Jeżeli Twoja ciąża przebiega bez komplikacji zdrowotnych, na trasach obsługiwanych przez Czech Airlines możesz podróżować do końca 34. tygodnia w przypadku ciąży pojedynczej lub do końca 28. tygodnia w przypadku ciąży mnogiej.

  • Abyśmy mogli sprawdzić tydzień ciąży, prosimy o okazanie, na żądanie pracownika odprawy, książeczki ciążowej lub zaświadczenia od lekarza prowadzącego. W razie jej nieokazania mamy prawo nie przyjąć Cię do przewozu.
  • Jeśli masz problemy zdrowotne w ciąży lub Twoja poprzednia ciąża była mnoga, prosimy o skonsultowanie swoich planów podróży z lekarzem prowadzącym.
  • Ze względów bezpieczeństwa kobiety w ciąży nie mogą podróżować na fotelach w rzędach przy wyjściach awaryjnych.