Jeżeli bilety zakupiłeś na naszej stronie internetowej, wypełnij poniższy formularz online w celu ich anulowania. Anulowania dokonamy najpóźniej do 10 dni roboczych. Szczegółowe zasady dotyczące anulowania biletu można znaleźć w części moje rezerwacje - zarządzanie rezerwacjami.

Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rezerwacja zostanie anulowana.

Osoba do kontaktu

Le voci contrassegnate con l'asterisco devono essere completate

Preferowany język

Szczegóły anulowania

Zakupione bilety

Po przesłaniu poprawnie wypełnionego formularza rezerwacja zostanie anulowana, a wszystkie wymienione bilety zostaną zwrócone.