Aby podróż była dla Państwa jak najbardziej komfortowa, należy wybrać i kupić miejsce preferowane z wyprzedzeniem, najlepiej wraz z biletem. Można wybierać miejsca przy wyjściach ewakuacyjnych, przy oknie lub w przejściu. Jeśli kupiłeś już bilet, możesz zarezerwować miejsce za pomocą poniższego formularza.

Moje rezerwacje

Gdzie mogę znaleźć kod rezerwacji lub numer biletu?
Numer biletu Czech Airlines to unikalny 13-cyfrowy kod z prefiksem 064. Kod rezerwacji to unikalna sześciocyfrowa kombinacja liter i/lub cyfr. Oba są podane na bilecie lub planie podróży. Jeśli bilet został zakupiony na naszej stronie internetowej, kod rezerwacji i numer biletu znajdują się w nagłówku w lewym górnym rogu pod logo Czech Airlines. W przypadku biletów zakupionych od podmiotów innych niż Czech Airlines, kod rezerwacji może mieć inną formę. W takim przypadku należy użyć numeru biletu, aby zalogować się do aplikacji "Moje rezerwacje".