Miiejsca w samolocie

Miejsca preferowane

Zapewnij sobie preferowane miejsce na czas i kup go wraz z biletem. Im wcześniej go zarezerwujesz, tym bardziej komfortowe miejsce uzyskasz. Możesz go zarezerwować kiedykolwiek później za pośrednictwem naszej aplikacji online MOJE REZERWACJE, naszego Centrum Kontaktowego lub biura sprzedaży lub u swojego sprzedawcy biletów. W ostatniej chwili można je także kupić podczas odprawy online swojego lotu, tzn. w czasie od 36 do 1 godziny przed odlotem.

Preferowane miejsca można kupić do biletu w pakietach cenowych LITE, PLUS i FLEX. Podróżni z biletem zakupionym w pakietach BUSINESS LITE i BUSINESS mają najwygodniejsze miejsca objęte w cenie biletu.

Opłaty za miejsca preferowane

Za miejsca preferowane pobieramy opłaty w zależności od punktu docelowego i lokalizacji na pokładzie:

Umieszczenie miejsc preferowanych na pokładzie Trasy krótkodystansowe i długodystansowe
Koło okna / pośrodku / koło przejścia
Przednie rzędy w Airbusie lub Boeingu
Tylne rzędy w ATR
10 EUR*
Koło wyjść awaryjnych
Niezależnie od typu samolotu
20 EUR*
Za ścianką 
Wyłącznie w Airbusie A330
X

* Lub ekwiwalent w walucie miejscowej.

Rezerwacja preferowanych miejsc jest dostępna tylko na lotach operowanych przez Czech Airlines.

Regulacje dotyczące miejsca przy wyjściu ewakuacyjnym

Miejsca przy wyjściu ewakuacyjnym mogą być zarezerwowane, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

 • Masz co najmniej 12 lat (dzieci w wieku od 12 do 16 lat mogą siedzieć na miejscach przy wyjściu ewakuacyjnym, tylko w towarzystwie osoby dorosłej).
 • Jesteś w stanie przeczytać, zrozumieć i zrealizować instrukcje przekazane przez załogę w jezyku czeskim i angielskim.
 • W sytuacji awaryjnej jesteś fizycznie zdolny i chętny do otwarcia drzwi ewakuacyjnych.
 • Nie jesteś osobą o ograniczonej sprawności ruchowej i / lub orientacji.
 • Nie podróżujesz z osobą zależną od Twojej pomocy w razie wypadku.
 • Nie wymagasz przedłużonego pasa bezpieczeństwa.
 • Nie podróżujesz ze zwierzęciem na pokładzie.
 • Nie jesteś w ciąży.
 • Nie posiadasz żadnych innych ograniczeń (np. zdrowotnych lub umysłowych), które uniemożliwiałyby spełnienie tych warunków lub spowodowałyby uszczerbek na zdrowiu Twoim lub innych.

Załoga lotu ma prawo do przesadzenia pasażera w inne miejsce, o ile nie spełnia on wymagań wymienionych powyżej.

Żaden bagaż lub przedmioty nie mogą być przechowywane pod fotelami przy wyjściu ewakuacyjnym.

W przypadku zakupu biletów bezzwrotnych, opłata za rezerwację miejsca nie podlega zwrotowi.

Wybór miejsca

Możesz wybrać swoje miejsce na pokładzie samolotu bezpłatnie w momencie dokonywania rezerwacji, jeśli kupujesz bilet:

 • w pakiecie cenowym PLUS, FLEX, BUSINESS LITE lub BUSINESS,
 • na lot obsługiwany przez ČSA,
 • za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Za wybór miejsca z biletami zakupionymi w najbardziej ekonomicznych pakietach LITE pobierana jest opłata w wysokości 5 EUR.

Możesz wybrać dowolne z dostępnych miejsc, z wyjątkiem preferowanych, których rezerwacja podlega opłacie. Wyboru i zmiany miejsca można dokonać również później za pośrednictwem aplikacji MOJE REZERWACJE, Czech Airlines Contact Center i biur sprzedaży biletów.

MOJE REZERWACJE