Maintenance Report

České aerolinie vyzývají všechny zaměstnance a smluvní partnery, aby podali v souladu se Safety Policy hlášení o jakýchkoliv událostech nebo poměrech, které vedly nebo by mohly vést k nebezpečnému činu nebo riskantní provozní situaci, jakož i mandatorní podání hlášení v souladu v příslušnou legislativou. Prosíme o vložení textu, případně příloh do formuláře uvedeného níže.

Důležitá poznámka pro cestující: Tato e‑mailová schránka slouží výlučně zaměstnancům Českých aerolinií pro účely podání provozního hlášení. Doporučujeme všem klientům, aby své žádosti nebo stížnosti posílali prostřednictvím kontaktního formuláře. Žádná klientská žádost nebo stížnost zaslaná prostřednictvím této e‑mailové schránky nebude zpracována.

Podrobnosti o výskytu události

Klimatické podmínky

Osobní údaje

Popis

Příloha

Podporované typy souborů jsou: gif, jpg, bmp, png, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, zip, rar, pdf, txt. Maximálně 10 MB.

Odeslat

Políčka označená * jsou povinná.