Létání v období koronaviru

Opatření na palubách

Vstup na palubu letadla jen s ochranou úst a nosu (rouškou)

Před vstupem na palubu letadel Českých aerolinií a po celou dobu letu musí mít všichni cestující nasazenu ochranu úst a nosu, vyjma dětí do dvou let a případně dalších osob, na které se vztahují výjimky dle příslušného krizového či mimořádného opatření.

Nedodržení tohoto bezpečnostního opatření bude považováno za porušení přepravních podmínek ČSA/Smartwings a může vést k vyloučení cestujícího z přepravy.

Žádáme vás proto, abyste si přinesli svůj vlastní ochranný prostředek. Může se jednat o jednorázové roušky, respirátory, vlastnoručně ušité ústenky nebo i šálu či šátek. Ochrannými prostředky dýchacích cest a rukou budou vybaveni taktéž všichni palubní průvodčí.

Přísné hygienické standardy na palubách našich letadel

Interiér našich letadel prochází před a po každém letu důkladnou dezinfekcí dle nejpřísnějších hygienických standardů, a to včetně sedaček, servírovacích stolků a kapes, úložných prostor nad hlavami či toalet. Zdraví a bezpečnost vás a našich zaměstnanců je pro nás nejvyšší prioritou.

Upozornění:
Doporučujeme vám, abyste si před vlastní cestou zkontrolovali aktuálně platné požadavky na vstup do vaší cílové země, a to i v případě, že jste jejím občanem či rezidentem, případně pro transfer přes příslušnou zemi. V některých případech může být vyžadován například test na COVID19. Pro bližší informace o požadavcích pro vstup do cílové země či transfer přes příslušnou zemi se obraťte na orgány daného státu.

Sociální distancování

Ochranná opatření v prostorách Letiště Václava Havla Praha

Letíte z/do Prahy? Podívejte se, jaká ochranná opatření byla zavedena v prostorách Letiště Praha.

Vaše bezpečnost je naší prioritou.

Dvoumetrové odstupy

Při nástupu a výstupu do/z letadla dodržujte dvoumetrové odstupy od ostatních cestujících.

On-line odbavení

Pokud je to možné, odbavte se na svůj let on‑line v příslušné sekci webových stránek.

Bezkontaktní placení

Platba na palubách našich letadel je možná pouze bezkontaktně, tj. platební kartou.

Usazení v letadle

V případě dostatečně volné kapacity v ekonomické třídě budou cestující usazováni s patřičnými rozestupy. V případě cestovní třídy Business zůstává prostřední sedačka vždy volná, případně místo po Vašem boku u letadel s dvousedačkou.

Letiště

Vezměte prosím na vědomí, že mohlo dojít ke změnám obecných postupů na bezpečnostních kontrolních stanovištích. Doporučujeme být proto na letišti v dostatečném časovém předstihu. K omezením dochází taktéž v poskytovaných službách a letištní salónky, restaurace, obchody, aj. tak mohou být uzavřeny.

Omezení služeb během letu

Občerstvení na palubě Českých aerolinií

V cestovní třídě Economy může dojít k úpravě již objednaných jídel z naší nabídky GOURMET MENU. V cestovní třídě Business, kde můžeme garantovat volnou sedačku mezi cestujícími, je občerstvení běžně podáváno. Palubní občerstvení BISTRO-ON-BOARD je nabízeno v omezené podobě, o které vás bude informovat posádka. Veškeré občerstvení podávané či nabízené na palubě je bezpečně zabaleno.

Roušku sundávejte pouze během pití a při konzumaci jídla! Jakmile dojíte či dopijete, opět si ji prosím nasaďte.

Travel Sky Shop FLY & BUY

S ohledem na minimalizaci kontaktu mezi cestujícími a palubními průvodčími nebude možné zakoupit zboží z palubního magazínu FLY & BUY.

Palubní magazín Mywings

Tištěné materiály jsou na palubě omezeny pouze na nezbytně nutné. Z tohoto důvodu na našich letech aktuálně nenajdete palubní magazín Mywings.

Specifické požadavky jednotlivých zemí

Při letech do některých destinací můžete být požádáni o vyplnění formuláře přímo na palubě letadla nebo letišti. Z tohoto důvodu si nezapomeňte vzít na palubu letadla psací potřeby (propisku), které nelze z hygienických důvodů poskytnout.

Česká republika

Česká republika

Podmínky cestování pro občany vybraných států EU

Občané vybraných států EU+ a cizinci s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta tohoto členského státu mohou cestovat do České republiky bez nutnosti prokazovat účel cesty a předkládat potvrzení o absolvování testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Ministerstvo zdravotnictví vydalo ochranné opatření, které země EU+ dělí do tří skupin dle rizika nákazy onemocnění COVID-19: země s nízkým rizikem (zelené), středním rizikem (oranžové) a vysokým rizikem (červené). Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky ZDE.

Dočasné uzavření prodejních kanceláří v Praze

Prodejní kanceláře Českých aerolinií (Evropská 846/176a, Praha 6 a Terminál 1 a 2 Letiště Praha) jsou na základě přijetí krizového opatření vládou České republiky dočasně uzavřené. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti a děkujeme za pochopení. 

Belgie

Belgie

Od 1. srpna musí všichni pasažéři cestující na belgické území vyplnit „formulář pro vyhledání cestujících“ (PLF - Passenger Locator Form) bez ohledu na místo odletu a státní příslušnost. Formulář je možné vyplnit nejdříve 48 hodin před nástupem na váš let do Belgie.

PLF musí být vyplněn online. Cestující následně obdrží potvrzení formou QR kódu, který předloží při odbavení a / nebo nástupu na palubu. Pouze osoby, které technicky nemohou vyplnit elektronický formulář, mohou použít papírový formulář, který vyplní a odevzdají před nástupem na palubu.

Cestujícím, kteří tento formulář nevyplní nebo poskytnou zavádějící a neúplné informace, bude odepřen nástup na palubu na let z Prahy do Belgie.

Dánsko

Dánsko

Od 12. 9. 2020 jsou do Dánska vpuštěny pouze osoby, které splňují podmínky uvedené zde.

Finsko

Finsko

Na základě doporučení Finského institutu pro zdraví a sociální péči (Finnish Institute for Health and Welfare) se před svou cestou seznamte s aktuálními podmínkami pro cestování do Finska, které naleznete ZDE.

Německo

Německo

Změna pravidel pro KABINOVÁ ZAVAZADLA pro odlety z Německa

Na základě rozhodnutí spolkové policie Německa s cílem zajistit nejlepší ochranu cestujících a personálu při bezpečnostních kontrolách na letišti, je možné si vzít NA PALUBU LETADLA POUZE JEDNO ZAVAZADLO PŘI ODLETU Z NĚMECKA, buď kabinové anebo malou osobní tašku. Ujistěte se, že u sebe ani v kabinovém zavazadle nemáte tyto zakázané předměty.

V případě, že letenka ve vámi vybraném cenovém balíčku umožňuje vzít si na palubu bezplatně více než jeden kus kabinového zavazadla, můžete si další kus kabinového zavazadla zdarma odbavit jako zapsané zavazadlo.

Tato změna se týká i cestujících v tranzitu, kteří projdou bezpečnostní kontrolou na letišti v Německu.

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme vám za spolupráci.

 

Na letišti ve Frankfurtu si nezapomeňte nasadit roušku

Pokud letíte z/do Frankfurtu, nezapomeňte si na letišti nasadit ochranu úst a nosu (roušku). Tato povinnost platí pro prostory terminálů, obchodů, restaurací (vyjma pití a konzumace jídla) a letištních dopravních prostředků. Výjimku mají děti do šesti let a lidé, kteří nemohou mít zakryté dýchací cesty ze zdravotních nebo psychických důvodů.

Nizozemsko

Nizozemsko

Od 15. 9. 2020 by se osoby, které přijíždějí do Nizozemska a před vstupem do Nizozemska pobývaly v Praze, měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, kdy nemají žádné příznaky onemocnění Covid-19 nebo pokud měly negativní test na Covid-19. Cestovatelů z ostatních oblastí České republiky se opatření netýká.

Podrobné informace naleznete zde.

Island

Island

Před cestou se seznamte s novými nařízeními islandské vlády, kterými podmiňuje vstup na území Islandu.

Islandské úřady vyžadují, aby všichni přijíždějící cestující absolvovali povinnou karanténu. Všichni cestující, kteří směřují na Island, jsou povinni ještě před příjezdem vyplnit předběžný registrační formulář, který obsahuje jejich kontaktní údaje, adresu během karantény na Islandu a prohlášení o zdravotním stavu. Povinnost vyplnit formulář, absolvovat karanténu a testy v souvislosti s cestou se nevztahuje na děti narozené v roce 2005 nebo později. Délka trvání karantény po příjezdu je 14 dní. Lze ji zkrátit podstoupením testu na COVID-19 při příjezdu na Island a jeho opakováním po 5 dnech pobytu (podrobnosti viz web covid.is). Za test se platí poplatek, splatný při registraci nebo na hranicích při odběru prvního vzorku. Druhý test je již zahrnut v ceně.

Více o podmínkách pro vstup do země najdete ZDE:
Instructions for quarantine for visitors in Iceland
https://www.covid.is/english
http://visit.covid.is/
Frequently Asked Questions

Rumunsko

Rumunsko

Odlety z letiště Bukurešť – Otopeni (OTP)

Na svůj odlet z letiště Bukurešť – Otopeni (OTP), se dostavte na letiště 3 hodiny před odletem. Cílem je zabránit vytváření případných front při odbavení.

Řecko

Řecko

Všichni cestující směřující do Řecka musí nejpozději den před příletem vyplnit registrační formulář dostupný na travel.gov.gr.

Po vyplnění formuláře cestující obdrží e-mail nebo SMS zprávu s QR kódem, který společně s požadovanými cestovními doklady předloží při odbavení. QR kód může být předložen vytištěný nebo zobrazený na displeji přenosného elektronického zařízení (mobilního telefonu aj.).

Cestující, který se při odbavení neprokáže QR kódem (nebo potvrzovacím e-mailem o včas provedené registraci), nebude přijat k přepravě.

* Formulář doporučujeme vyplnit v prohlížeči Google Chrome nebo Mozilla Firefox. QR kód je po úspěšném vyplnění formuláře standardně zasílán v ranních hodinách dne plánovaného příletu do destinace.

* S ohledem na časový posun doporučujeme formulář vyplnit nejpozději 24 hodin před plánovaným příletem do destinace.

* Je povoleno vyplnit pouze jeden formulář pro všechny členy rodiny cestující společně. Ti se v takovém případě prokáží společným QR kódem, popř. emailem potvrzujícím společnou registraci.

Slovensko

Slovensko

Od 18. 9. 2020 se osoby přijíždějící z České republiky budou muset prokázat negativním testem na Covid-19 nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice a nastoupit pětidenní domácí karanténu, během které se nechají otestovat.

Podrobné informace naleznete zde.

Španělsko

Španělsko

Všichni cestující směřující do Španělska musí před odletem vyplnit elektronický formulář dostupný na spth.gob.es nebo v aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH.

Ukrajina

Ukrajina

S účinností od 28. 8. 2020 do 28. 9. 2020 je zakázán vstup cizinců na území Ukrajiny s výjimkou kategorií osob uvedených zde. Prosím ujistěte se, že splňujete podmínky pro vstup na Ukrajinu.

Velká Británie

Velká Británie

Před svou cestou se seznamte s aktuálními opatřeními přijatými vládou Spojeného království pro vstup na území Velké Británie, která zahrnují povinnou on-line registraci před příletem.
Bližší informace o požadavcích pro vstup naleznete na: www.gov.uk/uk-border-control

Navštivte IATA stránky a zkontrolujte si aktuálně platné požadavky na vstup do vaší cílové země.

Od 18. 9. 2020 se osoby přijíždějící z České republiky budou muset prokázat negativním testem na Covid-19 nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice a nastoupit pětidenní domácí karanténu, během které se nechají otestovat.

Podrobné informace naleznete zde.

Partnerské letecké společnosti

Může se stát, že jste si koupili letenku Českých aerolinií (ČSA jsou marketingovým dopravcem), ale provozujícím dopravcem je partnerská letecká společnost. Nebo se na části vaší cesty podílí jiný dopravce.

Doporučujeme navštívit webové stránky našich partnerských leteckých společností, kde najdete všechny nejnovější informace týkající se cestování v období koronaviru na jejich palubách:

Nejnovější informace z aliance leteckých společností SkyTeam, které jsou České aerolinie členem, naleznete zde.