Opóźniony lub uszkodzony bagaż

Opóźniony bagaż

Przykro nam, jeśli Twój bagaż jest opóźniony. Podejmiemy wszelkie kroki, aby został dostarczony jak najszybciej.

Opóźnienie bagażu prosimy zgłosić natychmiast na lotnisku, przy stanowisku oznaczonym REKLAMACE ZAVAZADEL / BAGGAGE CLAIM. Przy stanowisku wypełnisz wraz z pracownikiem dokument Property Iregularity Report (PIR) z numerem referencyjnym. Przechowaj dokument w bezpiecznym miejscu, abyś mógł śledzić online opóźniony bagaż.

Śledzenie opóźnionego bagażu

Aktualny stan opóźnionego bagażu można sprawdzić za pomocą online usługi WorldTracer

Śledzić opóźniony bagaż

Bagaż nie odnaleziony w ciągu pięciu dni 

Jeśli Twój bagaż nie zostanie odnaleziony w ciągu 5 dni, prosimy o wypełnienie poniższego formularza online i dołączenie:

 • Property Irregularity Report (PIR)
 • Kwitu bagażowego (Baggage Tag),
 • Listy rzeczy w Twoim bagażu (opis zawartości, w tym marki, rozmiary i kolory ubrań, ewentualnie inne uściślenia)

Jeżeli nie uda nam się znaleźć Twojego bagażu w ciągu 21 dni po przylocie, prosimy o wypełnienie formularza online.

Abyśmy mogli jak najszybciej załatwić Twoje roszczenie, prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • Property Irregularity Report (PIR)
 • Karty pokładowej,
 • Kwitu bagażowego (Baggage Tag),
 • Listy rzeczy znajdujących się w bagażu, wraz z ceną i datą ich nabycia, oraz dokumentami zakupu,
 • Adres i dane bankowe.

Ograniczenie odpowiedzialności za szkody

Twoja podróż może podlegać przepisom Konwencji Montrealskiej lub Konwencji Warszawskiej, które regulują i mogą ograniczać odpowiedzialność przewoźników lotniczych, między innymi za utratę, uszkodzenie lub opóźnienie bagażu. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w części Warunki przewozu.

Prawo do odszkodowania nie ma zastosowania do:

 • Już uszkodzonego lub wadliwego bagażu,
 • Przedmiotów, które zostały zatrzymane ze względów bezpieczeństwa,
 • Szkody spowodowanej przez zawartość Twojego bagażu,
 • Szkody spowodowanej w następstwie naruszenia warunków przewozu

Śledzenie online bagażu

Aktualny stan opóźnionego bagażu można sprawdzić online za pomocą online usługi WorldTracer i numeru referencyjnego. Numer referencyjny (np. PRGOK12345) jest podany w dokumencie Property Iregularity Report (PIR), który otrzymałeś na lotnisku, przy stanowisku reklamacji bagażu podczas zgłoszenia brakującego bagażu.

Śledzić opóźniony bagaż

Uszkodzony bagaż

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Twojego bagażu prosimy o zgłoszenie nam tego faktu natychmiast na lotnisku, przy stanowisku oznaczonym REKLAMACE ZAVAZADEL / BAGGAGE CLAIM. Przy stanowisku wypełnisz wraz z pracownikiem dokument Damage Property Report (DPR) z numerem referencyjnym. Uszkodzony bagaż można zgłosić także na piśmie, za pośrednictwem formularza online, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odebrania bagażu.

Abyśmy mogli jak najszybciej załatwić Twoje roszczenie, prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • Damage Property Report (DPR),
 • Kartę pokładową,
 • Kwitu bagażowego (Baggage Tag),
 • Rachunku za naprawę (w przypadku gdy bagaż nie może być naprawiony, firma zajmująca się naprawą wyda zaświadczenie potwierdzające brak możliwości naprawy bagażu),
 • Adres i dane bankowe,
 • Dokumentację zdjęciową uszkodzenia bagażu.

Braki w zawartości odprawionego bagażu

Utratę zawartości bagażu prosimy zgłaszać za pomocą formularza online nie później niż w ciągu 7 dni od odbioru bagażu.

Abyśmy mogli jak najszybciej załatwić Twoje roszczenie, prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • Kartę pokładową,
 • Kwitu bagażowego (Baggage Tag),
 • Listy utraconych rzeczy, wraz z ceną, datą ich nabycia, oraz dokumentami zakupu,
 • Adres i dane bankowe.