Správa rezervací

Webová aplikace MOJE REZERVACE

Aplikace MOJE REZERVACE vám umožňuje na jednom místě spravovat vaše rezervace i vystavené letenky on-line a dodatečně v nich měnit řadu parametrů. Měnit a dokupovat doplňkové služby lze pouze u letenek Českých aerolinií, tj. jejichž číslo začíná číslem 064, a na letech provozovaných ČSA.

Aplikace MOJE REZERVACE vám umožňuje:

 • Zkontrolovat si vaše stávající rezervace.
 • Znovu uhradit objednávku po předchozí neúspěšné platbě.
 • Opakovaně měnit termín odletu nebo návratu u vystavené neproletěné nebo částečně proletěné letenky. Změny lze provádět pro všechny cestující v rámci stejné rezervace kdykoliv, maximálně však do třech dnů po termínu původního odletu.
 • Dokupovat si doplňkové služby kdykoliv v závislosti na jejich dostupnosti u jednotlivých letů:
 • Měnit termín odletu a příletu u vystavené letenky s již zakoupenými doplňkovými službami a současně dokupovat služby nové.
 • Odeslat rezervaci, letenku či itinerář k vytištění.

Aplikace MOJE REZERVACE neumožňuje:

 • Měnit termín odletu nebo návratu u rezervací vytvořených nebo u letenek zakoupených v cestovních kancelářích, agenturách či 
  u on-line prodejců. Potřebujete-li je změnit, obraťte se prosím na prodejce letenky.
 • Měnit termín odletu nebo návratu či dokupovat doplňkové služby u rezervací a letenek, které obsahují vyžádanou speciální službu, jako například přepravu živých zvířat, nedoprovázené dítě, asistenci pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Se změnou těchto letenek vám rádi pomůžeme na našem kontaktním centru.

Kontrola ostatních rezervací

Rezervace a letenky Českých aerolinií, které nebylo možné obsloužit v aplikaci MOJE REZERVACE, si můžete zkontrolovat zde.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace Českých aerolinií vám umožňuje

 • Rezervovat a nakupovat letenky ČSA,
 • zakoupit si v průběhu rezervace letenky vybrané doplňkové služby,
 • zkontrolovat si své stávající rezervace,
 • zkontrolovat časy odletů a příletů spojů ČSA,
 • vybírat si z nabídky akčních letenek,
 • odbavit se na váš let.

Stáhněte si plně nativní aplikace Českých aerolinií pro:

 

Změna rezervace

U každé vystavené letenky Českých aerolinií můžete změnit čas nebo datum odletu či návratu podle podmínek cenového balíčku, ve kterém byla letenka zakoupena. Pokud jste si letenku zakoupili u jiného subjektu než u Českých aerolinií a přejete si ji změnit, obraťte se prosím na svého prodejce letenky.

Změna termínu odletu a návratu lze provádět

 • u neproletěných i částečně proletěných letenek,
 • opakovaně,
 • pro všechny cestující v rámci stejné rezervace 
 • kdykoliv, nejpozději však do 72 hodin po termínu původního odletu.

Změny rezervace u letenek zakoupených na našich internetových stránkách, na kontaktním centru nebo v našich prodejních kancelářích je nejvýhodnější provádět on-line prostřednictvím aplikace MOJE REZERVACE. V takovém případě za změnu rezervace nevybíráme servisní poplatek.

Za změnu termínu odletu či návratu si účtujeme následující poplatky:

Cenový balíček Krátké a středně dlouhé linky
Před odletem
Krátké a středně dlouhé linky
Do 72 hodin po odletu
Linka do/ze Soulu
Před odletem
Linka do/ze Soulu
Do 72 hodin po odletu
LITE 60 EUR*
+ případný rozdíl v jízdném
100 EUR*
+ případný rozdíl v jízdném
X X
PLUS 60 EUR*
+ případný rozdíl v jízdném
100 EUR*
+ případný rozdíl v jízdném
100 EUR*
+ případný rozdíl v jízdném
150 EUR*
+ případný rozdíl v jízdném
FLEX za případný rozdíl v jízdném za případný rozdíl v jízdném za případný rozdíl v jízdném za případný rozdíl v jízdném
BUSINESS LITE 60 EUR*
+ případný rozdíl v jízdném
100 EUR*
+ případný rozdíl v jízdném
100 EUR*
+ případný rozdíl v jízdném
150 EUR*
+ případný rozdíl v jízdném
BUSINESS za případný rozdíl v jízdném za případný rozdíl v jízdném za případný rozdíl v jízdném za případný rozdíl v jízdném

* Nebo odpovídající částka v místní měně.

Uvedené ceny platí, pouze pokud změny realizujete on-line na internetových stránkách ČSA (csa.cz nebo czechairlines.com) prostřednictvím aplikace MOJE REZERVACE. Pokud změny rezervace provedete prostřednictvím kontaktního centra, prodejních kanceláří či prodejců letenek, k výše uvedeným poplatkům vám může být účtován dodatečný servisní poplatek.

 

Změna jména cestujícího

Z bezpečnostních důvodů nelze měnit jméno cestujícího na již vystavené letence. Pokud požadujete změnu jména, původní letenku lze zrušit podle podmínek cenového balíčku, ve kterém byla zakoupena a rezervovat letenku novou s jiným jménem cestujícího.

Refundace letenky

Refundace letenky se řídí podmínkami cenového balíčku, ve kterém byla zakoupena.

Nerefundovatelné letenky

Letenky zakoupené v cenových balíčcích LITE, PLUS a BUSINESS LITE jsou nerefundovatelné včetně poplatků za doplňkové služby zakoupené k letence. V takovém případě vám vrátíme pouze nevyužité letištní poplatky.

Refundovatelné letenky

Letenky zakoupené v cenových balíčcích FLEX a BUSINESS jsou refundovatelné. Při jejich refundaci vám vrátíme nevyužité části letenky včetně refundovatelných poplatků za doplňkové služby.

Z celkové částky vám odečteme příslušný poplatek za refundaci:

Cenový balíček Krátké a střední linky Linka do/ze Soulu
FLEX 60 EUR za každý neproletěný úsek 200 EUR za celou letenku
BUSINESS zdarma zdarma

 

Jak letenky refundovat?

Pokud jste letenky zakoupili na našich webových stránkách, tj. na csa.cz nebo czechairlines.com, pro jejich refundaci vyplňte on-line formulář uvedený níže. Refundaci provedeme nejpozději do 10 pracovních dnů.

S refundací letenek uhrazených v hotovosti se obraťte na prodejní kancelář, ve které jste je zakoupili.

Pokud jste si letenku zakoupili u jiného subjektu než u Českých aerolinií a přejete si ji refundovat, obraťte se prosím na svého prodejce letenky.

Zrušený let

V případě zrušeného letu vám vrátíme formou kreditu celou částku, kterou jste za letenku a doplňkové služby zaplatili, pokud nevyužijete naši nabídku na změnu rezervace na jiný termín letu nebo na přepravu jiným způsobem.