Změnu zdarma můžete využít, jestliže:

  • Máte platnou rezervaci nebo rezervaci provedete do 31. 3. 2022 (včetně).
  • Let je plánován v období do 31. 3. 2022 (včetně).
  • Rezervace a příslušně vystavená letenka nebyla zatím využita ani částečně.
  • Nově vybraný let se uskuteční nejpozději do 31. 10. 2022.
  • Let je operován společností České aerolinie nebo Smartwings.
  • O změnu požádáte více než 24 hodin před započetím prvního letu ve vaší rezervaci.

V případě, že původní jízdné již není k dispozici, je umožněna změna rezervace na jiný termín za případný rozdíl v jízdném.

Ostatní podmínky platí dle zakoupeného cenového balíčku.
Všechny služby zakoupené v rámci původního termínu budou převedeny na nově vybraný termín s výjimkou služeb poskytovaných našimi partnery (pojištění, rezervace hotelu, rezervace auta).

Změnu můžete provést v sekci Moje rezervace, na zákaznické lince +420 284 000 601 nebo u vašeho prodejce.