Podróżowanie ze zwierzętami

Żywe zwierzęta można przewozić tylko do tych krajów, które to umożliwiają, przestrzegając warunków ustalonych i obowiązujących w docelowym kraju. Sprawdź na stronie internetowej państwowej służby weterynaryjnej republiki czeskiej aktualne i szczegółowe informacje dotyczące warunków podróżowania ze zwierzętami.

Przewóz żywych zwierząt należy zawsze zarezerwować jeszcze przed zakupem biletu za pośrednictwem naszego centrum kontaktowego lub naszych miejsc sprzedaży. Na wybranych rejsach nie świadczymy usługi przewozu zwierząt.

Jeżeli zwierzę jest w złym stanie zdrowia lub w kraju pochodzenia panuje niekorzystna sytuacja epidemiologiczna, mamy prawo poprosić służby weterynaryjne na lotnisku o wyrażenie zgody na jego przewóz, włącznie z zatwierdzeniem zastosowanej ochrony.

Przewóz zwierząt w luku bagażowym samolotu

Psa lub kota przewieziemy w luku bagażowym samolotu, przy spełnieniu poniższych warunków:

  • zwierzę powinno być umieszczone w dostatecznie dużym, zamykanym i trwałym pojemniku z nieprzepuszczalnym dnem i otworami do oddychania,
  • wymiary maksymalne pojemnika nie mogą przekroczyć 130 × 69 × 80 cm (długość, szerokość, wysokość) a jego łączna waga wraz ze zwierzęciem nie może przekroczyć 32 kg,
  • w pojemniku powinna znajdować się karma i woda, z możliwością uzupełnienia z zewnątrz. Pojemnik powinien być oznaczony Twoim imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem telefonicznym,
  • do odprawy należy zgłosić się nie później niż na 60 minut przed planowanym odlotem samolotu,
  • w przypadku przewozu zwierzęcia, które nie jest wliczane do bezpłatnego limitu bagażu rejestrowanego, pobierana jest opłata 150 EUR za każdy kierunek podróży.

Jeśli to będzie technicznie możliwe, zwierzęta o wadze całkowitej przekraczającej 32 kg łącznie z pojemnikiem lub inne gatunki zwierząt przewieziemy za stosowną opłatą jako przesyłkę cargo.

Przewóz zwierząt w luku bagażowym samolotu

Żywe zwierzęta przewieziemy także jako przesyłkę cargo w luku ładunkowym samolotu. Aby uzyskać więcej informacji i zarezerwować przewóz, prosimy skontaktować się z właściwą agencją sprzedaży.

Przewóz zwierząt w kabinie pasażerskiej

Do kabiny pasażerskiej można wziąć tylko psa albo kota, jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki:

  • zwierzę powinno być umieszczone w zamykanym pojemniku, przeznaczonym do przewozu zwierząt z twardym i nieprzepuszczalnym dnem,
  • wymiary maksymalne pojemnika nie mogą przekroczyć 43 × 30 × 27 cm (długość, szerokość, wysokość), a jego łączna waga wraz ze zwierzęciem 8 kg,
  • pojemnik powinien być na pokładzie umieszczony pod fotelem przed Tobą,
  • w przypadku przewozu zwierzęcia, które nie jest wliczane do bezpłatnego limitu bagażu rejestrowanego, pobierana jest opłata 75 EUR za każdy kierunek podróży.

Wyjątkiem są psy asystujące z certyfikatem dla pasażerów z upośledzeniem wzrokowym lub ograniczoną sprawnością ruchową, którzy potrzebują ich asysty. Psy asystujące przewożone są nieodpłatnie w kabinie pasażerskiej, jeśli znajdują się w uprzęży, na smyczy, posiadają certyfikat szkolenia i wymagane dokumenty podróży. Wszystkie inne psy, włącznie z psami będącymi wsparciem emocjonalnym dla pasażera, przewieziemy w kabinie pasażerskiej lub w luku bagażowym samolotu zgodnie ze standardowymi warunkami i opłatami określonymi powyżej.

W kabinie pasażerskiej można przewozić maksymalnie trzy małe pojemniki ze zwierzętami: dwa w klasie Economy i jedno w klasie Business, jednak maksymalnie jeden pojemnik na jednego pasażera.

Jeżeli podróżujesz ze zwierzęciem na pokładzie, z powodów bezpieczeństwa nie możesz siedzieć na siedzeniach w rzędach przy wyjściach awaryjnych.