Bezpieczeństwo podczas przewozu

Kontrola bezpieczeństwa

Czego możesz się spodziewać?

Przed wejściem do samolotu każdy pasażer i jego bagaż oraz rzeczy osobiste powinny przejść przez kontrolę bezpieczeństwa. Podczas kontroli prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami pracowników ochrony lotniska.

Niektóre przedmioty i substancje można przewozić tylko w bagażu rejestrowanym, ale nie wolno ich wnosić do kabiny pasażerskiej. Przewóz przedmiotów i substancji niebezpiecznych na trasach Czech Airlines jest całkowicie zabroniony. Więcej informacji można uzyskać w części Przedmioty zabronione.

Jak odbywa się kontrola bezpieczeństwa:

 • Przygotuj ważne dokumenty podróży (paszport lub dowód osobisty) i swoją kartę pokładową jeszcze przed rozpoczęciem kontroli bezpieczeństwa. Prosimy o ich okazanie pracownikom ochrony za każdym razem, gdy zostaniecie o to poproszeni.
 • Swój bagaż podręczny połóż na taśmę, na której zostanie on poddany kontroli bezpieczeństwa. Rzeczy osobiste, nakrycia głowy, odzież wierzchnia (kurtka, marynarka, sweter itp.), zawartość kieszeni i pasek należy położyć do przygotowanych pojemników plastikowych i następnie na taśmę do kontroli bezpieczeństwa.
 • Kontroli bezpieczeństwa zostają poddane także wszystkie urządzenia elektroniczne, takie jak telefony komórkowe, laptopy lub tablety. Komputer należy wyjąć z torby, umieścić do osobnego pojemnika plastikowego i następnie na taśmę do kontroli bezpieczeństwa.
 • Na wezwanie pracownika kontroli bezpieczeństwa przejdź przez bramkę bezpieczeństwa.
 • Zalecamy odbyć podróż w butach, które można łatwo zdjąć podczas kontroli bezpieczeństwa i ponownie je włożyć.
 • W przypadku gdy jest to konieczne, możesz zostać poddany kontroli ręcznym wykrywaczem metali, ewentualnie kontroli fizycznej.

Płyny w bagażu podręcznym

Ze względów bezpieczeństwa ilość płynów, którą możesz zabrać w bagażu podręcznym na pokład, jest ograniczona do maksymalnej pojemności opakowania 100 mililitrów. Podczas zakupów w sklepach wolnocłowych na lotniskach można kupić płyny o objętości ponad 100 ml. Pamiętaj, że wszystkie zakupy w sklepach wolnocłowych są wliczane do limitu bagażu podręcznego.

Na pokład samolotu w bagażu podręcznym możesz zabrać z sobą:

 • Płyny w opakowaniach o maksymalnej pojemności 100 ml. Wszystkie opakowania powinny być umieszczone w jednej przezroczystej, zamykanej torebce plastikowej o pojemności maksymalnie 1 litr na osobę.
 • Leki, krople lub inne płyny, które są niezbędne do celów leczniczych.
 • Żywność dla niemowląt lub specjalną żywność dla pasażerów z zachorowaniem, do wykorzystania w czasie podróży.
 • Napoje, perfumy i inne płyny zakupione w strefie tranzytowej lotniska, zapakowane w szczelnie zamkniętych torbach, wraz z paragonem poświadczającym zakup towarów w sklepach wolnocłowych.

Zalecamy nie przewozić na pokładzie większej ilości żywności dla niemowląt i specjalnych środków spożywczych niż koniecznej podczas lotu. Możesz zostać poproszony przez pracownika kontroli bezpieczeństwa o kontrolę poprzez skosztowanie (np. żywność dla niemowląt) lub okazanie dokumentu pochodzenia płynów (np. podczas przewożenia insuliny zaświadczenie lekarskie lub recepta na Twoje nazwisko). Większe ilości płynów można przewozić w bagażu rejestrowanym.

Płynami są rozumiane:

 • Woda i inne napoje, zupy i syropy,
 • Kremy, mleczka kosmetyczne, olejki,
 • Perfumy,
 • Spraye,
 • Żele, w tym szampony i żele pod prysznic,
 • Pojemniki pod ciśnieniem, w tym pianki do golenia, pianki do włosów i inne preparaty piankowe lub dezodoranty,
 • Pasty, w tym pasty do zębów,
 • Mieszaniny materiałów stałych i płynnych oraz,
 • Wszystkie inne produkty o podobnej konsystencji.

Zakupy w sklepach wolnocłowych na lotniskach

W sklepach wolnocłowych za kontrolą paszportową na lotniskach lub na pokładzie samolotu można kupić napoje, perfumy, kremy lub inne płyny o objętości ponad 100 ml na opakowanie. Przy sprzedaży powinny być one zapakowane razem z pokwitowaniem w zamkniętej, przezroczystej torbie. Z jej otwarciem zaczekaj do chwili, gdy odbędziesz kontrolę bezpieczeństwa na ostatnim lotnisku przesiadkowym swojej podróży.

Sprawdź z wyprzedzeniem na każdym lotnisku, na którym będziesz przesiadać podczas swojej podróży, co można lub nie można przewozić w bagażu podręcznym.

Wszystkie zakupy w sklepach wolnocłowych na lotniskach są wliczane do limitu bagażu podręcznego. Bagaż podręczny, który przekroczy dopuszczalną liczbę, wymiary lub wagę, przewieziemy za odpowiednią opłatą jako bagaż rejestrowany w luku bagażowym samolotu.

Sprzęt elektroniczny

Małe urządzenia elektroniczne, które emitują fale elektromagnetyczne, mogą zakłócić prawidłowe działanie przyrządów pokładowych, komputerów i systemów sterowania samolotu.

Na pokładzie samolotów Czech Airlines można w związku z tym używać małych urządzeń elektronicznych, jeżeli przed rozpoczęciem lotu wyłączyłeś urządzenie komunikacyjne (np. Wi-Fi) lub włączyłeś tryb „Samolot/Flight Safe”.

Urządzenia elektroniczne emitujące sygnały elektromagnetyczne, które nie są wyposażone w tryb „Samolot/Flight Safe”, powinny pozostać przez cały czas trwania lotu wyłączone i bezpiecznie ułożone.

Urządzenia elektroniczne, które mogą być używane na pokładach ČSA:

Telefony komórkowe, smartfony, tablety i inne małe urządzenia

Podczas całego lotu można używać małych urządzeń, które można bezpiecznie trzymać w ręce, takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety lub książki elektroniczne, w których został przed rozpoczęciem lotu aktywowany tryb „Samolot/Flight Safe”. Jeśli podczas kołowania, startu i lądowania nie będziesz w stanie utrzymać urządzenia bezpiecznie w rękach, połóż go do kieszeni fotelu przed Tobą.

Laptopy

Te urządzenia możesz używać podczas wchodzenia innych pasażerów, aż do zamknięcia drzwi wejściowych samolotu. Podczas kołowania startu i lądowania powinny być wyłączone i bezpiecznie ułożone. Można je ponownie używać podczas fazy lotu do rozpoczęcia zniżania, pod warunkiem że zostały wyłączone ich urządzenia komunikacyjne (np. WiFi) lub został w nich włączony tryb „Samolot/Flight Safe”.

Akcesoria Bluetooth

Wszelkie akcesoria Bluetooth (np. klawiatura bezprzewodowa, słuchawki, itp.) można używać dopiero podczas fazy lotu, do momentu rozpoczęcia zniżani. Podczas kołowania startu i lądowania powinny pozostać wyłączone.

Inne urządzenia bez funkcji nadawania lub odbierania sygnałów elektromagnetycznych

Chodzi o odtwarzacze DVD, gry elektroniczne, odtwarzacze muzyki, aparaty fotograficzne lub kamery. Tylko małe urządzenia, które można bezpiecznie trzymać w ręku, można używać podczas całego lotu. Większe urządzenia powinny być podczas kołowania, startu i lądowania wyłączone i bezpiecznie ułożone.

Zapasowe baterie litowe i ładowarki.

Urządzenia te mogą być transportowane wyłącznie w bagażu podręcznym. Każda bateria musi być zapakowana pojedynczo i zabezpieczona przed zwarciem. Możesz przewieźć maksymalnie dwie (2) baterie od 100 do 160Wh. Zabrania się przewożenia baterii o pojemności ponad 160Wh. Takie baterie mogą być przewożone tylko jako przesyłka cargo.

Ograniczenia dotyczące korzystania z urządzeń elektronicznych

W zależności od warunków eksploatacyjnych nasza załoga może poprosić o wyłączenie wszystkich urządzeń elektronicznych i ich bezpieczne ułożenie do kieszeni foteli lub do pojemników nad głową. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wydawanymi przez załogę podczas całego lotu.

Jeśli podróżujesz na fotelach w rzędzie przy wyjściach awaryjnych, podczas kołowania, startu i lądowania nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń elektronicznych.

Korzystanie ze słuchawek na pokładzie

Prosimy nie używać słuchawek podczas przekazywania wskazówek bezpieczeństwa przed odlotem. Poza tym krótkim okresem czasu słuchawki można używać do końca lotu. W przypadku sytuacji awaryjnej używanie słuchawek jest zabronione.

Podczas używania słuchawek i innych akcesoriów sprzętu elektronicznego należy upewnić się, aby w żadnym wypadku nie blokowały przejścia w samolocie.

Przedmioty zabronione

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na trasach Czech Airlines zabrania się przewozu niektórych przedmiotów lub substancji. Podane zasady mogą w przypadku innych linii lotniczych i w innych krajach się różnić. Zalecamy zawsze sprawdzić z wyprzedzeniem u przewoźnika operującego lub na lotniskach Twojej podróży, jakich przedmiotów i substancji zabrania się przewozić przy sobie lub w bagażu.

Zabronione przedmioty w kabinie samolotu

Zabrania się mieć przy sobie lub w bagażu podręcznym podczas przewozu poniższych przedmiotów zabronionych:

 • Broni palnej i innych urządzeń, które wyrzucają pociski,
 • Urządzenia ogłuszające (np. paralizator, taser, pałka itp.),
 • Przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią,
 • Narzędzia pracy,
 • Sprzęt sportowy lub akcesoria do sztuk walki (np. kije softballowe i baseballowe, pałki, itp.) 
 • Zabawki wizualnie przypominające prawdziwą broń (np. pistolety, granaty, itp.).

Wymienione przedmioty można przewozić tylko w bagażu rejestrowanym.

 

Ograniczenie importu produktów pochodzenia zwierzęcego

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 206/2009 został ograniczony import produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich do Unii Europejskiej. TUTAJ możesz zapoznać się z zasadami i ograniczeniami dotyczącymi importu.

Zabronione przedmioty w transporcie lotniczym

Zabrania się przewozu poniższych przedmiotów i substancji niebezpiecznych we wszystkich bagażach:

 • Teczki lub walizki z urządzeniami alarmowymi,
 • Materiały wybuchowe i substancje fajerwerkowe, w tym sztucznie ognie,
 • Materiały łatwopalne (zapałki, zapalniczki, substancje smarne, alkohol – przewóz 5 litrów napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 25 do 70% w opakowaniu detalicznym na 1 podróżnego jest dozwolone),
 • Sprężone gazy (łatwopalne, niepalne lub trujące),
 • Substancje żrące i substancje powodujące korozję (kwasy, zasady, nadtlenki),
 • Substancje toksyczne i podrażniające,
 • Materiały radioaktywne,
 • Materiały magnetyczne,
 • Rtęć,
 • Akumulatory lub baterie z ciekłym elektrolitem,
 • Materiały zakaźne oraz,
 • Suchy lód o masie większej niż 2,5 kg.

Wymienione przedmioty i substancje mogą być przewożone drogą lotniczą tylko jako przesyłka cargo przy zachowaniu szczególnych warunków przewozu.