Údaje o společnosti

Sídlo společnosti

Obchodní firma: České aerolinie a.s.
Sídlo: Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 – Vokovice
IČ: 45795908
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl B, vložka 1662, dne 1. srpna 1992.

Datová schránka: 6crcdrn

Právní informace

České aerolinie pravidelně kontrolují a aktualizují informace na svých internetových stránkách. I přes tyto snahy je možné, že se některé informace od poslední aktualizace mohly změnit. Nelze tedy očekávat žádnou odpovědnost ani záruky, týkající se aktuálnosti, správnosti a kompletnosti prezentovaných informací.

Totéž se vztahuje na všechny ostatní internetové stránky spojené s pomocí hypertextových odkazů. České aerolinie nenesou zodpovědnost za obsah takto navštívených internetových stránek. Některé z informací a nabídek jsou poskytovány našimi partnery jako nezávislé služby.  Mějte prosím na paměti, že obchodní podmínky našich partnerů se vztahují na tyto služby a nabídky, a že žádná doporučení či záruky nemohou být odvozeny přes odkazy na jejich internetové stránky z internetových stránek Českých aerolinií. České aerolinie nejsou zodpovědné za takovýto obsah. Tito dodavatelé nejsou zástupci Českých aerolinií.

Dále si České aerolinie vyhrazují právo měnit nebo doplňovat poskytované informace.

Obsah a struktura stránek Českých aerolinií jsou chráněny autorským právem. Duplikace informací nebo dat, zvláště používání textů nebo grafiky, je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Českých aerolinií.