Safety Box

České aerolinie vyzývají všechny zaměstnance, aby podali provozní hlášení o jakýchkoliv událostech nebo poměrech, které vedly nebo by mohly vést k nebezpečnému činu nebo riskantní provozní situaci. Prosíme o vložení textu, případně příloh do formuláře uvedeného níže.

Důležitá poznámka pro cestující: Tato e-mailová schránka slouží výlučně zaměstnancům Českých aerolinií pro účely podání provozního hlášení. Doporučujeme všem klientům, aby své žádosti nebo stížnosti posílali na adresu call.centre@csa.cz.
Žádná klientská žádost nebo stížnost zaslaná prostřednictvím této e-mailové schránky nebude zpracována.

Podporované typy souborů jsou: gif, jpg, bmp, png, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, zip, rar, pdf, txt.Max. 2MB