Hudební nástroje, umělecké, cenné nebo křehké předměty můžete přepravovat jako kabinové zavazadlo v rámci vašeho bezplatného limitu.

Pokud jsou větší nebo těžší, přepravíme vám je na samostatném sedadle vedle vás v kabině pro cestující za podmínek uvedených níže. Jejich přepravu je nutné rezervovat s předstihem prostřednictvím našeho kontaktního centra nebo u vašeho prodejce letenek, nejpozději však 24 hodin před odletem.

Poplatky za přepravu

Za přepravu cenného nebo křehkého předmětu na sedadle zaplatíte poplatek ve výši ceny letenky pro dospělého cestujícího bez letištních poplatků.

Podmínky přepravy

Cenné a křehké předměty musí být zabalené v ochranném obalu a jejich přeprava předem potvrzena společně s vaším místem. K rezervaci jejich přepravy budeme potřebovat přesné rozměry a hmotnost předmětů.

S ohledem na bezpečnost cestujících může být na sedadle přepravován předmět, jehož hmotnost nepřesahuje 20 kg a rozměry 42 x 41 x 80 cm, v případě hudebního nástroje 49 x 35 x 135 cm.

Přeprava jako cargo zásilka

Těžší a/nebo větší předměty, které nelze přepravit v kabině pro cestující si můžete za příslušný poplatek nechat přepravit jako cargo zásilku.

Když let provozuje jiný dopravce

Pravidla pro přepravu cenných a křehkých předmětů se mohou lišit, pokud se na vaší přepravě podílí jiný dopravce než České aerolinie. Pro bližší informace se obraťte na prodejce letenky nebo provozujícího dopravce.