Pečlivě se prosím seznamte s podmínkami přepravy cestujících a zavazadel na linkách provozovaných Českými aeroliniemi.

Přepravní podmínky a další související pravidla naleznete v následujících dokumentech:

Řešení spotřebitelských sporů

Pokud jste již kontaktovali České aerolinie a nejste spokojeni s posouzením své stížnosti, máte právo uplatnit svůj nárok v rámci mimosoudního řízení u České obchodní inspekce. Veškeré informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou k dispozici pod následujícím odkazem.

Povinnost předávání údajů o cestujících

Za účelem zdokonalení hraničních kontrol a zvýšení bezpečnosti státu dle § 68 odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, jsou letečtí dopravci povinni předávat útvaru ŘSCP Policie České republiky údaje o cestujících přepravovaných ze zemí uvedených v příslušné vyhlášce zákona o pobytu cizinců. V souvislosti s touto povinností jsou útvaru ŘSCP Policie České republiky předávány osobní údaje cestujících v rozsahu:

 • jméno (jména) a příjmení,
 • den, měsíc a rok narození,
 • státní občanství,
 • číslo a typ cestovního dokladu, kterým se cestující prokázal,
 • místo vstupu na území České republiky,
 • počáteční místo nástupu k dopravě.

Dále jsou v souladu s právními požadavky níže uvedených států zaměřených na zdokonalení hraničních kontrol, zvýšení bezpečnosti státu a zajištění povolení vstupu, předávány osobní údaje cestujících do států Ukrajina, Rusko, Jižní Korea a Spojené arabské emiráty v rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • den, měsíc a rok narození,
 • státní občanství,
 • číslo a typ cestovního dokladu,
 • místo vstupu na území daného státu,
 • počáteční místo nástupu k dopravě.

Předávání uvedených osobních údajů je zcela v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské Unie. Děkujeme za pochopení.