Adres kontaktowy

Jesteśmy nowoczesną europejską spółką lotniczą oferującą przyjazne i elastyczne usługi, które są oparte na bezpieczeństwie, jakości, doświadczeniach i tradycji już od roku 1923. Należymy do pięciu najstarszych linii lotniczych na świecie. Jesteśmy członkami założycielami Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), a od 2001 roku również członkiem Sojuszu Linii Lotniczych SkyTeam.

Siedziba Spółki

Nazwa firmy:Czech Airlines a. s.
Siedziba: K Letišti 1068/30, Ruzyně, 161 00 Praha 6
Regon: 45795908
Elektroniczna skrzynka podawcza: 6crcdrn

Struktura akcjonariatu Spółki

Czech Airlines są spółką akcyjną od 1992 roku. Naszymi akcjonariuszami są (udział akcjonariusza):

  • Prague City Air s.r.o. (70 %),
  • Smartwings, a.s. (30 %).

Informacje prawne

Czech Airlines regularnie sprawdzają i aktualizują informacje na swojej stronie internetowej. Pomimo tych wysiłków możliwe jest, że niektóre informacje mogły ulec zmianie od ostatniej aktualizacji. Nie można więc oczekiwać żadnej odpowiedzialności ani gwarancji dotyczących aktualności, prawidłowości i kompletności prezentowanych informacji.

To samo dotyczy wszystkich innych stron internetowych połączonych za pośrednictwem hiperłączy. Czech Airlines nie ponoszą odpowiedzialności za treść stron internetowych odwiedzonych w ten sposób. Niektóre informacje i oferty są dostarczane przez naszych partnerów, jako niezależne usługi. Prosimy pamiętać, że warunki handlowe naszych partnerów mają zastosowanie do tych usług i ofert, i żadne zalecenia lub gwarancje nie mogą być wywnioskowane poprzez odesłanie do ich stron internetowych ze strony internetowej Czech Airlines. Czech Airlines nie ponoszą odpowiedzialności za taką treść. Dostawcy ci nie są przedstawicielami Czech Airlines.

Ponadto Czech Airlines zastrzegają sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia udostępnianych informacji.

Treść i struktura stron internetowych Czech Airlines jest chroniona prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, zwłaszcza wykorzystywanie tekstów lub grafiki, jest możliwe tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Czech Airlines.