W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na trasach Czech Airlines zabrania się przewozu niektórych przedmiotów lub substancji. Podane zasady mogą w przypadku innych linii lotniczych i w innych krajach się różnić. Zalecamy zawsze sprawdzić z wyprzedzeniem u przewoźnika operującego lub na lotniskach Twojej podróży, jakich przedmiotów i substancji zabrania się przewozić przy sobie lub w bagażu.

Zabronione przedmioty w kabinie samolotu

Zabrania się mieć przy sobie lub w bagażu podręcznym podczas przewozu poniższych przedmiotów zabronionych:

 • broni palnej i innych urządzeń, które wyrzucają pociski,
 • urządzenia ogłuszające (np. paralizator, taser, pałka itp.),
 • przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią,
 • narzędzia pracy,
 • sprzęt sportowy lub akcesoria do sztuk walki (np. kije softballowe i baseballowe, pałki, itp.)
 • zabawki wizualnie przypominające prawdziwą broń (np. pistolety, granaty, itp.).

Wymienione przedmioty można przewozić tylko w bagażu rejestrowanym.

Ograniczenie importu produktów pochodzenia zwierzęcego

Zgodnie zrozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 206/2009 został ograniczony import produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich do Unii Europejskiej. tutaj możesz zapoznać się z zasadami i ograniczeniami dotyczącymi importu.

Zabronione przedmioty w transporcie lotniczym

Zabrania się przewozu poniższych przedmiotów i substancji niebezpiecznych we wszystkich bagażach:

 • teczki lub walizki z urządzeniami alarmowymi,
 • materiały wybuchowe i substancje fajerwerkowe, w tym sztucznie ognie,
 • materiały łatwopalne (zapałki, zapalniczki, substancje smarne, alkohol – przewóz 5 litrów napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 25 do 70% w opakowaniu detalicznym na 1 podróżnego jest dozwolone),
 • sprężone gazy (łatwopalne, niepalne lub trujące),
 • substancje żrące i substancje powodujące korozję (kwasy, zasady, nadtlenki),
 • substancje toksyczne i podrażniające,
 • materiały radioaktywne,
 • materiały magnetyczne,
 • rtęć,
 • akumulatory lub baterie z ciekłym elektrolitem,
 • materiały zakaźne oraz,
 • suchy lód o masie większej niż 2,5 kg.

Wymienione przedmioty i substancje mogą być przewożone drogą lotniczą tylko jako przesyłka cargo przy zachowaniu szczególnych warunków przewozu.