Zjistěte detailní informace o vaší rezervaci, doplňte informace o cestujících nebo si objednejte další doplňkové služby.

 • Informace o letu
 • Změna letu
 • Rezervace doplňkových služeb
 • Doplnění informací o cestujícíh

Moje rezervace

Kde najdu rezervační kód nebo číslo letenky?
Číslo letenky Českých aerolinií je unikátní 13místný kód s předčíslím 064. Rezervační kód je unikátní šestimístná kombinace písmen a/nebo čísel. Oba údaje jsou uvedeny na vaší letence nebo itineráři. Pokud jste si letenku zakoupili na našich webových stránkách, rezervační kód i číslo letenky naleznete v hlavičce vlevo nahoře pod logem Českých aerolinií. Na letenkách zakoupených u jiných subjektů než u Českých aerolinií může mít rezervační kód odlišnou podobu. Pro přihlášení do aplikace "Moje rezervace" v takovém případě použijte číslo letenky.

Co vše mi sekce Moje rezervace umožňuje?

Aplikace moje rezervace vám umožňuje na jednom místě spravovat vaše rezervace i vystavené letenky on-line a dodatečně v nich měnit řadu parametrů. Měnit a dokupovat doplňkové služby lze pouze u letenek Českých aerolinií, tj. jejichž číslo začíná číslem 064, a na letech provozovaných ČSA.

Správa rezervací

Webová aplikace Moje rezerzace

Aplikace moje rezervace vám umožňuje na jednom místě spravovat vaše rezervace i vystavené letenky on-line a dodatečně v nich měnit řadu parametrů. Měnit a dokupovat doplňkové služby lze pouze u letenek Českých aerolinií, tj. jejichž číslo začíná číslem 064, a na letech provozovaných ČSA.

Aplikace moje rezervace vám umožňuje:

 • Zkontrolovat si vaše stávající rezervace.
 • Znovu uhradit objednávku po předchozí neúspěšné platbě.
 • Opakovaně měnit termín odletu nebo návratu u vystavené neproletěné nebo částečně proletěné letenky. Změny lze provádět pro všechny cestující v rámci stejné rezervace kdykoliv, maximálně však do třech dnů po termínu původního odletu.
 • Dokupovat si doplňkové služby kdykoliv v závislosti na jejich dostupnosti u jednotlivých letů:
 • Měnit termín odletu a příletu u vystavené letenky s již zakoupenými doplňkovými službami a současně dokupovat služby nové.
 • Odeslat rezervaci, letenku či itinerář k vytištění.

Aplikace moje rezervace neumožňuje:

 • Měnit termín odletu nebo návratu u rezervací vytvořených nebo u letenek zakoupených v cestovních kancelářích, agenturách či u on-line prodejců. Potřebujete-li je změnit, obraťte se prosím na prodejce letenky.
 • Měnit termín odletu nebo návratu či dokupovat doplňkové služby u rezervací a letenek, které obsahují vyžádanou speciální službu, jako například přepravu živých zvířat, nedoprovázené dítě, asistenci pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Se změnou těchto letenek vám rádi pomůžeme na našem kontaktním centru.

Kontrola ostatních rezervací

Rezervace a letenky Českých aerolinií, které nebylo možné obsloužit v aplikaci moje rezervace, si můžete zkontrolovat zde.

Mobilní aplikace

S mobilní aplikací Českých aerolinií si můžete rezervovat lety, spravovat rezervace, odbavit se online, dokupovat doplňkové služby a ukládat palubní vstupenky.

Díky mobilní aplikaci můžete rovněž sledovat stav vašeho nadcházejícího letu včetně oznámení o nástupu, zpoždění, odletové bráně apod., nebo vyhledávat informace o příletech a odletech u všech letů provozovaných Českými aeroliniemi.

Rezervujte si letenky

Vyberte si cíl své cesty a proveďte kompletní rezervaci snadno na svém telefonu. Aplikace si může pamatovat vaše údaje, aby byla vaše další rezervace ještě rychlejší. Pokud si rezervujete let pomocí aplikace, bude rezervace automaticky uložena do vašich cest, ze kterých ji budete moci snadno spravovat.

Spravujte své rezervace

Provádějte změny ve své rezervaci, aktualizujte si své údaje, vyberte si oblíbené sedadlo nebo si objednejte občerstvení a další doplňkové služby.

Odbavení

Odbavte se online, ať jste kdekoliv. Pokud máte rezervaci uloženou v aplikaci, nebudete ji muset hledat.

Palubní vstupenky

Pokud se odbavíte pomocí aplikace, vaše palubní vstupenka se automaticky v aplikaci uloží a bude vám rychle k dispozici, až bude čas nastoupit do letadla. Už ji nemusíte tisknout na papír nebo stahovat soubory PDF do telefonu. Palubní vstupenku si můžete také uložit do aplikace Wallet.

Stáhněte si nativní aplikaci Českých aerolinií:

google play
App Store

Změna rezervace

U každé vystavené letenky Českých aerolinií můžete změnit čas nebo datum odletu či návratu podle podmínek cenového balíčku, ve kterém byla letenka zakoupena. Pokud jste si letenku zakoupili u jiného subjektu než u Českých aerolinií a přejete si ji změnit, obraťte se prosím na svého prodejce letenky.

Změna termínu odletu a návratu lze provádět:

 • u neproletěných i částečně proletěných letenek,
 • opakovaně,
 • pro všechny cestující v rámci stejné rezervace,
 • kdykoliv, nejpozději však do 72 hodin po termínu původního odletu,

Změny rezervace u letenek zakoupených na našich internetových stránkách, na kontaktním centru nebo v našich prodejních kancelářích je nejvýhodnější provádět on-line prostřednictvím aplikace moje rezervace. V takovém případě za změnu rezervace nevybíráme servisní poplatek.

Za změnu termínu odletu či návratu si účtujeme následující poplatky:

Cenový balíčekKrátké a středně dlouhé linky
Před odletem
Krátké a středně dlouhé linky
Do 72 hodin po odletu
LITE 60 EUR*
+ případný rozdíl v jízdném
100 EUR*
+ případný rozdíl v jízdném
PLUS 60 EUR*
+ případný rozdíl v jízdném
100 EUR*
+ případný rozdíl v jízdném
FLEX za případný rozdíl v jízdném za případný rozdíl v jízdném
BUSINESS LITE 60 EUR*
+ případný rozdíl v jízdném
100 EUR*
+ případný rozdíl v jízdném
BUSINESS za případný rozdíl v jízdném za případný rozdíl v jízdném

* Nebo odpovídající částka v místní měně.

Uvedené ceny platí, pouze pokud změny realizujete on-line na internetových stránkách ČSA (csa.cz nebo czechairlines.com) prostřednictvím aplikace moje rezervace. Pokud změny rezervace provedete prostřednictvím kontaktního centra, prodejních kanceláří či prodejců letenek, k výše uvedeným poplatkům vám může být účtován dodatečný servisní poplatek.

Změna jména cestujícího

Z bezpečnostních důvodů nelze měnit jméno cestujícího na již vystavené letence. Pokud požadujete změnu jména, původní letenku lze zrušit podle podmínek cenového balíčku, ve kterém byla zakoupena a rezervovat letenku novou s jiným jménem cestujícího.

Refundace letenky

Refundace letenky se řídí podmínkami cenového balíčku, ve kterém byla zakoupena.

Nerefundovatelné letenky

Letenky zakoupené v cenových balíčcích LITE, PLUS a BUSINESS LITE jsou nerefundovatelné včetně poplatků za doplňkové služby zakoupené k letence. V takovém případě podléhají nároku na vrácení pouze nevyužité letištní poplatky.

Refundovatelné letenky

Letenky zakoupené v cenových balíčcích FLEX a BUSINESS jsou refundovatelné. Nároku na vrácení podléhají nevyužité části letenky včetně refundovatelných poplatků za doplňkové služby.

Z celkové částky vám odečteme příslušný poplatek za refundaci:

Cenový balíček Krátké a střední linky
FLEX 60 EUR za každý neproletěný úsek
BUSINESS zdarma

Zrušený let

V případě zrušeného letu podléhá nároku na vrácení částka vztahující se ke zrušenému letu, kterou jste za letenku a doplňkové služby zaplatili. Pokud byl Váš let zrušen, můžete si termín cesty bezplatně změnit na jiné datum. Částku za nepoužitou část letenky Vám rovněž můžeme vrátit formou voucheru (dokladu EMD – Electronic Miscellaneous Document), který můžete využít na budoucí nákup letenky Českých aerolinií či doplňkových služeb.

Jak letenky refundovat?

V případě letenek zakoupených do 10.3.2021

Postupy pro uplatnění požadavků na vrácení finančních prostředků za nepoužité letenky naleznete zde.

V případě letenek nově zakoupených od 11.3.2021

Pokud jste letenky zakoupili na našich webových stránkách, tj. na csa.cz nebo czechairlines.com, pro jejich refundaci vyplňte on-line formulář uvedený níže. Refundaci provedeme nejpozději do 10 pracovních dnů.

S refundací letenek uhrazených v hotovosti se obraťte na prodejní kancelář, ve které jste je zakoupili.

Pokud jste si letenku zakoupili u jiného subjektu než u Českých aerolinií a přejete si ji refundovat, obraťte se prosím na svého prodejce letenky.

Refundační formulář

Jaké doplňkové služby si mohu rezervovat?