Tímto krokem reagujeme na rostoucí obavy z šíření koronaviru a masivní propad poptávky ze strany cestujících po letech do Říma.

Vzhledem k aktuální situaci v Itálii vydala italská vláda svým nařízením řadu omezení pro cesty svých občanů do zahraničí včetně úplného zákazu cest studentských a vzdělávacích skupin do zahraničí. Cestujícím dotčených letů umožníme bezplatné překnihování na pozdější datum.