České aerolinie vloni přepravily o 18 % více cestujících

25. ledna, 2018

V roce 2017 přepravily České aerolinie na palubách svých letadel celkem 2,9 milionů cestujících a 9228 tun zboží a pošty. Z toho na linkách ČSA cestovalo 2,68 milionů cestujících, což představuje nárůst meziročně o více než 18 %. V loňském roce se také meziročně zlepšila průměrná obsazenost na pravidelných linkách ČSA o téměř 6 procentních bodů, když dosáhla 81,1 %. České aerolinie vloni provozovaly flotilu 18 letadel.

Dalších více než 220 tisíc cestujících přepravily ČSA na letech pro jiné letecké společnosti, kterým krátkodobě pronajímaly svá letadla.

Navzdory výraznému růstu ceny ropy, v loňském roce pokračovaly v leteckém odvětví příznivé podmínky. Rostly ekonomiky téměř všech zemí Evropské Unie a poptávka po letech jak směrem do Prahy, tak i Čechů do zahraničí. ČSA se podařilo těchto podmínek využít a dosáhnout meziročně zlepšení všech základních přepravních ukazatelů. Rozšířili jsme flotilu o 1 letoun ATR 72, zahájili provoz na dvou nových linkách, meziročně jsme navýšili počet letů o více než 6 %, sedačkovou kapacitu o téměř 10 %, zvýšili jsme vytížení proudových letadel o téměř 4 %, stoupla nám také průměrná obsazenost letadel o 5,7 procentních bodů na 81,1 % a na linkách z a do Prahy jsme vloni přepravily meziročně o 18,3 % více cestujících,“ uvedl Jozef Sinčák, předseda představenstva Českých aerolinií.

V letošním roce ČSA neplánují otevírat nové linky. Flotilu společnosti v květnu opustí jeden Airbus A319, jehož kapacita bude v letní sezóně 2018 nahrazena ACMI pronájmem jednoho letadla Airbus A321. „Letos se ještě více zaměříme na kvalitu poskytovaných služeb a na posílení stávající sítě a linek, do vybraných destinacích plánujeme navýšit kapacitu nasazováním větších letadel, na některých linkách navíc přidáme další frekvence,“ dodal Jozef Sinčák.

Po schválení transakce mezi společnostmi Korean Air Lines, Co. Ltd., PRISKO a.s. a Travel Service , a.s. příslušnými úřady pro kontrolu hospodářské soutěže v několika zemích se společnost Travel Service, a.s. stane majoritním akcionářem Českých aerolinií.

Vybrané přepravní ukazatele Českých aerolinií:

  2016 2017 Změna 2017/2016
Přepraveni cestující celkem 2 707 760 2 900 590 +7,12 %
Cestující přepraveni na linkách ČSA 2 263 589 2 678 967 +18,35 %
Cestující přepraveni pro jiné dopravce 444 171 221 623 -50,10 %
Přepravené cargo (v tunách) 8 813 9 228 +4,71 %
Počet letů 30 890 32 849 +6,34 %
Nabízené sedačkokilometry (ASK) v tis. 3 878 797 4 235 256 +9,19 %
Obsazenost (SLF) 75,40 % 81,08 % +5,7 p. b.

 

Daniel Šabík 
Tiskový mluvčí Českých aerolinií