Létání v období koronaviru

Od 5. 3. 2021 jen s negativním výsledkem antigenního nebo RT-PCR testu

Je naší prioritou, abyste v letadlech českých aerolinií a Smartwings byli vždy v maximálním bezpečí. Od pátku 5. března 2021 zavádíme nové opatření, v rámci kterého bude možné vstupovat na paluby našich letadel mířících z/do České republiky jen s písemným potvrzením (tištěným nebo elektronickým) akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu. Antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před nástupem do letadla. I nadále musí cestující splňovat veškeré podmínky pro vstup do dané země.

Výjimka platí pro:

  1. děti mladší 5 let,

  2. cestující, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v českém nebo anglickém jazyce, a to lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU o tom, že nemají klinické známky onemocnění COVID-19 a zároveň prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, absolvovali podle platných mimořádných opatření MZ ČR nebo opatření jiného členského státu EU izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 kalendářních dní (potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; možný vzor potvrzení je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR),

  3. cestující, kteří předloží písemné potvrzení v anglickém jazyce o kompletním očkování proti onemocnění COVID-19 vakcínou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), přičemž od očkování uplynulo nejméně 14 dní,

  4. cestující, kteří do České republiky cestují ze zemí spadajících mezi země s nízkým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření MZ ČR, (tj. ze zemí spadajících do zelené kategorie cestovatelského semaforu),

  5. ostatní výjimky jsou uvedeny v příslušném ochranném opatření MZ ČR.

Opatření na palubách

Vstup na palubu letadla jen s ochranou úst a nosu

V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky s platností od 25. 2. 2021 musí mít všichni cestující starší 15 let před vstupem na palubu letadel Smartwings a Českých aerolinií a po celou dobu letu nasazen respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo obdobné prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC. Jiný ochranný prostředek dýchacích cest není povolen.

Děti ve věku od 2 do 15 let mohou mimo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest cestovat pouze s jednou zdravotnickou obličejovou maskou.

Povinnost nasazení ochranného prostředku dýchacích cest se nadále nevztahuje na děti do dvou let a další osoby uvedené ve výjimkách příslušného mimořádného opatření (např. osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů).

Nedodržení tohoto bezpečnostního opatření bude považováno za porušení přepravních podmínek Českých aerolinií a Smartwings a může vést k vyloučení cestujícího z přepravy.

Ochrannými prostředky dýchacích cest a rukou budou vybaveni taktéž všichni palubní průvodčí.

Přísné hygienické standardy na palubách našich letadel

Interiér našich letadel prochází před a po každém letu důkladnou dezinfekcí dle nejpřísnějších hygienických standardů, a to včetně sedaček, servírovacích stolků a kapes, úložných prostor nad hlavami či toalet. Zdraví a bezpečnost vás a našich zaměstnanců je pro nás nejvyšší prioritou.

Upozornění:
Doporučujeme vám, abyste si před vlastní cestou zkontrolovali aktuálně platné požadavky na vstup do vaší cílové země, a to i v případě, že jste jejím občanem či rezidentem, případně pro transfer přes příslušnou zemi. V některých případech může být vyžadován například test na COVID19. Pro bližší informace o požadavcích pro vstup do cílové země či transfer přes příslušnou zemi se obraťte na orgány daného státu.

Sociální distancování

Ochranná opatření v prostorách Letiště Václava Havla Praha

Letíte z/do Prahy? Podívejte se, jaká ochranná opatření byla zavedena v prostorách Letiště Praha.

Vaše bezpečnost je naší prioritou.

Dvoumetrové odstupy

Při nástupu a výstupu do/z letadla dodržujte dvoumetrové odstupy od ostatních cestujících.

On-line odbavení

Pokud je to možné, odbavte se na svůj let on‑line v příslušné sekci webových stránek.

Bezkontaktní placení

Platba na palubách našich letadel je možná pouze bezkontaktně, tj. platební kartou.

Letiště

Vezměte prosím na vědomí, že mohlo dojít ke změnám obecných postupů na bezpečnostních kontrolních stanovištích. Doporučujeme být proto na letišti v dostatečném časovém předstihu. K omezením dochází taktéž v poskytovaných službách a letištní salónky, restaurace, obchody, aj. tak mohou být uzavřeny.

Postup na gatech

S ohledem na minimalizaci rizika přenosu onemocnění Covid-19 prosíme, abyste zaměstnancům u odletového východu předkládali cestovní doklad otevřený na straně s fotografií a následně si sami přiložili palubní vstupenku ke čtecímu zařízení. Tímto postupem zajistíme váš bezpečný nástup do letadla bez nadbytečného fyzického kontaktu.

Usazení v letadle

V případě dostatečně volné kapacity v ekonomické třídě budou cestující usazováni s patřičnými rozestupy. V případě cestovní třídy Business zůstává prostřední sedačka vždy volná, případně místo po Vašem boku u letadel s dvousedačkou.

Omezení služeb během letu

Občerstvení na palubě Českých aerolinií

V cestovní třídě Economy může dojít k úpravě již objednaných jídel z naší nabídky GOURMET MENU. V cestovní třídě Business, kde můžeme garantovat volnou sedačku mezi cestujícími, je občerstvení běžně podáváno. Palubní občerstvení BISTRO-ON-BOARD je nabízeno v omezené podobě, o které vás bude informovat posádka. Veškeré občerstvení podávané či nabízené na palubě je bezpečně zabaleno.

Roušku sundávejte pouze během pití a při konzumaci jídla! Jakmile dojíte či dopijete, opět si ji prosím nasaďte.

Travel Sky Shop FLY & BUY

S ohledem na minimalizaci kontaktu mezi cestujícími a palubními průvodčími nebude možné zakoupit zboží z palubního magazínu FLY & BUY.

Palubní magazín Mywings

Tištěné materiály jsou na palubě omezeny pouze na nezbytně nutné. Z tohoto důvodu na našich letech aktuálně nenajdete palubní magazín Mywings.

Specifické požadavky jednotlivých zemí

Při letech do některých destinací můžete být požádáni o vyplnění formuláře přímo na palubě letadla nebo letišti. Z tohoto důvodu si nezapomeňte vzít na palubu letadla psací potřeby (propisku), které nelze z hygienických důvodů poskytnout.

Česká republika

Česká republika

Ministerstvo zdravotnictví ČR zařazuje jednotlivé státy do kategorií cestovatelského semaforu dle toho, jaké riziko nákazy onemocněním COVID-19 představují. Před návratem do České republiky je proto nutné si ověřit, do jaké kategorie je aktuálně zařazena země, ze které cestujete. Cestovatelský semafor je aktualizován každý týden a změny je důležité průběžně sledovat.

Detailní informace ohledně podmínek, které při návratu do České republiky musíte splnit, naleznete zde. Aktuální zařazení zemí do jednotlivých kategorií je k dispozici zde.

Změna pro transferové cestující na Letišti Václava Havla Praha

Cestující, kteří přicestují na Terminál 1, tj. ze země mimo schengenský prostor, a pokračují návazným letem z Terminálu 2, tj. do země schengenského prostoru, musí nově absolvovat pasovou kontrolu v příletové hale Terminálu 1 a pokračovat dále veřejnou částí letiště do Terminálu 2 na návazný let.

Pasová kontrola v tranzitní zóně letiště při přechodu z Terminálu 1 do Terminálu 2 bude z provozních důvodů uzavřena až do odvolání.

Cestující přilétající na Terminál 2 s návazným letem z Terminálu 1 mohou nadále absolvovat pasovou kontrolu v tranzitní zóně letiště.

Belgie

Belgie

Aktuální podmínky vstupu naleznete zde.

Osoby ve věku 12 a více let, které míří na belgické území z červené zóny a nemají trvalé bydliště v Belgii, musí mít negativní výsledek testu na Covid-19 ne starší než 72 hodin od vstupu na belgické území. Pokud není prokázán negativní výsledek testu, je letecká společnost povinna odmítnout cestujícího z přepravy.

Všichni pasažéři cestující na belgické území musí vyplnit „formulář pro vyhledání cestujících“ (PLF - Passenger Locator Form) bez ohledu na místo odletu a státní příslušnost. Formulář je možné vyplnit nejdříve 48 hodin před nástupem na váš let do Belgie.

PLF musí být vyplněn online. Cestující následně obdrží potvrzení formou QR kódu, který předloží při odbavení a / nebo nástupu na palubu. Pouze osoby, které technicky nemohou vyplnit elektronický formulář, mohou použít papírový formulář, který vyplní a odevzdají před nástupem na palubu.

Cestujícím, kteří tento formulář nevyplní nebo poskytnou zavádějící a neúplné informace, bude odepřen nástup na palubu na let z Prahy do Belgie.

Dánsko

Dánsko

S účinností od 10. 11. 2020 je platba za nadlimitní zavazadla, nadváhu či další doplňkové služby na Letišti Kodaň (CPH) možná pouze platební kartou. Platby v hotovosti nejsou akceptovány.

Od 12. 9. 2020 jsou do Dánska vpuštěny pouze osoby, které splňují podmínky uvedené zde.

Od 21. 12. 2020 je Dánsko na cestovatelském semaforu zařazeno mezi tzv. červené státy a po příjezdu do České republiky je tak nutné absolvovat RT-PCR test na SARS CoV-2 nebo karanténu.

Finsko

Finsko

Aktuální podmínky vstupu naleznete zde.

Francie

Francie

Aktuální podmínky vstupu naleznete zde.

Island

Island

Před cestou se seznamte s novými nařízeními islandské vlády, kterými podmiňuje vstup na území Islandu.

Islandské úřady vyžadují, aby všichni přijíždějící cestující absolvovali povinnou karanténu. Všichni cestující, kteří směřují na Island, jsou povinni ještě před příjezdem vyplnit předběžný registrační formulář, který obsahuje jejich kontaktní údaje, adresu během karantény na Islandu a prohlášení o zdravotním stavu. Povinnost vyplnit formulář, absolvovat karanténu a testy v souvislosti s cestou se nevztahuje na děti narozené v roce 2005 nebo později. Délka trvání karantény po příjezdu je 14 dní. Lze ji zkrátit podstoupením testu na COVID-19 při příjezdu na Island a jeho opakováním po 5 dnech pobytu (podrobnosti viz web covid.is). Za test se platí poplatek, splatný při registraci nebo na hranicích při odběru prvního vzorku. Druhý test je již zahrnut v ceně.

Více o podmínkách pro vstup do země najdete ZDE:
Instructions for quarantine for visitors in Iceland
https://www.covid.is/english
http://visit.covid.is/
Frequently Asked Questions

Itálie

Itálie

Od 8. 10. 2020 musí cestující před vstupem do Itálie předložit potvrzení negativního testu na SARS CoV-2 ne staršího než 72 hodin.

Test je možné absolvovat také po příjezdu do země. Více informací o podmínkách vstupu naleznete zde a zde.

Současně je cestující před vstupem do země povinen předložit formuláře dostupné zde.

Sardinie

Všichni cestující, kteří míří na Sardinii (Cagliari), musí před odletem vyplnit registrační formulář dostupný na webových stránkách tamního úřadu.

Po registraci cestující emailem obdrží potvrzení, které společně s požadovanými cestovními doklady předloží při odbavení.

Potvrzení musí být vyplněno pouze elektronicky.

Německo

Německo

Aktuální podmínky vstupu naleznete zde.

Změna pravidel pro KABINOVÁ ZAVAZADLA pro odlety z Německa

Na základě rozhodnutí spolkové policie Německa s cílem zajistit nejlepší ochranu cestujících a personálu při bezpečnostních kontrolách na letišti, je možné si vzít NA PALUBU LETADLA POUZE JEDNO ZAVAZADLO PŘI ODLETU Z NĚMECKA, buď kabinové anebo malou osobní tašku. Ujistěte se, že u sebe ani v kabinovém zavazadle nemáte tyto zakázané předměty.

V případě, že letenka ve vámi vybraném cenovém balíčku umožňuje vzít si na palubu bezplatně více než jeden kus kabinového zavazadla, můžete si další kus kabinového zavazadla zdarma odbavit jako zapsané zavazadlo.

Tato změna se týká i cestujících v tranzitu, kteří projdou bezpečnostní kontrolou na letišti v Německu.

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme vám za spolupráci.

Na letišti ve Frankfurtu si nezapomeňte nasadit roušku

Pokud letíte z/do Frankfurtu, nezapomeňte si na letišti nasadit ochranu úst a nosu (roušku). Tato povinnost platí pro prostory terminálů, obchodů, restaurací (vyjma pití a konzumace jídla) a letištních dopravních prostředků. Výjimku mají děti do šesti let a lidé, kteří nemohou mít zakryté dýchací cesty ze zdravotních nebo psychických důvodů.

Nizozemsko

Nizozemsko

Cestující musí před odletem předložit formulář (6/12), jehož vyplněním potvrzují, že nemají žádné příznaky spojené s onemocněním COVID-19.

Osoby ve věku 13 a více let, které cestují ze zemí mimo schengenský prostor, musí před odletem předložit také potvrzení negativního testu na Covid-19 a vyplněný formulář dostupný zde. Potvrzení musí obsahovat datum a čas provedení testu a v době vstupu do země nesmí být starší než 72 hodin.

Všichni cestující (včetně nizozemských občanů) předložit negativní prohlášení o testu Covid-19 a negativní výsledek testu při nastupování do letadla. Pokud cestující nemůže předložit prohlášení o negativním testu, nesmí nastoupit do letadla. Potvrzení musí obsahovat datum a čas provedení testu a v době vstupu do země nesmí být starší než 72 hodin.

Od 23. ledna 2021 (od 00:01 hod.) vstupuje v platnost dodatečné opatření pro cestující od 13 let přilétajících do Nizozemska ze všech rizikových zemí. Cestující musí před odletem kromě negativního PCR testu nově předložit negativní antigenní test na přítomnost COVID-19, provedený ne déle než 4 hodiny před nástupem do letadla. Toto dodatečné opatření se vztahuje též na cestující, kteří budou letecky tranzitovat na nizozemských letištích. Podrobné informace naleznete zde.

Všechny cestující na linkách do Amsterdamu žádáme, aby se z důvodu povinnosti podstoupit před odletem antigenní test dostavili na letiště minimálně 3 hodiny před plánovaným odletem. Více informací naleznete zde.

Cestující, kteří před vstupem do Nizozemska pobývali ve vybraných zemích včetně České republiky, by se měli podrobit desetidenní karanténě. Podrobné informace naleznete zde.

Portugalsko

Portugalsko

Madeira

Všichni cestující, kteří míří na Madeiru (Funchal), musí vyplnit registrační formulář dostupný na madeirasafe.com. K vyplnění formuláře musí dojít v rozmezí od 48 do 12 hodin před odletem.

Rumunsko

Rumunsko

Od 7. 10. 2020 jsou osoby, které přijíždějí do Rumunska z České republiky, povinny podstoupit dvoutýdenní karanténu.

Detailní podmínky a výjimky naleznete zde.

Rusko

Rusko

Vstup cizinců do Ruské federace je nadále omezen. Na území Ruské federace mohou vstoupit osoby spadající do některé z uvedených kategorií zde. Prosím ujistěte se, že splňujete podmínky pro vstup na území Ruské federace.

Všichni cestující musí vyplnit formulář při příletu do Ruské federace a odevzdat na pasové kontrole.

Všichni cizinci musí dále předložit lékařský dokument potvrzující PCR test na COVID-19 s negativním výsledkem absolvovaný ne dříve než 3 kalendářní dny před příletem do Ruské federace. Cizinci bez tohoto dokumentu nemohou být vpuštěni na palubu letadla.

Slovensko

Slovensko

Od 18. 9. 2020 se osoby přijíždějící z České republiky budou muset prokázat negativním testem na Covid-19 nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice a nastoupit pětidenní domácí karanténu, během které se nechají otestovat.

Podrobné informace naleznete zde.

Španělsko

Španělsko

Všichni cestující mířící do Španělska (včetně Kanárských ostrovů) musí před odletem vyplnit elektronický formulář dostupný na spth.gob.es nebo v aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Po registraci cestující obdrží QR kód, který je povinen předložit po příletu do Španělska.

Od 23. 11. 2020 musí všichni cestující při vstupu do Španělska (včetně Kanárských ostrovů) předložit potvrzení negativního PCR testu na SARS CoV-2, který v době vstupu do země nebude starší než 72 hodin.

V případě, že potvrzení při vstupu do země nebude předloženo, bude cestující podroben testu na letišti a může mu být uložena finanční sankce.

Informace týkající se formátu potvrzení jsou dostupné zde.

Švédsko

Švédsko

Aktuální podmínky vstupu naleznete zde.

S účinností od 1. 11. 2020 je platba za nadlimitní zavazadla, nadváhu či další doplňkové služby na letišti Stockholm‑Arlanda možná pouze platební kartou. Platby v hotovosti nejsou akceptovány.

Ukrajina

Ukrajina

Aktuální podmínky vstupu naleznete zde.

Velká Británie

Velká Británie

Před svou cestou se seznamte s aktuálními opatřeními přijatými vládou Spojeného království pro vstup na území Velké Británie, která zahrnují povinnou on-line registraci před příletem.
Bližší informace o požadavcích pro vstup naleznete na: www.gov.uk/uk-border-control

Navštivte IATA stránky a zkontrolujte si aktuálně platné požadavky na vstup do vaší cílové země.

Partnerské letecké společnosti

Může se stát, že jste si koupili letenku Českých aerolinií (ČSA jsou marketingovým dopravcem), ale provozujícím dopravcem je partnerská letecká společnost. Nebo se na části vaší cesty podílí jiný dopravce.

Doporučujeme navštívit webové stránky našich partnerských leteckých společností, kde najdete všechny nejnovější informace týkající se cestování v období koronaviru na jejich palubách:

Nejnovější informace z aliance leteckých společností SkyTeam, které jsou České aerolinie členem, naleznete zde.