Bezpečnost při přepravě

Bezpečnostní kontrola

Co vás čeká?

Před nástupem do letadla musí každý cestující i veškerá jeho zavazadla a osobní věci projít bezpečnostní kontrolou. Během ní se prosím řiďte instrukcemi pracovníků bezpečnostních složek letiště.

Některé předměty a látky je povoleno přepravovat pouze v zapsaných zavazadlech, do kabiny cestujících se ale nesmí dostat. Přeprava nebezpečných předmětů a látek na linkách Českých aerolinií je zakázána úplně. Více informací získáte v sekci zakázané předměty.

Průběh bezpečnostní kontroly:

 • Platné cestovní doklady (pas nebo občanský průkaz) a vaši palubní vstupenku mějte připraveny ještě před zahájením bezpečnostní kontroly. Předložte je prosím pracovníkům bezpečnostních složek, kdykoliv o to budete požádáni.
 • Vaše kabinová zavazadla položte na pás, na kterém projdou detekční kontrolou. Osobní věci, pokrývky hlavy, svrchní oděv (bunda, kabát, sako, svetr apod.), obsah kapes a pásek uložte do připravených plastových přepravek a následně na pás k detekční kontrole.
 • Bezpečnostní kontrolou procházejí i veškerá elektronická zařízení, například mobilní telefony nebo notebooky či tablety. Počítač vyjměte z brašny, vložte do samostatné plastové přepravky a následně na pás k detekční kontrole.
 • Na vyzvání pracovníka bezpečnostní kontroly projděte bezpečnostním detekčním rámem.
 • Doporučujeme vám cestovat v obuvi, kterou budete moci při bezpečnostní kontrole jednoduše vyzout a opět obout.
 • V nezbytných případech můžete být podrobeni kontrole ručním detektorem kovů, případně fyzické kontrole.

Tekutiny v kabinovém zavazadle

Z bezpečnostních důvodů je množství tekutin, které si v kabinovém zavazadle můžete s sebou přinést na palubu, omezeno na balení o maximálním objemu 100 mililitrů. Při nákupech v Duty Free obchodech na letištích si můžete nakoupit tekutiny v objemu větším než 100 ml. Nezapomeňte, že veškeré nákupy v Duty Free obchodech se započítávají do vašeho bezplatného limitu pro kabinová zavazadla.

Na palubu letadla si s sebou můžete vzít:

 • tekutiny v balení o maximálním objemu 100 mililitrů. Všechna balení musí být umístěna v jednom průhledném uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr na osobu.
 • Léky, kapky nebo jiné tekutiny nezbytné pro léčební účely.
 • Kojeneckou výživu nebo speciální stravu pro cestující s onemocněním k použití během cesty.
 • Nápoje, parfémy a ostatní tekutiny zakoupené v tranzitním prostoru letiště zabalené v zapečetěných sáčcích a opatřené účtenkou dokládající zakoupení zboží v Duty Free obchodech.

Doporučujeme na palubě nepřevážet větší množství kojenecké výživy nebo speciální stravy, než je nutné na dobu letu. Pracovníkem bezpečnostní kontroly můžete být požádáni o kontrolu ochutnávkou (např. kojenecká výživa) či o předložení dokladu o původu tekutiny (např. při převozu inzulínu lékařské potvrzení či recept na vaše jméno). Větší množství tekutin je možné přepravovat v zapsaných zavazadlech.

Tekutinami se rozumí:

 • voda a další nápoje, polévky či sirupy,
 • krémy, pleťová mléka a oleje,
 • parfémy,
 • spreje,
 • gely včetně šampónů a sprchových gelů,
 • nádoby pod tlakem včetně pěny na holení, pěnových tužidel a dalších pěnových přípravků či deodorantů,
 • pasty včetně zubní pasty,
 • směsi tuhých a tekutých materiálů,
 • všechny ostatní výrobky podobné konzistence.

Nákupy v Duty Free obchodech na letištích

V Dute Free obchodech za pasovou kontrolou na letištích nebo na palubě letadla si můžete nakoupit nápoje, parfémy, krémy či jiné tekutiny v objemu větším než 100 ml na balení. Při prodeji ale musí být zabaleny společně s účtenkou do zapečetěného průhledného sáčku. S jeho otevřením počkejte, pokud neprojdete bezpečnostní kontrolou na posledním přestupním letišti své cesty.

Předem si ověřte u jednotlivých letišť, na kterých budete během své cesty přestupovat, co můžete či nesmíte v kabinových zavazadlech převážet.

Veškeré nákupy v Duty Free obchodech na letištích se započítávají do vašeho limitu pro kabinová zavazadla. Kabinová zavazadla, která překročí povolený počet, rozměry nebo hmotnost vám přepravíme za odpovídající poplatek jako zapsaná v zavazadlovém prostoru letadla.

Elektronická zařízení

Malé elektronické přístroje, které vyzařují elektromagnetické vlnění, mohou ovlivnit správné fungování palubních přístrojů, počítačů a ovládacích systémů letadla.

Na palubě letadel Českých aerolinií proto můžete používat malé elektronické přístroje, pokud jste v nich před zahájením letu vypnuli komunikační zařízení (např. WiFi) nebo aktivovali mód „Letadlo/Flight Safe“.

Elektronická zařízení vysílající elektromagnetický signál, která nejsou vybavena módem „Letadlo/Flight Safe“, musí zůstat po celou dobu letu vypnuta a bezpečně uložena.

Elektronická zařízení, která můžete používat na palubách ČSA

Mobilní telefony, smartphony, tablety a jiná malá zařízení

Malá zařízení, která lze bezpečně držet v ruce, jako jsou mobilní telefony, smartphony, tablety, elektronické knihy a u nichž byl před zahájením letu aktivován mód „Letadlo/Flight Safe“, můžete používat během celého letu. Pokud během pojíždění, vzletu a přistání zařízení nezvládnete bezpečně držet v rukou, uložte jej do kapsy sedadla před vámi.

Laptopy a notebooky

Tato zařízení můžete používat během nástupu ostatních cestujících až do zavření vstupních dveří letadla. Během pojíždění, vzletu a přistání musí být vypnuta a bezpečně uložena. Můžete je opět používat během cestovní fáze letu do zahájení klesání, pokud jste jejich komunikační zařízení (např. WiFi) vypnuli nebo v nich aktivovali mód „Letadlo/Flight Safe“.

Bluetooth příslušenství

Jakékoliv Bluetooth příslušenství (např. bezdrátové klávesnice, sluchátka apod.) můžete používat až během cestovní fáze letu do zahájení klesání. Během pojíždění, vzletu a přistání musí zůstat vypnuto.

Ostatní zařízení bez funkce vysílání či přijímání elektromagnetického signálu

Jedná se o DVD přehrávače, elektronické hry, hudební přehrávače, fotoaparáty či kamery. Pouze malá zařízení, která lze bezpečně držet v ruce můžete používat během celého letu. Větší zařízení musí být během pojíždění, vzletu a přistání vypnuta a bezpečně uložena.

Náhradní lithiové baterie a powerbanky

Tato zařízení můžete přepravovat pouze v příručním zavazadle. Každá baterie musí být samostatně zabalena a chráněna proti zkratu. Můžete přepravit maximálně 2 baterie od 100 do 160 Wh. Přeprava baterií překračujících 160 Wh v zavazadlech je zakázána, lze je přepravit pouze jako cargo zásilku.

Omezení používání elektronických zařízení

V závislosti na provozních podmínkách vás naše posádka může požádat o vypnutí všech elektronických zařízení a jejich bezpečné uložení do kapes sedadel nebo do schrán nad vašimi hlavami. Sledujte proto instrukce posádky během celé doby letu.

Pokud cestujete na sedadlech v řadě u nouzových východů, nesmíte během pojíždění, vzletu a přistání používat žádná elektronická zařízení.

Používání sluchátek na palubě

Žádáme vás, abyste sluchátka během bezpečnostních instrukcí před odletem nepoužívali. Kromě tohoto krátkého období můžete sluchátka používat po celý zbytek letu. V případě nouzové situace je používání sluchátek zakázáno.

Při používání sluchátek a dalšího příslušenství k elektronickým zařízením dbejte na to, aby v žádném případě neblokovaly uličku letadla.

Zakázané předměty

Abychom zajistili vaši maximální bezpečnost, některé předměty či látky nelze na letech Českých aerolinií přepravovat. Uvedená pravidla se mohou u jiných leteckých společností a v jiných zemích lišit. Doporučujeme, abyste si vždy předem ověřili u provozujícího dopravce nebo na letištích vaší cesty, jaké předměty a látky je zakázané u sebe nebo v zavazadlech přepravovat.

Zakázané předměty v kabině letadla

U sebe ani v kabinovém zavazadle nesmíte mít během přepravy tyto zakázané předměty:

 • střelné či palné zbraně a ostatní zařízení, která vymršťují projektily,
 • ochromující zařízení (např. paralyzér, taser, obušek apod.),
 • předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou,
 • pracovní nářadí,
 • sportovní náčiní nebo vybavení pro bojová umění (např. softbalové a basebalové pálky, obušky apod.),
 • hračky vzhledově odpovídající skutečným útočným zbraním (např. pistole, granáty apod.).

Uvedené předměty je možné přepravovat pouze v zapsaných zavazadlech.

 

Omezení dovozu produktů živočišného původu

V souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 206/2009 je do Evropské unie omezen dovoz produktů živočišného původu ze třetích zemí. Seznamte se s pravidly a omezeními dovozu zde.

Zakázané předměty v letecké přepravě

Přeprava následujících předmětů a látek nebezpečné povahy je v jakýchkoliv zavazadlech zakázána:

 • aktovky či kufříky s poplašným zařízením,
 • výbušniny a ohňostrojné látky včetně zábavné pyrotechniky,
 • hořlaviny (zápalky, zapalovače, mazací látky, alkohol – přeprava 5 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu od 25 do 70 % v maloobchodním balení na 1 cestujícího je povolena),
 • stlačené plyny (hořlavé, nehořlavé nebo jedovaté),
 • žíraviny a látky způsobující korozi (kyseliny, zásady, peroxidy),
 • toxické a dráždivé látky,
 • radioaktivní materiál,
 • magnetické materiály,
 • rtuť,
 • akumulátory nebo baterie s kapalným elektrolytem,
 • infekční materiály,
 • suchý led o hmotnosti vyšší než 2,5 kg.

Uvedené předměty a látky mohou být letecky přepravovány pouze jako cargo zásilka za zvláštních přepravních podmínek.