Potřebujete-li asistenci na letišti, během odbavení, nástupu na palubu letadla nebo i během letu, vyžádejte si ji již současně s nákupem letenky nejpozději 48 hodin před plánovaným odletem. Pro zajištění asistence prosím kontaktuje naši prodejní kancelář nebo nám zašlete vaše telefonní číslo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Budeme vás kontaktovat v nejbližší možné době.

Bezpečnostní instrukce a omezení

  • Přijetí cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace k letecké přepravě může být limitováno s ohledem na jejich bezpečnost, jakož i bezpečnost ostatních cestujících.
  • Ve výjimečných případech máme oprávnění odmítnout přepravu cestujícího s omezenou schopností pohybu a orientace a/nebo jeho zdravotního vybavení z bezpečnostních důvodů, například pokud typ letadla, jeho vstupní či výstupní dveře, technické vybavení nebo úzký prostor na palubě neumožňují jeho bezpečnou přepravu.
  • Vzhledem k bezpečnostním požadavkům nouzových postupů můžeme dále požadovat, aby cestujícího s omezenou schopností pohybu a orientace během celého letu doprovázela jiná osoba. Doprovodem se rozumí dospělá osoba schopná poskytnout potřebnou asistenci cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace nebo nepohyblivému cestujícímu při pohybu na palubě, například mezi sedadlem a toaletou, dveřmi letadla nebo nouzovým východem.
  • Maximální počet nepohyblivých cestujících bez doprovodu na palubě letadel Airbus A320 činí 2 osoby.

Na letišti

Na všech letištích Evropské unie poskytují asistenční služby místní specializované společnosti všem cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace bez ohledu na dopravce. V zemích mimo Evropskou unii vám asistenční služby poskytne pracovník odbavení Českých aerolinií s ohledem na technické vybavení a podmínky letiště. Letištní invalidní pojízdné křeslo je vám k dispozici po vašem příjezdu na letiště, během odbavení na let a při cestě do/z letadla.

Přeprava ortopedických pomůcek

Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mohou zdarma přepravovat až dva kusy ortopedických pomůcek včetně invalidního pojízdného křesla jako zapsaná zavazadla nad rámec limitu pro bezplatnou přepravu zapsaných zavazadel v závislosti na cenovém balíčku, ve kterém mají zakoupenou letenku.

Asistenční psi

Certifikované asistenční psy pro zrakově postižené cestující nebo cestující s omezenou schopností pohybu, kteří jsou na jejich doprovodu závislí, přepravujeme zdarma v kabině pro cestující. Asistenční pes musí být v postroji, na vodítku, musí mít osvědčení o výcviku a požadované cestovní doklady.

Na palubě letadla

Asistenčního psa přepravujeme na podlaze vedle cestujícího, který je na doprovodu takového zvířete závislý. Příslušné sedadlo proto zůstává bezplatně vyblokováno.

Z bezpečnostních důvodů nemohou cestující s omezenou schopností pohybu a orientace sedět na sedadlech v řadách u nouzových východů.

Potřebujete-li kyslík v průběhu letu ze zdravotních důvodů, objednejte si kyslíkovou lahev při nákupu letenky nebo později prostřednictvím našeho kontaktního centra či u vašeho prodejce letenek. Kapacita lahve je 2 až 2,5 hodiny letu při spotřebě 4 litry za minutu. Kyslík je nutné objednat nejpozději 48 hodin před odletem. Za 1 kyslíkovou lahev uhradíte poplatek 11 000 CZK / 450 EUR (nebo ekvivalent v místní měně). Poplatek je nerefundovatelný. Z bezpečnostních důvodů si nemůžete na palubu vzít vlastní kyslíkovou lahev.