Zavazadla

 

Příruční zavazadla

Na palubu letadla si s sebou můžete bezplatně vzít příruční zavazadlo o maximální délce 55 cm, šířce 45 cm a hloubce 25 cm včetně držadla, postranních kapes a koleček.


Cenový balíčekPříruční zavazadlo
Business, Business Lite2 kusy, každý kus do 8 kg
Flex, Plus, Lite1 kus do 8 kg

Všechny ostatní předměty musí být uloženy uvnitř příručního zavazadla. Příruční zavazadla lze na palubě letadla přepravovat pouze ve vyhrazených úložných prostorách nebo pod sedačkou před vámi.


Dítě ve věku do 2 let, které cestuje na klíně dospělého, nemá nárok na přepravu příručního zavazadla.


Kapacita kabiny letadla je prostorově omezena. Z bezpečnostních důvodů může být Vaše příruční zavazadlo odbaveno do zavazadlového prostoru letadla. Za tato odbavená zavazadla není účtován poplatek.


Příruční zavazadla překračující povolený počet, rozměry nebo hmotnost budou přepravena jako zapsaná za příslušný poplatek.


Během přepravy nesmíte mít u sebe ani v příručním zavazadle tyto zakázané předměty.
Informace o přepravě tekutin na palubě letadel najdete v bezpečnostních pravidlech.

Zapsaná (odbavená) zavazadla

Na linkách provozovaných Českými aeroliniemi lze z technických důvodů přepravovat standardní zapsané zavazadlo o maximální hmotnosti 32 kg a rozměru 203 cm, tj. součtu jeho délky, šířky a hloubky. Výjimka se vztahuje pouze na invalidní vozík pro potřeby cestujícího, zvířata a hudební nástroje, které nelze rozdělit na více lehčích nebo menších kusů. Přeprava takového nestandardního zavazadla musí být předem potvrzena dopravcem.


Na linkách provozovaných Českými aeroliniemi vám bezplatně přepravíme zapsaná zavazadla podle podmínek zakoupeného cenového balíčku:Cenový balíčekZapsané zavazadlo
Business, Business Lite2 kusy, každý kus do 32 kg
Flex, Plus1 kus do 23 kg
LiteZa poplatek

Pro členy věrnostních programů:
Na linkách provozovaných Českými aeroliniemi a označených marketingovým kódem dopravce aliance SkyTeam má držitel Stříbrné, Zlaté nebo Platinové karty OK Plus a držitel karty SkyTeam Elite nebo Elite Plus nárok na bezplatnou přepravu jednoho dodatečného kusu zapsaného zavazadla, jehož hmotnost nepřesahuje 23 kg a rozměr 203 cm (tj. součet jeho délky, šířky a výšky). Do věrnostního programu OK Plus se můžete přihlásit zde.


Přeprava poskytnutá jiným dopravcem
Pokud je letenka vystavená jiným dopravcem nebo pokud se na dopravě podílí jiný dopravce, mohou platit odlišné limity pro bezplatnou přepravu zapsaných zavazadel. Pro bližší informace prosím kontaktujte prodejce letenky.


Cestujete-li s dítětem:

 • Dítě ve věku do 2 let, které cestuje na klíně dospělého a s letenkou v cenovém balíčku Business, Business Lite, Flex nebo Plus, má nárok na bezplatnou přepravu 1 kusu zapsaného zavazadla o maximální hmotnosti 10 kg a rozměru 115 cm, tj. součtu jeho délky, šířky a výšky, a jednoho složeného dětského kočárku.
 • Dítě ve věku do 2 let, které cestuje na klíně dospělého a s letenkou v cenovém balíčku Lite má nárok na bezplatnou přepravu jednoho složeného dětského kočárku.
 • Dítě s rezervací místa má nárok na bezplatnou přepravu zavazadel ve stejném rozsahu jako dospělý cestující. S ohledem na věk dítěte může být bezplatně přepraven také složený dětský kočárek.

V zapsaném zavazadle nesmíte přepravovat peníze, šeky, kreditní karty, obchodovatelné či cenné papíry ani ostatní cennosti, obchodní či jiné osobní dokumenty, pasy či jiné osobní identifikační doklady, klíče, mobilní telefony, dioptrické a sluneční brýle, šperky a předměty z drahých kovů, fotoaparáty, videokamery ani jiné elektronické přístroje (včetně osobních nebo přenosných počítačů a CD s databázemi), umělecké a křehké předměty.

Nestandardní zavazadla

Cenné, křehké či snadno rozbitné předměty (např. hudební nástroje, lustry apod.) zabalené v ochranném obalu si můžete vzít do kabiny pro cestující a přepravit na samostatné sedačce. Pro takové zavazadlo musíte mít předem potvrzené místo společně s Vaším místem. Při rezervaci sedadla jsou požadovány přesné rozměry a hmotnost zavazadla. Pro bezpečnou přepravu v sedačce nesmí být zavazadlo těžší než 20 kg a rozměry nesmí přesáhnout šířku 42 cm, délku 41 cm a výšku 80 cm, nebo v případě hudebního nástroje (např. violoncella) šířku 50 cm, délku 135 cm a hloubku 35 cm. Za přepravu zavazadla na sedačce zaplatíte poplatek ve výši ceny letenky pro dospělého cestujícího (bez letištních poplatků).


Pokud cestujete s předměty, které není možné přepravit jako běžné zavazadlo, můžete je přepravit jako cargo zásilku.

Zavazadla překračující bezplatný limit

Pokud potřebujete cestovat s odbaveným zavazadlem, které překračuje bezplatný limit, příslušný poplatek můžete uhradit v průběhu nákupu letenky online nebo dodatečně pomocí aplikace „Moje rezervace“ na našich webových stránkách, na našich prodejních místech, prostřednictvím našeho Kontaktního centra, nebo u vašeho prodejce letenek

 

Ceník poplatků za zavazadla překračující bezplatný limit naleznete zde.

 

Zavazadla překračující povolený limit nebo nestandardní zavazadla jsou přepravována ve stejném letadle společně s Vámi, pokud byl prostor pro ně předem rezervován nebo v případě volného místa v letadle v den odletu.

Zakázané předměty

Letecká přeprava se řídí přísnými bezpečnostními pravidly. Před svou cestou se proto informujte, které předměty jsou z přepravy vyloučeny. Seznam zakázaných předmětů naleznete na této stránce.

 

Podle platných mezinárodních předpisů nesmíte mít během přepravy u sebe ani v příručním zavazadle tyto zakázané předměty:

 • střelné a palné zbraně a ostatní zařízení, která vymršťují projektily
 • ochromující zařízení (např. paralyzér, taser, obušek apod.)
 • předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou
 • pracovní nářadí
 • tupé předměty (např. softbalové a basebalové pálky, obušky, vybavení pro bojová umění apod.)
 • výbušniny a zápalné látky a zařízení
 • hračky odpovídající skutečným útočným zbraním (např. pistole, granáty)

Z letecké přepravy jsou vyloučeny také telefony Samsung Galaxy Note 7. Nesmí být přepravovány v příručních ani v zapsaných zavazadlech, cestující je nesmí mít během letu ani u sebe.

 

Látky nebezpečné povahy (výbušniny a střelivo, hořlaviny, žíraviny, stlačené plyny, jedy nebo toxické a infekční materiály, okysličující látky, radioaktivní materiál, magnetický materiál a ostatní nebezpečné zboží) lze přepravovat pouze jako zboží na letecký nákladní list za zvláštních přepravních podmínek.


S sebou do kabiny letadla smíte vzít pouze malá množství tekutin. Tekutiny musí být v malém balení do maximálního objemu 100 mililitrů. Všechna balení musí být umístěna v jednom průhledném znovu uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním obsahu 1 litr na osobu.

 

Tekutinami se rozumí:

 • voda a další nápoje, polévky, sirupy
 • krémy, pleťová mléka a oleje
 • parfémy
 • spreje
 • gely včetně šampónů a sprchových gelů
 • nádoby pod tlakem včetně pěny na holení, pěnových tužidel, dalších pěnových přípravků a  deodorantů
 • pasty včetně zubní pasty
 • směsi tuhých a tekutých materiálů
 • všechny ostatní věci podobné konzistence

Dále si do kabiny můžete vzít:

 

Tekutiny určené k použití během cesty, jež jsou nutné pro léčebné účely nebo z důvodů zvláštního požadavku na stravování, včetně kojenecké výživy. V případě převozu zdravotní či kojenecké stravy je nutné, abyste nepřeváželi množství větší, než je nutné pro cestu. Pracovníkem bezpečnostní kontroly můžete být požádáni o kontrolu tekutiny ochutnávkou (např. kojenecká strava), či o předložení dokladu o jejím původu (např. v případě převozu insulinu jde o potvrzení od lékaře či recept na jméno cestujícího).

Další informace o přepravě tekutin na palubě letadel najdete v bezpečnostních pravidlech.

Podrobné informace o přepravě zavazadel a zakázaných předmětech najdete v přepravních podmínkách.

Sportovní vybavení

Umožníme Vám cestovat na linkách provozovaných Českými aerolinemi i s Vaším sportovním vybavením. Přepravu sportovního vybavení si prosím zajistěte již při nákupu letenky na našich prodejních místech, prostřednictvím Kontaktního centra, nebo u vašeho prodejce letenek.

 

Sportovní vybavení překračující bezplatný limit pro zavazadla je přepravováno za standardní poplatky s výjimkou 1 kusu golfové nebo lyžařské výstroje do 15 kg, která je přepravována v rámci cenového balíčku Flex zdarma. Sportovní vybavení je s ohledem na jeho velikost odbaveno na standardní odbavovací přepážce nebo na přepážce Nadrozměrná zavazadla (Oversize Baggage).

 

Jako odbavené zavazadlo můžete přepravovat následující sportovní vybavení:

 • lyžařská výstroj zabalená v ochranném obalu (např. jeden pár lyží, holí, bot a helmy nebo jeden snowboard s jedním párem bot a helmou nebo jeden pár vodních lyží) je považována za 1 kus zavazadla.
 • golfová výstroj (vak s golfovými holemi, golfovými míčky a jedním párem bot) je považována za 1 kus zavazadla.
 • jízdní kolo zabalené v ochranném obalu je považováno za 1 kus zavazadla; kolo musí být částečně rozmontováno (s řídítky otočenými do podélné osy a s odmontovanými pedály)
 • surfové prkno nebo windsurfingový set zabalený v ochranném obalu je považovaný za 1 kus zavazadla
 • jiné druhy sportovního vybavení jako kajak nebo jiná sportovní loď, rybářská a potápěčská výstroj, sada hokejek  nebo jiné sportovní vybavení musí být zabaleno v ochranném obalu a je považováno za 1 kus zavazadla

Zpožděná, poškozená zavazadla

Může se stát, že je Vaše zavazadlo po příletu zpožděné nebo poškozené. Zde můžete najít rady, jak v takových případech postupovat.