Zpožděná nebo poškozená zavazadla

Zpožděné zavazadlo

Je nám líto, pokud je vaše zavazadlo zpožděné. Učiníme veškeré kroky k tomu, abychom vám jej co nejdříve dodali.

Zpoždění vašeho zavazadla nahlaste prosím ihned na letišti na přepážce označené jako REKLAMACE ZAVAZADEL / BAGGAGE CLAIM. Na přepážce s pracovníkem vyplníte dokument Property Irregularity Report (PIR) s referenčním číslem. Dokument si pečlivě uschovejte pro on-line sledování zpožděného zavazadla.

Sledování zpožděného zavazadla

Aktuální stav zpožděného zavazadla si můžete ověřit on-line pomocí služby WorldTracer.

Sledovat zpožděné zavazadlo

Zavazadlo nenalezeno do pěti dnů

Pokud vaše zavazadlo nebylo nalezeno do 5 dnů, vyplňte následující
on-line formulář a připojte:

 • Property Irregularity Report (PIR),
 • zavazadlový lístek (Baggage Tag),
 • seznam věcí ve vašem zavazadle (popis obsahu včetně značky, velikosti a barvy oblečení, případně další upřesnění),

V případě, že jsme nebyli schopni dohledat vaše zavazadla po 21 dnech od příletu, vyplňte následující on-line formulář.

V zájmu rychlého vyřízení vašeho požadavku nám prosím zašlete následující dokumenty:

 • Property Irregularity Report (PIR),
 • palubní vstupenku,
 • zavazadlový lístek (Baggage Tag),
 • seznam věcí uložených v zavazadle s cenou a datem jejich pořízení a doklady o nákupu,
 • adresu a bankovní spojení.

Omezení odpovědnosti za škody

Na vaši cestu se může vztahovat Montrealská nebo Varšavská úmluva, které upravují a mohou omezit odpovědnost leteckých dopravců mimo jiné za ztrátu, poškození či zpoždění zavazadel. Bližší informace naleznete v sekci Přepravní podmínky.

Nárok na náhradu škody se nevztahuje na:

 • již poškozená nebo vadná zavazadla,
 • předměty zadržené z bezpečnostních důvodů,
 • škodu způsobenou obsahem vašeho zavazadla,
 • škodu způsobenou porušením přepravních podmínek.

On-line sledování zavazadla

Aktuální stav zpožděného zavazadla si můžete ověřit on-line pomocí služby WorldTracer a referenčního čísla. Referenční číslo (např. PRGOK12345) je uvedeno na dokumentu Property Irregularity Report (PIR), který jste obdrželi na letišti na přepážce reklamace zavazadel při nahlášení chybějícího zavazadla.

Sledovat zpožděné zavazadlo

Poškozené zavazadlo

Pokud zjistíte poškození svého zavazadla, oznamte nám to ihned na letišti na přepážce označené jako REKLAMACE ZAVAZADEL / BAGGAGE CLAIM. Na přepážce s pracovníkem vyplníte dokument Damage Property Report (DPR) s referenčním číslem. Poškození zavazadla můžete oznámit i písemně prostřednictvím on-line formuláře, nejpozději ale do 7 dní od obdržení zavazadla.

V zájmu rychlého vyřízení vašeho požadavku nám prosím zašlete následující dokumenty:

 • Damage Property Report (DPR),
 • palubní vstupenku,
 • zavazadlový lístek (Baggage Tag),
 • doklad o opravě (v případě, že zavazadlo nelze opravit, opravna vám vystaví potvrzení o jeho neopravitelnosti),
 • adresu a bankovní spojení,
 • fotodokumentaci poškození zavazadla.

Chybějící obsah z odbaveného zavazadla

Ztrátu obsahu ze svého zavazadla nahlaste pomocí on-line formuláře, nejpozději však do 7 dní od převzetí zavazadla.

V zájmu rychlého vyřízení vašeho požadavku nám prosím zašlete následující dokumenty:

 • palubní vstupenku,
 • zavazadlový lístek (Baggage Tag),
 • seznam ztracených věcí s cenou, datem jejich pořízení a doklady o nákupu,
 • adresu a bankovní spojení.