Malé elektronické přístroje, které vyzařují elektromagnetické vlnění, mohou ovlivnit správné fungování palubních přístrojů, počítačů a ovládacích systémů letadla.

Na palubě letadel Českých aerolinií proto můžete používat malé elektronické přístroje, pokud jste v nich před zahájením letu vypnuli komunikační zařízení (např. WiFi) nebo aktivovali mód „Letadlo/Flight Safe“.

Elektronická zařízení vysílající elektromagnetický signál, která nejsou vybavena módem „Letadlo/Flight Safe“, musí zůstat po celou dobu letu vypnuta a bezpečně uložena.

Elektronická zařízení, která můžete používat na palubách ČSA

Mobilní telefony, smartphony, tablety a jiná malá zařízení

Malá zařízení, která lze bezpečně držet v ruce, jako jsou mobilní telefony, smartphony, tablety, elektronické knihy a u nichž byl před zahájením letu aktivován mód „Letadlo/Flight Safe“, můžete používat během celého letu. Pokud během pojíždění, vzletu a přistání zařízení nezvládnete bezpečně držet v rukou, uložte jej do kapsy sedadla před vámi.

Laptopy a notebooky

Tato zařízení můžete používat během nástupu ostatních cestujících až do zavření vstupních dveří letadla. Během pojíždění, vzletu a přistání musí být vypnuta a bezpečně uložena. Můžete je opět používat během cestovní fáze letu do zahájení klesání, pokud jste jejich komunikační zařízení (např. WiFi) vypnuli nebo v nich aktivovali mód „Letadlo/Flight Safe“.

Bluetooth příslušenství

Jakékoliv Bluetooth příslušenství (např. bezdrátové klávesnice, sluchátka apod.) můžete používat až během cestovní fáze letu do zahájení klesání. Během pojíždění, vzletu a přistání musí zůstat vypnuto.

Ostatní zařízení bez funkce vysílání či přijímání elektromagnetického signálu

Jedná se o DVD přehrávače, elektronické hry, hudební přehrávače, fotoaparáty či kamery. Pouze malá zařízení, která lze bezpečně držet v ruce můžete používat během celého letu. Větší zařízení musí být během pojíždění, vzletu a přistání vypnuta a bezpečně uložena.

Náhradní lithiové baterie a powerbanky

Tato zařízení můžete přepravovat pouze v příručním zavazadle. Každá baterie musí být samostatně zabalena a chráněna proti zkratu. Můžete přepravit maximálně 2 baterie od 100 do 160 Wh. Přeprava baterií překračujících 160 Wh v zavazadlech je zakázána, lze je přepravit pouze jako cargo zásilku.

Omezení používání elektronických zařízení

V závislosti na provozních podmínkách vás naše posádka může požádat o vypnutí všech elektronických zařízení a jejich bezpečné uložení do kapes sedadel nebo do schrán nad vašimi hlavami. Sledujte proto instrukce posádky během celé doby letu.

Pokud cestujete na sedadlech v řadě u nouzových východů, nesmíte během pojíždění, vzletu a přistání používat žádná elektronická zařízení.

Používání sluchátek na palubě

Žádáme vás, abyste sluchátka během bezpečnostních instrukcí před odletem nepoužívali. Kromě tohoto krátkého období můžete sluchátka používat po celý zbytek letu. V případě nouzové situace je používání sluchátek zakázáno.

Při používání sluchátek a dalšího příslušenství k elektronickým zařízením dbejte na to, aby v žádném případě neblokovaly uličku letadla.