Abychom zajistili vaši maximální bezpečnost, některé předměty či látky nelze na letech Českých aerolinií přepravovat. Uvedená pravidla se mohou u jiných leteckých společností a v jiných zemích lišit. Doporučujeme, abyste si vždy předem ověřili u provozujícího dopravce nebo na letištích vaší cesty, jaké předměty a látky je zakázané u sebe nebo v zavazadlech přepravovat.

Zakázané předměty v kabině letadla

U sebe ani v kabinovém zavazadle nesmíte mít během přepravy tyto zakázané předměty:

 • střelné či palné zbraně a ostatní zařízení, která vymršťují projektily,
 • ochromující zařízení (např. paralyzér, taser, obušek apod.),
 • předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou,
 • pracovní nářadí,
 • sportovní náčiní nebo vybavení pro bojová umění (např. softbalové a basebalové pálky, obušky apod.),
 • hračky vzhledově odpovídající skutečným útočným zbraním (např. pistole, granáty apod.).

Uvedené předměty je možné přepravovat pouze v zapsaných zavazadlech.

Omezení dovozu produktů živočišného původu

V souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 206/2009 je do Evropské unie omezen dovoz produktů živočišného původu ze třetích zemí. Seznamte se s pravidly a omezeními dovozu zde.

Zakázané předměty v letecké přepravě

Přeprava následujících předmětů a látek nebezpečné povahy je v jakýchkoliv zavazadlech zakázána:

 • aktovky či kufříky s poplašným zařízením,
 • výbušniny a ohňostrojné látky včetně zábavné pyrotechniky,
 • hořlaviny (zápalky, zapalovače, mazací látky, alkohol – přeprava 5 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu od 25 do 70 % v maloobchodním balení na 1 cestujícího je povolena),
 • stlačené plyny (hořlavé, nehořlavé nebo jedovaté),
 • žíraviny a látky způsobující korozi (kyseliny, zásady, peroxidy),
 • toxické a dráždivé látky,
 • radioaktivní materiál,
 • magnetické materiály,
 • rtuť,
 • akumulátory nebo baterie s kapalným elektrolytem,
 • infekční materiály,
 • suchý led o hmotnosti vyšší než 2,5 kg.

Uvedené předměty a látky mohou být letecky přepravovány pouze jako cargo zásilka za zvláštních přepravních podmínek.