Zajistěte si své preferované sedadlo včas a zakupte si jej současně s letenkou. Čím dříve si jej rezervujete, tím pohodlnější místo získáte. Můžete jej rezervovat kdykoliv poté prostřednictvím naší on-line aplikace Moje rezervace, našeho kontaktního centra či prodejních kanceláří nebo u svého prodejce letenek. Na poslední chvíli jej můžete dokoupit také během on-line odbavení na svůj let, tj. v době od 36 do 1 hodiny před odletem.

Preferovaná sedadla si můžete zakoupit k letence v cenových balíčcích LITE, PLUS a FLEX. Cestující s letenkou zakoupenou v balíčcích BUSINESS LITE a BUSINESS mají nejpohodlnější sedadla zahrnuta v ceně letenky.

Moje rezervace

Poplatky za preferovaná sedadla

Za preferovaná sedadla si účtujeme poplatky podle destinace a umístění na palubě:

Umístění preferovaných sedadel na paluběKrátké a středně dlouhé linky
U okénka / uprostřed / u uličky
Přední řady v letadle Airbus nebo Boeing Zadní řady v ATR
300 CZK / 12 EUR*
U nouzových východů
Bez ohledu na typ letadla
600 CZK / 25 EUR*

* Nebo ekvivalent v místní měně.

Rezervace preferovaných sedadel je možná pouze na letech provozovaných Českými aeroliniemi.

Omezení pro sedadla u nouzových východů

Sedadla u nouzových východů můžete využít, pokud splňujete následující podmínky:

  • je vám minimálně 12 let (děti ve věku od 12 do 16 let mohou sedět na sedadlech u nouzových východů pouze v doprovodu dospělé osoby),
  • jste schopni číst, rozumět instrukcím a realizovat pokyny podávané posádkou v češtině a angličtině,
  • jste fyzicky schopni a ochotni otevřít nouzový východ v případě nouzové situace,
  • nejste limitováni omezenou schopností pohybu a orientace,
  • necestujete s osobou, která je závislá na vaší asistenci v případě nouzové situace,
  • nevyžadujete prodloužení bezpečnostního pásu,
  • necestujete se zvířetem na palubě,
  • nejste těhotná,
  • nejsou vám známá žádná další omezení (např. zdravotní či odpovědnosti), která by vám bránila splnit výše uvedené podmínky nebo by jejich plnění mohlo způsobit ublížení na zdraví.

Posádka letu má právo přesadit cestujícího na jiné místo, pokud nesplňuje požadavky uvedené výše.
Pod sedadly u nouzových východů nesmí být uložena žádná zavazadla či jiné předměty cestujících.
Pokud si zakoupíte nerefundovatelnou letenku, poplatek za rezervaci sedadla je nevratný.