Zpožděná nebo poškozená zavazadla

Zpožděné zavazadlo

Je nám líto, pokud je vaše zavazadlo zpožděné. Učiníme veškeré kroky k tomu, abychom vám jej co nejdříve dodali.

Zpoždění vašeho zavazadla nahlaste prosím ihned na letišti na přepážce označené jako REKLAMACE ZAVAZADEL / BAGGAGE CLAIM. Na přepážce s pracovníkem vyplníte dokument Property Irregularity Report (PIR) s referenčním číslem. Dokument si pečlivě uschovejte pro on-line sledování zpožděného zavazadla.

Sledování zpožděného zavazadla

Aktuální stav zpožděného zavazadla si můžete ověřit on-line pomocí služby WorldTracer.

Sledovat zpožděné zavazadlo

Zavazadlo nenalezeno do pěti dnů

Pokud vaše zavazadlo nebylo nalezeno do 5 dnů, vyplňte následující
on-line formulář a připojte:

 • Property Irregularity Report (PIR),
 • zavazadlový lístek (Baggage Tag),
 • seznam věcí ve vašem zavazadle (popis obsahu včetně značky, velikosti a barvy oblečení, případně další upřesnění),

V případě, že jsme nebyli schopni dohledat vaše zavazadla po 21 dnech od příletu, vyplňte následující on-line formulář.

V zájmu rychlého vyřízení vašeho požadavku nám prosím zašlete následující dokumenty:

 • Property Irregularity Report (PIR),
 • palubní vstupenku,
 • zavazadlový lístek (Baggage Tag),
 • seznam věcí uložených v zavazadle s cenou a datem jejich pořízení a doklady o nákupu,
 • adresu a bankovní spojení.

Omezení odpovědnosti za škody

Na vaši cestu se může vztahovat Montrealská nebo Varšavská úmluva, které upravují a mohou omezit odpovědnost leteckých dopravců mimo jiné za ztrátu, poškození či zpoždění zavazadel. Bližší informace naleznete v sekci Přepravní podmínky.

Nárok na náhradu škody se nevztahuje na:

 • již poškozená nebo vadná zavazadla,
 • předměty zadržené z bezpečnostních důvodů,
 • škodu způsobenou obsahem vašeho zavazadla,
 • škodu způsobenou porušením přepravních podmínek.
;

On-line sledování zavazadla

Aktuální stav zpožděného zavazadla si můžete ověřit on-line pomocí služby WorldTracer a referenčního čísla. Referenční číslo (např. PRGOK12345) je uvedeno na dokumentu Property Irregularity Report (PIR), který jste obdrželi na letišti na přepážce reklamace zavazadel při nahlášení chybějícího zavazadla.

Sledovat zpožděné zavazadlo
;

Poškozené zavazadlo

Pokud zjistíte poškození svého zavazadla, oznamte nám to ihned na letišti na přepážce označené jako REKLAMACE ZAVAZADEL / BAGGAGE CLAIM. Na přepážce s pracovníkem vyplníte dokument Damage Property Report (DPR) s referenčním číslem. Poškození zavazadla můžete oznámit i písemně prostřednictvím on-line formuláře, nejpozději ale do 7 dní od obdržení zavazadla.

V zájmu rychlého vyřízení vašeho požadavku nám prosím zašlete následující dokumenty:

 • Damage Property Report (DPR),
 • palubní vstupenku,
 • zavazadlový lístek (Baggage Tag),
 • doklad o opravě (v případě, že zavazadlo nelze opravit, opravna vám vystaví potvrzení o jeho neopravitelnosti),
 • adresu a bankovní spojení,
 • fotodokumentaci poškození zavazadla.

České aerolinie spolupracují s opravnami zavazadel, které je možné využít:

;

Chybějící obsah z odbaveného zavazadla

Ztrátu obsahu ze svého zavazadla nahlaste pomocí on-line formuláře, nejpozději však do 7 dní od převzetí zavazadla.

V zájmu rychlého vyřízení vašeho požadavku nám prosím zašlete následující dokumenty:

 • palubní vstupenku,
 • zavazadlový lístek (Baggage Tag),
 • seznam ztracených věcí s cenou, datem jejich pořízení a doklady o nákupu,
 • adresu a bankovní spojení.
;
;