Létání v období koronaviru

Opatření na palubách

Přísné hygienické standardy na palubách našich letadel

Interiér našich letadel prochází před a po každém letu důkladnou dezinfekcí dle nejpřísnějších hygienických standardů, a to včetně sedaček, servírovacích stolků a kapes, úložných prostor nad hlavami či toalet. Zdraví a bezpečnost vás a našich zaměstnanců je pro nás nejvyšší prioritou.

Upozornění:
Doporučujeme vám, abyste si před vlastní cestou zkontrolovali aktuálně platné požadavky na vstup do vaší cílové země, a to i v případě, že jste jejím občanem či rezidentem, případně pro transfer přes příslušnou zemi. V některých případech může být vyžadován například test na COVID19. Pro bližší informace o požadavcích pro vstup do cílové země či transfer přes příslušnou zemi se obraťte na orgány daného státu.

Vstup na palubu letadla jen s ochranou úst a nosu (rouškou)

Před vstupem na palubu letadel Českých aerolinií a po celou dobu letu musí mít všichni cestující nasazenu ochranu úst a nosu, vyjma dětí do dvou let a případně dalších osob, na které se vztahují výjimky dle příslušného krizového či mimořádného opatření.

Žádáme vás proto, abyste si přinesli svůj vlastní ochranný prostředek. Může se jednat o jednorázové roušky, respirátory, vlastnoručně ušité ústenky nebo i šálu či šátek. Ochrannými prostředky dýchacích cest a rukou budou vybaveni taktéž všichni palubní průvodčí.

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest je v České republice povinné, ochranu úst a nosu je tak nutné mít i mimo paluby našich letadel, tzn. před vstupem i po výstupu z letadla.

Sociální distancování

Dvoumetrové odstupy

Při nástupu a výstupu do/z letadla dodržujte dvoumetrové odstupy od ostatních cestujících.

On-line odbavení

Pokud je to možné, odbavte se na svůj let on‑line v příslušné sekci webových stránek.

Bezkontaktní placení

Platba na palubách našich letadel je možná pouze bezkontaktně, tj. platební kartou.

Usazení v letadle

V případě dostatečně volné kapacity v ekonomické třídě budou cestující usazováni s patřičnými rozestupy. V případě cestovní třídy Business zůstává prostřední sedačka vždy volná, případně místo po Vašem boku u letadel s dvousedačkou.

Letiště

Vezměte prosím na vědomí, že mohlo dojít ke změnám obecných postupů na bezpečnostních kontrolních stanovištích. Doporučujeme být proto na letišti v dostatečném časovém předstihu. K omezením dochází taktéž v poskytovaných službách a letištní salónky, restaurace, obchody, aj. tak mohou být uzavřeny.

Omezení služeb během letu

Občerstvení na palubě Českých aerolinií

V cestovní třídě Economy může dojít k úpravě již objednaných jídel z naší nabídky GOURMET MENU. V cestovní třídě Business, kde můžeme garantovat volnou sedačku mezi cestujícími, je občerstvení běžně podáváno. Palubní občerstvení BISTRO-ON-BOARD je nabízeno v omezené podobě, o které vás bude informovat posádka. Veškeré občerstvení podávané či nabízené na palubě je bezpečně zabaleno.

Roušku sundávejte pouze během pití a při konzumaci jídla! Jakmile dojíte či dopijete, opět si ji prosím nasaďte.

Travel Sky Shop FLY & BUY

S ohledem na minimalizaci kontaktu mezi cestujícími a palubními průvodčími nebude možné zakoupit zboží z palubního magazínu FLY & BUY.

Palubní magazín Mywings

Tištěné materiály jsou na palubě omezeny pouze na nezbytně nutné. Z tohoto důvodu na našich letech aktuálně nenajdete palubní magazín Mywings.

Specifické požadavky jednotlivých zemí

Česká republika

Česká republika

Podmínky cestování pro občany vybraných států EU

Občané vybraných států EU+ a cizinci s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta tohoto členského státu mohou cestovat do České republiky bez nutnosti prokazovat účel cesty a předkládat potvrzení o absolvování testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Ministerstvo zdravotnictví vydalo ochranné opatření, které země EU+ dělí do tří skupin dle rizika nákazy onemocnění COVID-19: země s nízkým rizikem (zelené), středním rizikem (oranžové) a vysokým rizikem (červené). Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky ZDE.

Dočasné uzavření prodejních kanceláří v Praze

Prodejní kanceláře Českých aerolinií (Evropská 846/176a, Praha 6 a Terminál 1 a 2 Letiště Praha) jsou na základě přijetí krizového opatření vládou České republiky dočasně uzavřené. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti a děkujeme za pochopení. 

Německo

Německo

Změna pravidel pro KABINOVÁ ZAVAZADLA pro odlety z Německa

Na základě rozhodnutí spolkové policie Německa s cílem zajistit nejlepší ochranu cestujících a personálu při bezpečnostních kontrolách na letišti, je možné si vzít NA PALUBU LETADLA POUZE JEDNO ZAVAZADLO PŘI ODLETU Z NĚMECKA, buď kabinové anebo malou osobní tašku. Ujistěte se, že u sebe ani v kabinovém zavazadle nemáte tyto zakázané předměty.

V případě, že letenka ve vámi vybraném cenovém balíčku umožňuje vzít si na palubu bezplatně více než jeden kus kabinového zavazadla, můžete si další kus kabinového zavazadla zdarma odbavit jako zapsané zavazadlo.

Tato změna se týká i cestujících v tranzitu, kteří projdou bezpečnostní kontrolou na letišti v Německu.

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme vám za spolupráci.

 

Na letišti ve Frankfurtu si nezapomeňte nasadit roušku

Pokud letíte z/do Frankfurtu, nezapomeňte si na letišti nasadit ochranu úst a nosu (roušku). Tato povinnost platí pro prostory terminálů, obchodů, restaurací (vyjma pití a konzumace jídla) a letištních dopravních prostředků. Výjimku mají děti do šesti let a lidé, kteří nemohou mít zakryté dýchací cesty ze zdravotních nebo psychických důvodů.

Itálie

Itálie

Na základě rozhodnutí Italských úřadů s cílem zajistit nejlepší ochranu cestujících a personálu, je možné si vzít NA PALUBU LETADLA POUZE MALOU OSOBNÍ TAŠKU PŘI LETECH Z/DO ITÁLIE. Malou osobní tašku (maximální povolený rozměr: délka 40 cm, šířka 30 cm a hloubka 15 cm) je nutné umístit pod sedačku před vámi. Ujistěte se, že u sebe ani v malé osobní tašce tyto zakázané předměty.

Své kabinová zavazadlo si zdarma odbavte jako zapsané.

Tato změna se týká letů z i na všechna Italská letiště včetně Říma (FCO).

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme vám za spolupráci.

Island

Island

Cestování v době koronaviru

Před cestou se seznamte s novými opatřeními přijatými islandskou vládou pro vstup na území Islandu, které například zahrnují on-line registraci před příletem či absolvování COVID testu na letišti v Keflavíku (KEF) po příletu.

Bližší informace o požadavcích pro vstup naleznete na:
https://www.covid.is/english
http://visit.covid.is/
Frequently Asked Questions

Rumunsko

Rumunsko

Odlety z letiště Bukurešť – Otopeni (OTP)

Na svůj odlet z letiště Bukurešť – Otopeni (OTP), se dostavte na letiště 3 hodiny před odletem. Cílem je zabránit vytváření případných front při odbavení.

Řecko

Řecko

Všichni cestující směřující do Řecka musí nejpozději 48 hodin před odbavením vyplnit registrační formulář dostupný na travel.gov.gr.

Po vyplnění formuláře cestující obdrží email nebo SMS zprávu s QR kódem, který společně s požadovanými cestovními doklady předloží při odbavení.

QR kód může být předložen vytištěný nebo zobrazený na displeji přenosného elektronického zařízení (mobilního telefonu aj.).

*Formulář doporučujeme vyplnit v prohlížeči Google Chrome nebo Mozilla Firefox. QR kód je po úspěšném vyplnění formuláře standardně zasílán do 60 minut, nejpozději do 24 hodin.

Španělsko

Španělsko

Všichni cestující směřující do Španělska musí před odletem vyplnit elektronický formulář dostupný na spth.gob.es nebo v aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH.