Zpožděná nebo poškozená zavazadla

Zpožděné zavazadlo

Je nám líto, pokud je vaše zavazadlo zpožděné. Učiníme veškeré kroky k tomu, abychom vám jej co nejdříve dodali.

Zpoždění vašeho zavazadla nahlaste prosím ihned na letišti na přepážce označené jako REKLAMACE ZAVAZADEL / BAGGAGE CLAIM. Na přepážce s pracovníkem vyplníte dokument Property Irregularity Report (PIR) s referenčním číslem. Dokument si pečlivě uschovejte pro on-line sledování zpožděného zavazadla.

Sledování zpožděného zavazadla

Aktuální stav zpožděného zavazadla si můžete ověřit on-line pomocí služby WorldTracer.

Sledovat zpožděné zavazadlo

Zavazadlo nenalezeno do 5 dnů

Pokud vaše zavazadlo nebylo nalezeno do 5 dnů, vyplňte následující
on-line formulář a připojte:

 • Property Irregularity Report (PIR),
 • zavazadlový lístek (Baggage Tag),
 • seznam věcí ve vašem zavazadle (popis obsahu včetně značky, velikosti a barvy oblečení, případně další upřesnění).

Zavazadlo nenalezeno do 21 dnů

V případě, že jsme nebyli schopni dohledat vaše zavazadla po 21 dnech od příletu, vyplňte následující on-line formulář.

V zájmu rychlého vyřízení vašeho požadavku nám prosím zašlete následující dokumenty:

 • Property Irregularity Report (PIR),
 • palubní vstupenku,
 • zavazadlový lístek (Baggage Tag),
 • seznam věcí uložených v zavazadle s cenou a datem jejich pořízení a doklady o nákupu,
 • adresu a bankovní spojení.

Nároky na zpožděná zavazadla

Pokud jste rezidenty v zemi příletu, nemáte nárok na kompenzaci za zpoždění zavazadel. Za zpožděné kočárky se kompenzace neproplácí.

V případě zpoždění zavazadla déle než 24 hodin máte nárok na proplacení nezbytných výloh (například za hygienické potřeby, oblečení apod.) do maximální výše 40 EUR za 24 hodin zpoždění (prvních 24 hodin zpoždění se nezapočítává). Kompenzace je vyplácena na základě předložených účtenek. Nákupy zbytných předmětů (například dekorativní kosmetiky, luxusního zboží apod.) hrazeny nejsou. Maximální výše kompenzace je 250 EUR.

Pro kompenzaci vyplňte on-line formulář a připojte:

 • Property Irregularity Report (PIR),
 • palubní vstupenku,
 • zavazadlový lístek (Baggage Tag),
 • účtenky od nákupu nezbytných potřeb,
 • adresu a bankovní spojení.

Omezení odpovědnosti za škody

Na vaši cestu se může vztahovat Montrealská nebo Varšavská úmluva, které upravují a mohou omezit odpovědnost leteckých dopravců mimo jiné za ztrátu, poškození či zpoždění zavazadel. Bližší informace naleznete v sekci Přepravní podmínky.

Nárok na náhradu škody se nevztahuje na:

 • již poškozená nebo vadná zavazadla,
 • předměty zadržené z bezpečnostních důvodů,
 • škodu způsobenou obsahem vašeho zavazadla,
 • elektroniku (včetně příslušenství) a další předměty uvedené v přepravních podmínkách (viz bod 8.4.7),
 • sportovní vybavení, jehož přeprava nebyla předem potvrzena a nebyl uhrazen poplatek za přepravu,
 • jízdní kola, která nejsou přepravována v pevném ochranném obalu,
 • kočárky přepravované bez vhodného ochranného obalu,
 • škodu způsobenou porušením přepravních podmínek

On-line sledování zavazadla

Aktuální stav zpožděného zavazadla si můžete ověřit on-line pomocí služby WorldTracer a referenčního čísla. Referenční číslo (např. PRGOK12345) je uvedeno na dokumentu Property Irregularity Report (PIR), který jste obdrželi na letišti na přepážce reklamace zavazadel při nahlášení chybějícího zavazadla.

Sledovat zpožděné zavazadlo

Poškozené zavazadlo

Pokud zjistíte poškození svého zavazadla, oznamte nám to ihned na letišti na přepážce označené jako REKLAMACE ZAVAZADEL / BAGGAGE CLAIM. Na přepážce s pracovníkem vyplníte dokument Damage Property Report (DPR) s referenčním číslem. Poškození zavazadla můžete oznámit i písemně prostřednictvím on-line formuláře, nejpozději ale do 7 dní od obdržení zavazadla.
V případě hlášení škody mimo letiště musí být prokázána předmětná souvislost mezi poškozením a leteckou přepravou.

V zájmu rychlého vyřízení vašeho požadavku nám prosím zašlete následující dokumenty:

 • Damage Property Report (DPR),
 • palubní vstupenku,
 • zavazadlový lístek (Baggage Tag),
 • doklad o opravě (v případě, že zavazadlo nelze opravit, opravna vám vystaví potvrzení o jeho neopravitelnosti),
 • adresu a bankovní spojení,
 • fotodokumentaci poškození zavazadla,
 • účtenku s pořizovací cenou a datem pořízení poškozeného zavazadla, nebo potvrzení hodnoty zavazadla.

Poškozený nebo chybějící obsah z odbaveného zavazadla

Poškození nebo ztrátu obsahu ze svého zavazadla nahlaste pomocí on-line formuláře, nejpozději však do 7 dní od převzetí zavazadla.
V případě hlášení škody mimo letiště musí být prokázána předmětná souvislost mezi poškozením a leteckou přepravou.

V zájmu rychlého vyřízení vašeho požadavku nám prosím zašlete následující dokumenty:

 • Damage Property Report (DPR),
 • palubní vstupenku,
 • zavazadlový lístek (Baggage Tag),
 • seznam poškozených nebo ztracených věcí s cenou, datem jejich pořízení a doklady o nákupu,
 • adresu a bankovní spojení,
 • fotodokumentaci poškozeného obsahu.

Nevyzvednuté zavazadlo

Své zavazadlo si musíte vyzvednout bezprostředně po příletu.

Nevyzvednuté zavazadlo bude v souladu s veškerými právními a ekologickými předpisy zlikvidováno.