Létání v období koronaviru

Opatření na palubách

Vstup na palubu letadla jen s ochranou úst a nosu (rouškou)

Před vstupem na palubu letadel Českých aerolinií a po celou dobu letu musí mít všichni cestující nasazenu ochranu úst a nosu, vyjma dětí do dvou let a případně dalších osob, na které se vztahují výjimky dle příslušného krizového či mimořádného opatření.

Nedodržení tohoto bezpečnostního opatření bude považováno za porušení přepravních podmínek ČSA/Smartwings a může vést k vyloučení cestujícího z přepravy.

Žádáme vás proto, abyste si přinesli svůj vlastní ochranný prostředek. Může se jednat o jednorázové roušky, respirátory, vlastnoručně ušité ústenky nebo i šálu či šátek. Ochranný štít jako samostatný ochranný prostředek (tj. bez použití v kombinaci s jakýmkoli z prostředků výše uvedených) není akceptován. Ochrannými prostředky dýchacích cest a rukou budou vybaveni taktéž všichni palubní průvodčí.

Přísné hygienické standardy na palubách našich letadel

Interiér našich letadel prochází před a po každém letu důkladnou dezinfekcí dle nejpřísnějších hygienických standardů, a to včetně sedaček, servírovacích stolků a kapes, úložných prostor nad hlavami či toalet. Zdraví a bezpečnost vás a našich zaměstnanců je pro nás nejvyšší prioritou.

Upozornění:
Doporučujeme vám, abyste si před vlastní cestou zkontrolovali aktuálně platné požadavky na vstup do vaší cílové země, a to i v případě, že jste jejím občanem či rezidentem, případně pro transfer přes příslušnou zemi. V některých případech může být vyžadován například test na COVID19. Pro bližší informace o požadavcích pro vstup do cílové země či transfer přes příslušnou zemi se obraťte na orgány daného státu.

Sociální distancování

Ochranná opatření v prostorách Letiště Václava Havla Praha

Letíte z/do Prahy? Podívejte se, jaká ochranná opatření byla zavedena v prostorách Letiště Praha.

Vaše bezpečnost je naší prioritou.

Dvoumetrové odstupy

Při nástupu a výstupu do/z letadla dodržujte dvoumetrové odstupy od ostatních cestujících.

On-line odbavení

Pokud je to možné, odbavte se na svůj let on‑line v příslušné sekci webových stránek.

Bezkontaktní placení

Platba na palubách našich letadel je možná pouze bezkontaktně, tj. platební kartou.

Letiště

Vezměte prosím na vědomí, že mohlo dojít ke změnám obecných postupů na bezpečnostních kontrolních stanovištích. Doporučujeme být proto na letišti v dostatečném časovém předstihu. K omezením dochází taktéž v poskytovaných službách a letištní salónky, restaurace, obchody, aj. tak mohou být uzavřeny.

Postup na gatech

S ohledem na minimalizaci rizika přenosu onemocnění Covid-19 prosíme, abyste zaměstnancům u odletového východu předkládali cestovní doklad otevřený na straně s fotografií a následně si sami přiložili palubní vstupenku ke čtecímu zařízení. Tímto postupem zajistíme váš bezpečný nástup do letadla bez nadbytečného fyzického kontaktu.

Usazení v letadle

V případě dostatečně volné kapacity v ekonomické třídě budou cestující usazováni s patřičnými rozestupy. V případě cestovní třídy Business zůstává prostřední sedačka vždy volná, případně místo po Vašem boku u letadel s dvousedačkou.

Omezení služeb během letu

Občerstvení na palubě Českých aerolinií

V cestovní třídě Economy může dojít k úpravě již objednaných jídel z naší nabídky GOURMET MENU. V cestovní třídě Business, kde můžeme garantovat volnou sedačku mezi cestujícími, je občerstvení běžně podáváno. Palubní občerstvení BISTRO-ON-BOARD je nabízeno v omezené podobě, o které vás bude informovat posádka. Veškeré občerstvení podávané či nabízené na palubě je bezpečně zabaleno.

Roušku sundávejte pouze během pití a při konzumaci jídla! Jakmile dojíte či dopijete, opět si ji prosím nasaďte.

Travel Sky Shop FLY & BUY

S ohledem na minimalizaci kontaktu mezi cestujícími a palubními průvodčími nebude možné zakoupit zboží z palubního magazínu FLY & BUY.

Palubní magazín Mywings

Tištěné materiály jsou na palubě omezeny pouze na nezbytně nutné. Z tohoto důvodu na našich letech aktuálně nenajdete palubní magazín Mywings.

Specifické požadavky jednotlivých zemí

Při letech do některých destinací můžete být požádáni o vyplnění formuláře přímo na palubě letadla nebo letišti. Z tohoto důvodu si nezapomeňte vzít na palubu letadla psací potřeby (propisku), které nelze z hygienických důvodů poskytnout.

Česká republika

Česká republika

Podmínky cestování

Všichni cestující, kteří míří do České republiky a v posledních 14 dnech pobývali déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění Covid-19, musí před příjezdem do České republiky vyplnit online příjezdový formulář.

Od 9. listopadu 2020 platí pro cestující mířící do České republiky tyto podmínky.

Přehled o zdravotní situaci v jednotlivých státech a tzv. cestovatelský semafor jsou dostupné na reopen.europa.eu a mzv.cz.

Přehled výjimek z povinnosti vyplnění příjezdového formuláře a předložení výsledku PCR testu je dostupný na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Změna pro transferové cestující na Letišti Václava Havla Praha

Cestující, kteří přicestují na Terminál 1, tj. ze země mimo schengenský prostor, a pokračují návazným letem z Terminálu 2, tj. do země schengenského prostoru, musí nově absolvovat pasovou kontrolu v příletové hale Terminálu 1 a pokračovat dále veřejnou částí letiště do Terminálu 2 na návazný let.

Pasová kontrola v tranzitní zóně letiště při přechodu z Terminálu 1 do Terminálu 2 bude z provozních důvodů uzavřena až do odvolání.

Cestující přilétající na Terminál 2 s návazným letem z Terminálu 1 mohou nadále absolvovat pasovou kontrolu v tranzitní zóně letiště.

Belgie

Belgie

Aktuální podmínky vstupu naleznete zde.

Od 1. srpna musí všichni pasažéři cestující na belgické území vyplnit „formulář pro vyhledání cestujících“ (PLF - Passenger Locator Form) bez ohledu na místo odletu a státní příslušnost. Formulář je možné vyplnit nejdříve 48 hodin před nástupem na váš let do Belgie.

PLF musí být vyplněn online. Cestující následně obdrží potvrzení formou QR kódu, který předloží při odbavení a / nebo nástupu na palubu. Pouze osoby, které technicky nemohou vyplnit elektronický formulář, mohou použít papírový formulář, který vyplní a odevzdají před nástupem na palubu.

Cestujícím, kteří tento formulář nevyplní nebo poskytnou zavádějící a neúplné informace, bude odepřen nástup na palubu na let z Prahy do Belgie.

Dánsko

Dánsko

S účinností od 10. 11. 2020 je platba za nadlimitní zavazadla, nadváhu či další doplňkové služby na Letišti Kodaň (CPH) možná pouze platební kartou. Platby v hotovosti nejsou akceptovány.

Od 12. 9. 2020 jsou do Dánska vpuštěny pouze osoby, které splňují podmínky uvedené zde.

Finsko

Finsko

Aktuální podmínky vstupu naleznete zde.

Francie

Francie

Aktuální podmínky vstupu naleznete zde.

Island

Island

Před cestou se seznamte s novými nařízeními islandské vlády, kterými podmiňuje vstup na území Islandu.

Islandské úřady vyžadují, aby všichni přijíždějící cestující absolvovali povinnou karanténu. Všichni cestující, kteří směřují na Island, jsou povinni ještě před příjezdem vyplnit předběžný registrační formulář, který obsahuje jejich kontaktní údaje, adresu během karantény na Islandu a prohlášení o zdravotním stavu. Povinnost vyplnit formulář, absolvovat karanténu a testy v souvislosti s cestou se nevztahuje na děti narozené v roce 2005 nebo později. Délka trvání karantény po příjezdu je 14 dní. Lze ji zkrátit podstoupením testu na COVID-19 při příjezdu na Island a jeho opakováním po 5 dnech pobytu (podrobnosti viz web covid.is). Za test se platí poplatek, splatný při registraci nebo na hranicích při odběru prvního vzorku. Druhý test je již zahrnut v ceně.

Více o podmínkách pro vstup do země najdete ZDE:
Instructions for quarantine for visitors in Iceland
https://www.covid.is/english
http://visit.covid.is/
Frequently Asked Questions

Itálie

Itálie

Od 8. 10. 2020 musí cestující před vstupem do Itálie předložit potvrzení negativního testu na SARS CoV-2 ne staršího než 72 hodin.

Test je možné absolvovat také po příjezdu do země. Více informací o podmínkách vstupu naleznete zde a zde.

Současně je cestující před vstupem do země povinen předložit formuláře dostupné zde.

Sardinie

Všichni cestující, kteří míří na Sardinii (Cagliari), musí před odletem vyplnit registrační formulář dostupný na webových stránkách tamního úřadu.

Po registraci cestující emailem obdrží potvrzení, které společně s požadovanými cestovními doklady předloží při odbavení.

Potvrzení musí být vyplněno pouze elektronicky.

Německo

Německo

Aktuální podmínky vstupu naleznete zde.

Změna pravidel pro KABINOVÁ ZAVAZADLA pro odlety z Německa

Na základě rozhodnutí spolkové policie Německa s cílem zajistit nejlepší ochranu cestujících a personálu při bezpečnostních kontrolách na letišti, je možné si vzít NA PALUBU LETADLA POUZE JEDNO ZAVAZADLO PŘI ODLETU Z NĚMECKA, buď kabinové anebo malou osobní tašku. Ujistěte se, že u sebe ani v kabinovém zavazadle nemáte tyto zakázané předměty.

V případě, že letenka ve vámi vybraném cenovém balíčku umožňuje vzít si na palubu bezplatně více než jeden kus kabinového zavazadla, můžete si další kus kabinového zavazadla zdarma odbavit jako zapsané zavazadlo.

Tato změna se týká i cestujících v tranzitu, kteří projdou bezpečnostní kontrolou na letišti v Německu.

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme vám za spolupráci.

Na letišti ve Frankfurtu si nezapomeňte nasadit roušku

Pokud letíte z/do Frankfurtu, nezapomeňte si na letišti nasadit ochranu úst a nosu (roušku). Tato povinnost platí pro prostory terminálů, obchodů, restaurací (vyjma pití a konzumace jídla) a letištních dopravních prostředků. Výjimku mají děti do šesti let a lidé, kteří nemohou mít zakryté dýchací cesty ze zdravotních nebo psychických důvodů.

Nizozemsko

Nizozemsko

Od 15. 9. 2020 by se osoby, které přijíždějí do Nizozemska a před vstupem do Nizozemska pobývaly v České republice, měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, kdy nemají žádné příznaky onemocnění Covid-19 nebo pokud měly negativní test na Covid-19. Cestovatelů z ostatních oblastí České republiky se opatření netýká.

Podrobné informace naleznete zde.

Portugalsko

Portugalsko

Madeira

Všichni cestující, kteří míří na Madeiru (Funchal), musí vyplnit registrační formulář dostupný na madeirasafe.com. K vyplnění formuláře musí dojít v rozmezí od 48 do 12 hodin před odletem.

Rumunsko

Rumunsko

Od 7. 10. 2020 jsou osoby, které přijíždějí do Rumunska z České republiky, povinny podstoupit dvoutýdenní karanténu.

Detailní podmínky a výjimky naleznete zde.

Rusko

Rusko

Vstup cizinců do Ruské federace je nadále omezen. Na území Ruské federace mohou vstoupit osoby spadající do některé z uvedených kategorií zde. Prosím ujistěte se, že splňujete podmínky pro vstup na území Ruské federace.

Všichni cestující musí vyplnit formulář při příletu do Ruské federace a odevzdat na pasové kontrole.

Všichni cizinci musí dále předložit lékařský dokument potvrzující PCR test na COVID-19 s negativním výsledkem absolvovaný ne dříve než 3 kalendářní dny před příletem do Ruské federace. Cizinci bez tohoto dokumentu nemohou být vpuštěni na palubu letadla.

Slovensko

Slovensko

Od 18. 9. 2020 se osoby přijíždějící z České republiky budou muset prokázat negativním testem na Covid-19 nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice a nastoupit pětidenní domácí karanténu, během které se nechají otestovat.

Podrobné informace naleznete zde.

Španělsko

Španělsko

Všichni cestující mířící do Španělska (včetně Kanárských ostrovů) musí před odletem vyplnit elektronický formulář dostupný na spth.gob.es nebo v aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Po registraci cestující obdrží QR kód, který je povinen předložit po příletu do Španělska.

Od 23. 11. 2020 musí všichni cestující při vstupu do Španělska (včetně Kanárských ostrovů) předložit potvrzení negativního PCR testu na SARS CoV-2, který v době vstupu do země nebude starší než 72 hodin.

V případě, že potvrzení při vstupu do země nebude předloženo, bude cestující podroben testu na letišti a může mu být uložena finanční sankce.

Informace týkající se formátu potvrzení jsou dostupné zde.

Švédsko

Švédsko

Aktuální podmínky vstupu naleznete zde.

S účinností od 1. 11. 2020 je platba za nadlimitní zavazadla, nadváhu či další doplňkové služby na letišti Stockholm‑Arlanda možná pouze platební kartou. Platby v hotovosti nejsou akceptovány.

Ukrajina

Ukrajina

Aktuální podmínky vstupu naleznete zde.

Velká Británie

Velká Británie

Před svou cestou se seznamte s aktuálními opatřeními přijatými vládou Spojeného království pro vstup na území Velké Británie, která zahrnují povinnou on-line registraci před příletem.
Bližší informace o požadavcích pro vstup naleznete na: www.gov.uk/uk-border-control

Navštivte IATA stránky a zkontrolujte si aktuálně platné požadavky na vstup do vaší cílové země.

Partnerské letecké společnosti

Může se stát, že jste si koupili letenku Českých aerolinií (ČSA jsou marketingovým dopravcem), ale provozujícím dopravcem je partnerská letecká společnost. Nebo se na části vaší cesty podílí jiný dopravce.

Doporučujeme navštívit webové stránky našich partnerských leteckých společností, kde najdete všechny nejnovější informace týkající se cestování v období koronaviru na jejich palubách:

Nejnovější informace z aliance leteckých společností SkyTeam, které jsou České aerolinie členem, naleznete zde.