč je výhodnější si zakoupit nadváhu nebo další zavazadlo s předstihem?

  • při platbě u odletového východu si účtujeme nejvyšší poplatky,
  • u odletového východu je možné platit pouze platební kartou,
  • platbu v hotovosti je možné provést u nejbližší přepážky, která takovou platbu umožňuje,
  • pokud cestující odlet nestihne, neodpovídáme za vícenáklady spojené se změnou rezervace,
  • v případě neuhrazení poplatku máme oprávnění odmítnout cestujícího z přepravy.

Když let provozuje jiný dopravce

Pravidla pro přepravu zavazadel překračujících bezplatný limit se mohou lišit, pokud se na vaší přepravě podílí jiný dopravce než České aerolinie. Pro bližší informace o limitech bezplatné přepravy zavazadel se v takovém případě obraťte na prodejce letenky nebo provozujícího dopravce.

Přeprava jako cargo zásilka

Pokud to bude technicky možné, nadlimitní zavazadla překračující maximální hmotnost 32 kg a/nebo rozměr 250 cm, tj. součet jejich délky, šířky a výšky, vám za příslušný poplatek přepravíme jako cargo zásilku.