Cestování se zvířaty

Živá zvířata můžete přepravovat jen do těch zemí, které to povolují, a to za podmínek stanovených a platných v cílové zemi. Ověřte si na internetových stránkách Státní veterinární správy ČR aktuální a podrobné informace o podmínkách cestování se zvířaty.

Přepravu živých zvířat si vždy rezervujte ještě před nákupem letenky prostřednictvím našeho kontaktního centra nebo našich prodejních míst. Na vybraných letech přepravu zvířat neposkytujeme.

Pokud je zvíře ve špatném zdravotním stavu, nebo je-li v zemi původu nepříznivá nákazová situace, jsme oprávněni požádat letištní veterinární službu o souhlas s jeho přepravou včetně schválení použité schrány.

Přeprava zvířat v zavazadlovém prostoru letadla

Psa, kočku nebo fretku vám přepravíme v zavazadlovém prostoru letadla za těchto podmínek:

  • Zvíře musí být umístěno v dostatečně velké, uzavíratelné a pevné schráně s nepropustným dnem a otvory pro dýchání.
  • Maximální rozměry schrány nesmí přesáhnout 125 x 69 x 80 cm (délka, šířka, výška).
  • Schrána musí být vybavena jídlem a vodou s možností doplnění zvnějšku a označena vaším jménem a telefonickým kontaktem.
  • K odbavení na váš let se dostavíte nejpozději 60 minut před plánovaným odletem letadla.
  • Za přepravu vašeho zvířete uhradíte během odbavení příslušný poplatek podle celkové hmotnosti schrány včetně zvířete.

Poplatky za přepravu zvířat v zavazadlovém prostoru letadla:

  Poplatek
Do 23 kg 1620 CZK
Od 23 do 32 kg 3240 CZK
Od 32 do 50 kg 4680 CZK
Nad 50 kg 6480 CZK

Přeprava zvířete v zavazadlovém prostoru letadla se nezapočítává do vašeho limitu pro bezplatnou přepravu zapsaných zavazadel.

Přeprava zvířat v kabině pro cestující

Do kabiny pro cestující si s sebou můžete vzít pouze psa nebo kočku za těchto podmínek:

  • Zvíře musí být umístěno v uzavíratelné schráně určené pro přepravu zvířat s pevným a nepropustným dnem.
  • Maximální rozměry schrány nesmí přesáhnout 43 x 30 x 27 cm (délka, šířka, výška) a její celková hmotnost včetně zvířete 8 kg.
  • Schrána musí být na palubě umístěna pod sedadlem před vámi.
  • Za přepravu vašeho zvířete jste uhradili poplatek 1620 Kč.

Výjimku tvoří certifikovaní asistenční psi pro cestující se zrakovým postižením nebo s omezenou schopností pohybu, kteří jsou na jejich doprovodu závislí. Asistenční psy přepravujeme zdarma v kabině pro cestující, pokud jsou v postroji, na vodítku, mají osvědčení o výcviku a požadované cestovní doklady. Všechny ostatní psy, včetně psů pro emocionální podporu cestujícího, přepravíme v kabině pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru letadla za standardních podmínek a za poplatky uvedené výše.

V kabině pro cestující lze přepravovat nanejvýš tři malé schrány se zvířaty: dvě ve třídě Economy a jedno ve třídě Business, maximálně však jedna schrána na jednoho cestujícího.

Cestujete-li se zvířetem na palubě, z bezpečnostních důvodů nemůžete sedět na sedadlech v řadách u nouzových východů.

Schrána se zvířetem se nezapočítává do vašeho limitu pro bezplatnou přepravu kabinových zavazadel.

Přeprava zvířat v nákladovém prostoru letadla

Živá zvířata vám přepravíme také jako cargo zásilku v nákladovém prostoru letadla. Pro bližší informace a rezervaci přepravy se prosím obraťte na příslušnou prodejní agenturu.