Prosimy o uważne przeczytanie warunków przewozu pasażerów i bagażu na trasach obsługiwanych przez Czech Airlines.

Warunki przewozu i inne powiązane z nimi zasady, są zawarte w następujących dokumentach:

Rozwiązywanie sporów konsumenckich

Jeżeli skontaktował się już z Czech Airlines i nie jesteś zadowolony z oceny Twojej skargi, masz prawo do zgłoszenia swojego roszczenia w ramach postępowanie pozasądowego w Czeskiej Inspekcji Handlowej [Česká obchodní inspekce]. Wszelkie informacje dot. Pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod poniższym linkiem.

Obowiązek przekazywania danych o podróżnych

W celu udoskonalenia kontroli granicznych i poprawy bezpieczeństwa państwa według § 68, ust. 3 Ustawy nr 49/1997 Dz.U. Rep. Czeskiej o lotnictwie cywilnym przewoźnicy lotniczy mają obowiązek przekazywania jednostce Dyrekcji Służby Policji ds. Cudzoziemców Policji Republiki Czeskiej danych o podróżnych przewożonych w krajach podanych w stosownych przepisach wykonawczych Ustawy o pobycie cudzoziemców. W związku z tym obowiązkiem jednostce Dyrekcji Służby Policji ds. Cudzoziemców Policji Republiki Czeskiej są przekazywane dane osobowe podróżnych w zakresie:

 • Imię (imiona) i nazwisko,
 • Dzień, miesiąc i rok urodzenia,
 • Obywatelstwo
 • Numer i rodzaj dokumentu podróży, którym legitymował się pasażer,
 • Miejsca wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej,
 • Punkt początkowy rozpoczęcia przewozu.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa poniżej wymienionych państw, mających na celu udoskonalenie kontroli granicznych, poprawę bezpieczeństwa państwa i rozpatrzenia pozwolenia na wjazd, przekazywane są dane osobowe osób podróżujących do państwUkraina Rosja, Korea Południowa i Zjednoczone Emiraty Arabskie w zakresie:

 • Imię i nazwisko,
 • Dzień, miesiąc i rok urodzenia,
 • Obywatelstwo,
 • Numer i rodzaj dokumentu podróży,
 • Miejsce wjazdu na terytorium danego państwa,
 • Punkt początkowy rozpoczęcia przewozu.

Przekazywanie podanych danych osobowych jest w pełni zgodne z przepisami prawa Republiki Czeskiej i Unii Europejskiej. Dziękujemy za zrozumienie.