Protecția datelor personale

Declarație privind protecția datelor cu caracter personal

În primul rând, vă rugăm să ne permiteți să menționăm că protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. Societatea České aerolinie a.s., având sediul în K Letišti 1068/30, Ruzyně, 161 00 Praha 6, nr. de identificare: 45795908, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Curtea Municipală din Praga, secțiunea B, inserarea 1662 (denumită în continuare „ČSA“) apreciază faptul că, prin utilizarea serviciilor noastre, ne acordați încrederea dumneavoastră. De aceea, ne obligăm să protejăm informațiile pe care ni le furnizați.

Pe acest website găsiți informații referitoare la faptul de ce, când, cum și ce informații personale procesează ČSA. Noi vă vom comunica prin ce modalitate urmează să ne contactați, dacă veți avea întrebări legate de procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau cum să efectuați corectarea datelor cu caracter personal.

ČSA, în anumite împrejurări, poate modifica și actualiza declarația privind protecția datelor cu caracter personal. Deci, vă rugăm ca, în interes propriu, să vizitați acest website și să vă asigurați că aveți întotdeauna informații actuale privind conținutul acestuia.

ČSA se obligă să adopte toate măsurile necesare pentru a împiedica utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. Noi vom procesa datele dumneavoastră cu caracter personal doar în cazul existenței titlului juridic pentru procesarea datelor cu caracter personal. Vă mulțumim pentru că utilizați serviciile noastre!

Noțiuni și informații de bază

Încă înainte de a vă descrie de ce, când, cum și ce fel de date cu caracter personal procesează ČSA, ne cerem permisiunea de a vă explica unele dintre noțiunile de bază care se referă la protecția datelor cu caracter personal. Credem că așa veți înțelege mai bine de ce ČSA, pentru procesarea datelor cu caracter personal, urmează procedura aleasă.

Datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate informațiile identificate sau identificabile ale unei persoane fizice (subiectul datelor). Persoana fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, îndeosebi prin trimiterea la un anumit identificator (nume, număr, identificator rețea) sau la unul sau mai multe elemente speciale ale identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acestei persoane fizice.

Categorii speciale de date cu caracter personal

Este vorba doar de o nouă denumire a unei informații cu caracter personal sensibile. Este vorba do o informație care poate, de la sine, să pericliteze subiectul datelor în societate, la locul de muncă, la școală sau care poate cauza discriminarea acestei entități. Astfel de date cu caracter personal, de obicei, informează în legătură cu originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerea filozofică sau calitatea de membru în sindicate, eventual are loc procesarea datelor genetice, a datelor biometrice cu scopul identificării unice a persoanei și a datelor privind starea de sănătate sau viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanei fizice.

Subiectul datelor

Subiectul datelor este persona fizică la care se referă datele cu caracter personal și care poate fi identificată sau este identificabilă cu ajutorul datelor cu caracter personal.

Administratorul datelor cu caracter personal

Administrator al datelor cu caracter personal este persoana fizică sau juridică care stabilește scopurile și mijloacele pentru procesarea datelor cu caracter personal și care răspunde primar pentru această procesare. Însă, în cazul în care, în prezentele principii sau condiții ale unui serviciu concret, nu este specificat altceva, este valabil că administrator al datelor cu caracter personal este ČSA.

Operatorul datelor cu caracter personal

Operator al datelor cu caracter personal este persona fizică sau juridică care, în baza instrucțiunilor administratorului, procesează datele cu caracter personal pentru administrator.

Procesarea datelor cu caracter personal

Prin procesare se înțelege orice operație sau ansamblu de operații efectuate cu datele cu caracter personal sau ansamblurile de date cu caracter personal cu ajutorul sau fără ajutorul unor procedee automatizate, cum este colectarea, înregistrarea, ordonarea, structurarea, salvarea, adaptarea sau modificarea, căutarea, consultarea, utilizarea, accesorizarea prin transfer, distribuirea sau orice accesorizare, ordonare sau combinare, limitare, ștergere sau distrugere.

Ce normă juridică reglementează procesarea datelor cu caracter personal?

Procesarea datelor cu caracter personal se supune îndeosebi Regulamentului (UU) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „GDPR“). Reglementările naționale pot, în unele cazuri (în care le admite GDPR), stabili reguli diferite. Acestea sunt reglementate prin Legea nr. 101/2000 Culegere, privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare.

Când este posibilă procesarea datelor cu caracter personal?

Pentru procesarea legală a datelor dumneavoastră cu caracter personal trebuie să fie îndeplinită cel puțin una din condițiile stabilite la articolul 6 al GDPR. În cazul în care este vorba de categorii speciale de date cu caracter personal, trebuie să fie îndeplinită cel puțin una din condițiile stabilite la articolul 9 al GDPR. În ambele cazuri trebuie să fie respectate principiile pentru procesarea datelor cu caracter personal menționate la articolul 5 al GDPR

Procesarea datelor cu caracter personal în ČSA

De ce ČSA procesează datele cu caracter personal?

Asigurăm transport aerian în zeci de țări ale lumii. Pentru a putea elibera și trimite biletul de avion, a asigura că veți fi înregistrați, acceptați pentru transport și pentru a vă putea presta serviciile noastre, avem nevoie de unele din datele dumneavoastră cu caracter personal. Nu trebuie să ne comunicați alte date cu caracter personal, nu sunt indispensabile pentru noi pentru a vă putea duce la destinația aleasă. Dacă însă decideți să ni le furnizați, putem face pentru dumneavoastră mai mult decât transportul la destinație.

Ce date cu caracter personal procesăm?

Din tabelul de mai jos veți afla de care date cu caracter personal avem nevoie în cursul beneficierii de un serviciu concret. 

Serviciul ČSA Datele cu caracter personal procesate
Realizarea rezervării/administrarea rezervării/cumpărarea biletului de avion a) formula introductivă (la toate persoanele în cadrul rezervării)
b) formula introductivă (la toate persoanele în cadrul rezervării)
c) numele (la toate persoanele în cadrul rezervării)
d) n umărul/numerele din cadrul programului de fidelitate (dacă sunteți membru, comunicați-ne acest număr, la toate persoanele în cadrul rezervării)
e) adresa de e-mail
f) numărul de telefon (sau numerele, dacă ni le comunicați)
g) numărul de fax (dacă vă decideți să ni-l comunicați)
h) datele referitoare la cardul de plată (dacă ați făcut uz de acesta)
i) numărul actului de călătorie (dacă este cerut potrivit reglementărilor juridice)
j) numărul biletului de avion PNR
k) informații în legătură cu starea dumneavoastră de sănătate (dacă ni le comunicați și/sau doriți să ni le comunicați) beneficiere servicii de asistență
l) data nașterii (la copii)
m) plan de calatorie
Constituirea și administrarea calității de membru în programul OK Plus a) prenumele
b) numele
c) data nașterii
d) adresa de e-mail
e) numărul în programul OK Plus
f) adresa (pentru remiterea cardului Silver, Gold, Platinum)
Constituirea și administrarea calității de membru în programul OK Plus Corporate a) prenumele
b) numele
c) adresa de e-mail
d) numărul de înregistrare OK Plus Corporate
e) numărul în programul OK Plus
Constituirea și administrarea calității de membru în programul OK Plus Partner a) prenumele
b) numele
c) adresa de e-mail
d) numărul de telefon
e) numărul de înregistrare OK Plus Partner
f) numărul în programul OK Plus
Cumpărare asigurare a) prenumele
b) numele
c) adresa de e-mail
d) adresa
e) numărul de telefon
f) data nașterii
g) datele privind cardul de plată
Cumpărare Gourmet menu* a) prenumele
b) numele
c) PNR/numărul biletului de avion
d) datele privind cardul de plată
e) adresa de e-mail
Cumpărare valiză* a) prenumele
b) numele
c) PNR/numărul biletului de avion
d) datele privind cardul de plată
e) adresa de e-mail
Participare în Plusgrade a) prenumele
b) numele
c) PNR/numărul biletului de avion
d) datele privind cardul de plată
e) adresa de e-mail
Alegerea scaunului preferat a) prenumele
b) numele
c) PNR/numărul biletului de avion
d) datele referitoare la cardul de plată (dacă ați făcut uz de aceasta)
e) adresa de e-mail
Cumpărarea intrarării în salonul aeroportului din Praga* a) prenumele
b) numele
c) PNR/numărul biletului de avion
d) datele privind cardul de plată
e) adresa de e-mail
Trimiterea mesajelor comerciale a) adresa de e-mail (în toate cazurile)
b) prenumele (doar membrii OK Plus, care furnizează acordul)
c) prenumele (doar membrii OK Plus, care furnizează acordul)
d) data nașterii (doar membrii OK Plus, care furnizează acordul)
e) adresa (doar membrii OK Plus, care furnizează acordul)
f) numărul din cadrul programului de fidelitate (doar membrii OK Plus, care furnizează acordul)
Competiții cu ČSA Lista cu datele cu caracter personal este întotdeauna specificată în condițiile pentru fiecare competiție. Cel mai frecvent însă sunt procesate următoarele date cu caracter personal:
a) prenumele
b) numele
c) data nașterii (vârsta)
d) adresa de e-mail
Reclamație servicii a) prenumele
b) numele
c) număr bilet de avion/PNR
d) PIR (dacă este vorba de reclamația bagajului)
e) relația bancară pentru trimiterea compensației prejudiciilor
f) numărul de telefon (convenirea termenului pentru remiterea bagajului)
g) alte date cu caracter personal pe care ni le comunicați
Compensarea biletului de avion a) prenumele
b) numele
c) numărul biletului de avion/PNR
d) adresa de e-mail
e) relația bancară sau datele privind cardul de plată
Emiterea actului fiscal a) prenumele
b) numele
c) adresa de e-mail
d) adresa
Întrebări a) prenumele
b) numele
c) adresa de e-mail
d) alte date cu caracter personal pe care ni le comunicați
Acordarea grijii potrivit Regulamentului (EC) 261/2004 a) prenumele
b) numele
c) număr bilet de avion/PNR
d) numărul actului de călătorie (dacă este cerut pentru asigurare potrivit reglementărilor juridice aplicabile)
Vizitarea website-ului ČSA a) adresa IP
b) Pe website-ul ČSA se utilizează cookies și tehnologii similare. Mai mult detalii aflați mai jos.
Trimitere Cargo a) prenumele
b) numele
c) adresa
d) numărul de telefon
e) adresa de e-mail

* Procesarea acestor date cu caracter personal are loc în cazul achiziționării serviciului prin intermediul website-ului ČSA. La cumpărarea acestora direct la aeroport, pot fi procesate și alte date cu caracter personal (nu toate din cele menționate).

Peste limita celor menționate, pot fi procesate orice alte date cu caracter personal în cazul în care dumneavoastră înșivă le furnizați de bună voie către ČSA. ČSA își rezervă dreptul de a distruge datele cu caracter personal nesolicitate. Despre această acțiune va fi informat subiectul datelor cu caracter personal.

Procesarea condiționată a datelor cu caracter personal   

Unele servicii oferite de către ČSA sunt condiționate de îndeplinirea unor condiții suplimentare. Una din condițiile tipice este împlinirea unei anumite vârste. În cazul în care subiectul datelor cu caracter personal nu a atins vârsta cerută, fără acordul reprezentatului său legal (sau al instanței), nu este posibilă prestarea anumitor servicii și procesarea datelor cu caracter personal. Împlinirea unei anumite vârste sau acordul reprezentantului legal (sau al instanței) reprezintă, de exemplu, condiții pentru a obține calitatea de membru în programul OK Plus.

Procesarea datelor cu caracter personal pentru un alt scop

În unele cazuri poate avea loc procesarea suplimentară a datelor cu caracter personal care depășesc scopul pentru care au fost obținute datele cu caracter personal. Un exemplu poate fi cumpărarea biletului de avion, când scopul primar pentru procesarea datelor cu caracter personal este asigurarea transportului. Simultan însă, societății ČSA i se constituie obligația legală de arhivare a biletului de avion (ca act fiscal) potrivit reglementărilor juridice aferente.

Locul de stocare a datelor cu caracter personal

ČSA dispune de o cantitate însemnată de date. Unele din aceste date au și caracter de date personale. Pentru a putea asigura securitatea acestora și accesibilitatea ușoară, facem uz de serviciile cloud ale societății Microsoft. Datele stocate de către societatea Microsoft în centrele de stocare din Dublin, Amsterdam și SUA.

Distribuirea datelor cu caracter personal

Partenerii aviatici

Pentru a putea fi capabili să asigurăm transportul într-un mare număr de destinații, trebuie să distribuim unele din datele dumneavoastră cu caracter personal către partenerii noștri aviatici. Pentru asigurarea transportului distribuim datele dumneavoastră cu caracter personal către partenerii aviatici din cadrul alianței aviatice SkyTeam. Dincolo de cadrul partenerilor noștri aviatici din cadrul alianței aviatice Skyteam, în cazul transportului, cooperăm îndeosebi cu Air Baltic, Bulgaria Air, Iberia, Travel Service, Belavia, Hainan Airlines, Ural Airlines, Ukraine International Airlines, Etihad Airways, eventual și cu alte companii de transport aerian care sunt membrii ai IATA. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt distribuite către societățile menționate în cazurile în care acestea sunt implicate activ în transportul dumneavoastră. În cazul în care, în transportul dumneavoastră este implicat vreunul din partenerii noștri aviatici, acesta va distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către partenerii săi în cadrul handlingului, care pot fi diferiți de partenerii noștri de handling.

Între fiecare companie de transport aerian, informațiile necesare sunt transmise prin intermediul sistemelor globale de rezervare și distribuție. ČSA utilizează ca sistem primar Amadeus Altéa Reservation. Operatorul acestuia este AMADEUS IT GROUP SA. Acest sistem este utilizat și de către companiile transport mari, cum este Lufthasa, British Airways, Air France, și anume datorită faptului că îndeplinește cele mai stricte standarde de securitate.

Partenerii de handling

ČSA folosește o serie întreagă de parteneri de handling. Printre cei mai importanți parteneri se numără Menzies Aviation (Czech), s.r.o. Distribuirea datelor dumneavoastră cu caracter personal către acești parteneri este indispensabilă pentru înregistrarea dumneavoastră și a bagajelor dumneavoastră. Partenerul de handling care are grijă de bagajele dumneavoastră în locul de sosire diferă în funcție de destinația în care călătoriți.

În cazul zborurilor spre anumite destinații verifică, dacă îndepliniți condițiile de intrare (de exemplu, viza). Acest serviciu este realizat pentru noi de către partenerii de handling.

Partenerii de asigurare

În cazul cumpărării biletului de avion de la ČSA, este posibilă și negocierea asigurării de călătorie. În cazul în care vă decideți să beneficiați de acest serviciu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi distribuite către ERV Evropská pojišťovna, a.s.

Partenerii programului OK Plus

Lista altor parteneri este accesibilă pe website-ul ČSA. Acestor parteneri însă nu le furnizăm datele cu caracter personal. Acești parteneri doar ne informează în cazul în care vă decideți să faceți uz de serviciile lor, la ČSA vi se constituie dreptul la benefituri legate de utilizarea serviciului, și dumneavoastră informați partenerul nostru în legătură cu acest fapt.

Ceilalți parteneri

În cazul utilizării unor servicii complementare ale ČSA are loc procesarea datelor cu caracter personal de către terți. Condițiile pentru utilizarea unui astfel de serviciu întotdeauna informează dacă datele cu caracter personal sunt procesate de către un terț și ČSA cere acordul cu aceste condiții. În caz contrar prestarea serviciului nu este posibilă.

Organele administrației de stat

În anumite cazuri este necesar să furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal către organele administrației de stat. Însă nu este vorba doar de organele administrației de stat din Republica Cehă, ci îndeosebi de organele asigurând controlul de frontieră sau securitatea în locurile de destinație. Acestor instituții le predăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza obligației legale, în caz contrar s-ar putea întâmpla că fie nu veți fi acceptați pentru transport, fie nu vă va fi permisă intrarea în țara respectivă. În cazul în care, pe bordul avionului sau în cursul zborului, se produce o împrejurare extraordinară, în unele cazuri, sunteți obligați să anunțați situația apărută organelor administrației de stat competente.

Asigurarea datelor cu caracter personal

Măsuri tehnice, organizatorice și de altă natură

ČSA se străduiește ca datele încredințate de dumneavoastră să fie în cea mai mare siguranță. În acest scop am implementat multe măsuri tehnice și organizatorice care protejează datele dumneavoastră cu caracter personal contra procesărilor neautorizate sau ilegale și contra pierderii neintenționate, distrugerii sau deteriorării.

ČSA cinstește principiul minimizării datelor cu caracter personal. Procesăm în legătură cu dumneavoastră doar informațiile de care avem indispensabil nevoie și pentru care ne furnizați acordul peste limita procesării strict necesare. Toate interfețele website‑ului nostru sau ale aplicațiilor noastre pentru prestarea serviciilor le‑am modificat în așa fel, încât să fie setată măsura maximă posibilă de intimitate. Acest lucru îl puteți modifica adecvat în funcție de propria dorință.

Așa cum este specificat mai sus în prezentele principii pentru protecția datelor cu caracter personal, în anumite cazuri, predăm sau suntem obligați să predăm datele cu caracter personal către terți. În aceste cazuri alegem parteneri demni de încredere, la care ne-am convins că vor respecta principiile privind protecția datelor cu caracter personal pe care le furnizează, cel puțin același nivel de securitate ca cele adoptate de către ČSA.

La predarea datelor cu caracter personal către organele administrației de stat facem întotdeauna uz de cele mai adecvate și cele mai sigure posibilități oferite de către organul aferent.

Durata procesării datelor cu caracter personal

Cea mai târzie perioadă pentru procesarea datelor cu caracter personal

Cea mai târzie perioadă pentru procesarea datelor cu caracter personal, pe care ČSA o aplică față de clienții săi, este de 10 ani de la data în care a încetat raportul juridic între subiectul datelor cu caracter personal și ČSA, eventual 10 ani de la sfârșitul exercițiului fiscal în care a avut loc faptul generator. Perioada menționată de procesare rezultă din Legea nr. 89/2012 Culegere, Cod civil, cu modificările și completările ulterioare, eventual Legea nr. 235/2004 Culegere, privind taxa pe valoare adăugată, cu modificările și completările ulterioare. Motivul pentru o astfel de procesare este obligația legală sau interesele legitime ale societății ČSA. După expirarea acestei perioade, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi întotdeauna șterse.

O altă perioadă de procesare a datelor cu caracter personal

În cazul unor întrebări referitoare la centrul nostru de contact sau în cazul interacțiunii cu ČSA ,are loc ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal mult mai curând. Datele dumneavoastră cu caracter personal le păstrăm pe perioada în care vom avea nevoie de ele pentru îndeplinirea obiectivelor menționate în prezentele principii privind protecția datelor cu caracter personal, eventual pentru a putea respecta obligațiile stipulate prin lege.

Cookies și alte tehnologii de urmărire

Ce sunt cookies?

Cookies sunt mici fișiere de text pe care website-ul le salvează în calculatorul dumneavoastră sau dispozitivul mobil în momentul în care începeți să utilizați acest website. Astfel, website-ul ține minte, pentru o anumită perioadă, preferințele și operațiile dumneavoastră pe care le-ați efectuat pe acesta (de exemplu, datele de autentificare, limba, mărimea caracterelor și alte preferințe de vizualizare), așa că, ulterior, nu trebuie să mai introduceți aceste date și să săriți de pe un site pe altul. Fișierele noastre cookies nu identifică de la sine un anumit utilizator, ci identifică doar calculatorul sau dispozitivul mobil pe care îl utilizați, și anume cu ajutorul unui cod de identificare generat arbitrar.

De ce utilizează ČSA cookies și alte tehnologii de urmărire?

Cookies și alte tehnologii de urmărire pot fi utilizate pe site-ul nostru și în aplicațiile noastre în modalități diferite, de exemplu, în scopul exploatării website-ului, al analizei ratei de vizitare sau pentru scopuri de publicitate. Cookies și alte tehnologii de urmărire le utilizăm îndeosebi pentru ca să putem asigura o calitate mai bună și o eficiență mai mare serviciilor noastre.

Cookies și alte tehnologii de urmărire utilizate de către ČSA

Lista de cookies, alte tehnologii de urmărire și scopul precis al acestora, pe care le utilizează ČSA pe website-ul său, o găsiți aici.

Cookies și alte tehnologii de urmărire utilizate de către ČSA

This section of our website is currently being prepared for you.

Mai multe informații despre cookies, interzicerea cookies 

Pentru mai multe informații în legătură cu ce sunt cookies, cum funcționează, cum trebuie administrate sau șterse, vizitați website-ul www.allaboutcookies.org

În setarea unor navigatoare de web (Internet Explorer, Safari, Chrome) se poate seta interzicerea de cookies și de altor tehnologii de urmărire. O altă posibilitate de administrare a cookies este prin intermediului site-ului web http://www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele.

În cazul în care vă decideți să blocați cookies, s-ar putea să limitați funcționalitatea site-lui web al societății ČSA.

 

Exercitarea drepturilor subiectelor datelor cu caracter personal

Specificarea cerinței

În cazul în care ne contactați referitor la exercitarea unora dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să specificați despre care drepturi este vorba. Cererile dumneavoastră le vom soluționa într-un termen cât mai scurt posibil. În funcție de complexitatea și amploarea cererii, soluționarea acesteia poate dura și câteva săptămâni.

Procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ne aduce o serie întreagă de obligații. Dumneavoastră, ca subiect al datelor cu caracter personal, aveți dimpotrivă o serie întreagă de drepturi.

Dreptul de a revoca consimțimântul privind procesarea datelor cu caracter personal

În cazurile în care procesarea datelor cu caracter personal are loc în baza consimțământului, aveți dreptul să-l revocați oricând. Însă revocarea consimțământului nu influențează legalitatea procesării anterioare.

În baza consimțământului procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopuri de trimitere a mesajelor noastre comerciale. Consimțământul privind procesarea poate fi revocat prin intermediul fiecărui mesaj pe care vi-l remitem.

Dreptul la informații și acces la datele cu caracter personal

Aveți dreptul să fiți informați sau să obțineți confirmarea dacă ČSA procesează datele dumneavoastră cu caracter personal. Dacă este așa, aveți în plus dreptul la următoarele informații referitoare la procesarea datelor cu caracter personal:

 • scopul procesării,
 • baza juridică pentru procesarea datelor cu caracter personal,
 • categoriile de date cu caracter personal procesate,
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi făcute accesibile datele cu caracter personal,
 • perioada planificată în timpul căreia vor fi procesate datele cu caracter personal,
 • sursa datelor cu caracter personal, în cazul în care nu sunt obținute de la dumneavoastră,
 • dacă are loc procesarea automată inclusiv profilarea,
 • referitor la garanțiile adecvate pentru predarea datelor cu caracter personal în țările din afara UE,
 • dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerința legală sau contractuală și dacă aveți obligația de a le furniza, precum și urmările nefurnizării,
 • dacă intenționăm să procesăm datele cu caracter personal într-un alt scop decât pentru care au fost colectate.

Pe site-ul nostru web vă stau la dispoziție contactele noastre și cele ale responsabilului pentru protecția datelor. Vă furnizăm și informații referitoare la interesele noastre legitime sau interesele legitime ale terților, dacă procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza acestor interese.

Simultan cu furnizarea datelor menționate mai sus, suntem obligați să vă informă și despre drepturile dumneavoastră:

 • de a solicita ca administratorul (adică ČSA) să rectifice sau să șteargă datele dumneavoastră cu caracter personal sau să restricționeze procesarea acestora sau să formulați o obiecție,
 • de a depune plângere la autoritatea de supraveghere,
 • de a revoca consimțimântul privind procesarea datelor cu caracter personal.

Mai puteți solicita de la noi copia datelor cu caracter personal procesate. Ne cerem permisiunea de a vă atrage atenția asupra faptului că, în cazul cererilor repetate de copii a datelor cu caracter personal procesate, avem dreptul să solicităm de la dumneavoastră să achitați o taxă egală cu costurile administrative. Această copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal procesate nu o putem furniza în cazul în care ar fi afectate drepturile și libertățile altor persoane.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați la e-mail aici. Ne cerem permisiunea de a vă atrage atenția supra faptului că, în cazul în care nu vom putea verifica electronic identitatea dumneavoastră sau dacă vom avea dubii justificate referitor la identitatea dumneavoastră, vom solicita să prezentați cartea de identitate la sediul societății ČSA. Doar așa putem evita să nu furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal unei persoane cu identitate falsă.

Dreptul la rectificare

Unul din drepturile dumneavoastră este să solicitați să vă rectificăm datele dumneavoastră cu caracter personal fără întârziere inutilă. La fel, puteți solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete.

În cazul în care rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se referă la programul nostru de fidelitate OK Plus, în majoritatea cazurilor, rectificarea o puteți face dumneavoastră înșivă pe site-ul www.okplus.cz.

Pentru exercitarea altor drepturi, vă rugăm să ne contactați la e-mail aici. Ne cerem permisiunea de a vă atrage atenția asupra faptului că, în cazul în care nu vom putea verifica electronic identitatea dumneavoastră sau dacă vom avea dubii justificate referitor la identitatea dumneavoastră, vom solicita să prezentați cartea de identitate la sediul societății ČSA. Doar așa putem evita să nu rectificăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza cererii unei persoane cu identitate falsă.

În unele cazuri noi nu putem rectifica datele cu caracter personal. Este îndeosebi vorba de cazurile în care datele dumneavoastră cu caracter personal greșite sau neactuale (de exemplu, numele de naștere), sunt cuprinse în actul fiscal care trebuie arhivat potrivit legii.

Dreptul la ștergere (adică ”dreptul de a fi uitat”)

Cererea de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazurile stabilite prin GDPR este un alt drept al dumneavoastră. Motivul pentru ștergere poate fi îndeosebi lipsa de necesitate a datelor cu caracter personal pentru scopul în care au fost colectate, de exemplu, atunci când anulați consimțământul privind procesarea datelor cu caracter personal. Enumerarea totală a cazurilor în care puteți solicita ștergerea o găsiți în art. 17 alin. 1 al GDPR. Însă datele dumneavoastră cu caracter personal nu pot fi șterse întotdeauna. Este vorba de cazurile când procesarea este necesară pentru:

 • exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informații,
 • îndeplinirea obligației juridice care necesită procesarea potrivit legislației UE sau a unui stat membru, care se referă la administrator,
 • îndeplinirea unei sarcinii efectuate în interes public sau în decursul exercitării puterii publice, care îi este încredințată administratorul,
 • determinarea, executarea sau apărarea drepturilor legale.

Pentru exercitarea acestui drept vă rugăm să ne contactați la e-mail aici. Ne cerem permisiunea de a vă atrage atenția asupra faptului că, în cazul în care nu vom putea verifica electronic identitatea dumneavoastră sau dacă vom avea dubii justificate referitor la identitatea dumneavoastră, vom solicita să prezentați cartea de identitate la sediul societății ČSA. Doar așa putem evita să nu ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal în baza cererii unei persoane cu identitate falsă.

Dreptul la restricționarea procesării

În baza cererii dumneavoastră vom restricționa procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, și anume în cazurile în care:

 • ne atrageți atenția asupra datelor cu caracter personal greșite, și anume pentru perioada necesară pentru verificarea exactității acestora,
 • procesarea este în contradicție cu legea și dumneavoastră solicitați restricționarea acestora în loc de ștergere,
 • în calitate de administrator, nu mai avem nevoie de ele în scopul procesării,
 • veți formula o obiecție împotriva procesării.

Pentru exercitarea acestui drept vă rugăm să ne contactați la e-mail aici. Ne cerem permisiunea de a vă atrage atenția asupra faptului că, în cazul în care nu vom putea verifica electronic identitatea dumneavoastră sau dacă vom avea dubii justificate referitor la identitatea dumneavoastră, vom solicita să prezentați cartea de identitate la sediul societății ČSA. Doar așa putem evita să nu restricționăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza cererii unei persoane cu identitate falsă.

Dreptul de a formula obiecțiuni

Împotriva procesării datelor cu caracter personal, dacă sunt procesate din motivul interesului nostru legitim, puteți formula oricând obiecții. Nu vom mai procesa datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă nu dovedim pentru aceasta motive serioase care să prevaleze interesele dumneavoastră.

Pentru exercitarea acestui drept vă rugăm să ne contactați pe e-mail aici. Ne cerem permisiunea de a vă atrage atenția asupra faptului că, în cazul în care nu vom putea verifica electronic identitatea dumneavoastră sau dacă vom avea dubii justificate referitor la identitatea dumneavoastră, vom solicita să prezentați cartea de identitate la sediul societății ČSA.

Dreptul la comunicarea rectificării, a ștergerii sau a restricționării procesării

Aveți dreptul să fiți informați în legătură cu rectificarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor cu caracter personal. Vom proceda astfel în mod automat, cu excepția cazurilor în care ați efectuat rectificarea singuri (de exemplu, datele din profilul dumneavoastră din programul OK Plus) sau informarea este imposibilă sau cere eforturi inadecvate.

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

GDPR vă dă dreptul și la solicitarea datelor cu caracter personal procesate automat, care se referă la dumneavoastră și pe care:

 • ni le-ați furnizat pentru încheierea contractului sau,
 • în baza consimțimântului privind procesarea datelor cu caracter personal.

Avem obligația să furnizăm datele cerute într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil. De asemenea, puteți solicita să predăm aceste date către un alt administrator, dacă va fi desemnată reglementar persoana care reprezintă administratorul respectiv și dacă va putea fi autorizată.

În același timp declarăm că societatea ČSA nu procesează automat datele cu caracter personal. Dorim să ne îndeplinim obligațiile, dar din cele menționate rezultă că nu avem ce furniza sau preda, așa că această obligație nu se referă la noi. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Automatizarea deciziilor și profilării individuale

În baza GDPR aveți dreptul de a nu fi obiectul niciunei hotărâri bazate exclusiv pe procesarea automată, inclusiv profilarea, care ar putea avea efecte juridice asupra dumneavoastră sau care ar putea să vă atingă în mod semnificativ. În societatea ČSA nu efectuăm decizii individuale automatizate și nici profilare.

Actualizarea principiilor privind protecția datele cu caracter personal

ČSA mențin principiile privind protecția datelor cu caracter personal la zi și în conformitate cu reglementările juridice aplicabile. Din acest motiv, din când în când, acestea pot fi modificate. Rugăm ca toți clienții noștri să acorde acestor principii atenția cuvenită.

Răspunderea pentru procesarea datelor cu caracter personal

Pentru procesarea legală a datelor dumneavoastră cu caracter personal răspunde societatea České aerolinie a.s. Activitatea de supraveghere în domeniul procesării datelor cu caracter personal în Republica Cehă este efectuată de către Autoritatea pentru Protecția Datelor cu caracter Personal. Puteți să vă adresați acestei autorități cu plângerile dumneavoastră referitor la procesarea datelor cu caracter personal în ČSA.

DPO

Pentru ca ČSA să îndeplinească toate obligațiile decurgând din GDPR, începând cu data de 1. 5. 2018, este numit un funcționar însărcinat cu protecția datelor cu caracter personal (Data protection officer). Sarcina acestuia este monitorizarea conformității ČSA cu GDPR și, în cooperare cu angajații societății ČSA, este persoana dumneavoastră de contact în ČSA pentru întrebările, observațiile, contestațiile dumneavoastră și exercitarea drepturilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Datele do contact DPO:

Jan Hodek
K Letišti 1068/30, Ruzyně,
161 00 Praha 6

Întrebările, observațiile, contestațiile și exercitarea drepturilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal se pot trimite și prin intermediul acestui site.

Informații suplimentare

Răspunsurile la cele mai frecvente întrebări le-am pregătit pe acest site.