Zdraví a bezpečnost zákazníků a zaměstnanců je pro České aerolinie nejvyšší prioritou

28. února, 2020

Rádi bychom naše zákazníky a ujistili, že přistupujeme k hrozbám epidemiologické nákazy velmi zodpovědně a řídíme se závaznými nařízeními a doporučeními příslušných úřadů v souladu s pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO), EASA a IATA. Situaci pečlivě sledujeme, průběžně vyhodnocujeme, přijímáme příslušná opatření a zůstáváme v úzkém kontaktu s odpovědnými orgány ochrany veřejného zdraví.