Zapewnij sobie preferowane miejsce na czas i kup go wraz z biletem. Im wcześniej go zarezerwujesz, tym bardziej komfortowe miejsce uzyskasz. Możesz go zarezerwować kiedykolwiek później za pośrednictwem naszej aplikacji online Moje rezerwacje, naszego centrum kontaktowego lub biura sprzedaży lub u swojego sprzedawcy biletów. W ostatniej chwili można je także kupić podczas odprawy online swojego lotu, tzn. w czasie od 36 do 1 godziny przed odlotem.

Preferowane miejsca można kupić do biletu w pakietach cenowych LITE, PLUS i FLEX. Podróżni z biletem zakupionym w pakietach BUSINESS LITE i BUSINESS mają najwygodniejsze miejsca objęte w cenie biletu.

Moje rezerwacje

Opłaty za miejsca preferowane

Za miejsca preferowane pobieramy opłaty w zależności od punktu docelowego i lokalizacji na pokładzie:

Umieszczenie miejsc preferowanych na pokładzie Trasy krótkodystansowe i długodystansowe
Koło okna / pośrodku / koło przejścia
Przednie rzędy w Airbusie lub Boeingu Tylne rzędy w ATR
12 EUR*
Koło wyjść awaryjnych
Niezależnie od typu samolotu
25 EUR*

* Lub ekwiwalent w walucie miejscowej.

Rezerwacja preferowanych miejsc jest dostępna tylko na lotach operowanych przez Czech Airlines.

Regulacje dotyczące miejsca przy wyjściu ewakuacyjnym

Miejsca przy wyjściu ewakuacyjnym mogą być zarezerwowane, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

  • masz co najmniej 12 lat (dzieci w wieku od 12 do 16 lat mogą siedzieć na miejscach przy wyjściu ewakuacyjnym, tylko w towarzystwie osoby dorosłej),
  • jesteś w stanie przeczytać, zrozumieć i zrealizować instrukcje przekazane przez załogę w jezyku czeskim i angielskim,
  • w sytuacji awaryjnej jesteś fizycznie zdolny i chętny do otwarcia drzwi ewakuacyjnych,
  • nie jesteś osobą o ograniczonej sprawności ruchowej i / lub orientacji,
  • nie podróżujesz z osobą zależną od Twojej pomocy w razie wypadku,
  • nie wymagasz przedłużonego pasa bezpieczeństwa,
  • nie podróżujesz ze zwierzęciem na pokładzie,
  • nie jesteś w ciąży,
  • nie posiadasz żadnych innych ograniczeń (np. zdrowotnych lub umysłowych), które uniemożliwiałyby spełnienie tych warunków lub spowodowałyby uszczerbek na zdrowiu Twoim lub innych.

Załoga lotu ma prawo do przesadzenia pasażera w inne miejsce, o ile nie spełnia on wymagań wymienionych powyżej.

Żaden bagaż lub przedmioty nie mogą być przechowywane pod fotelami przy wyjściu ewakuacyjnym.

W przypadku zakupu biletów bezzwrotnych, opłata za rezerwację miejsca nie podlega zwrotowi.