Cestování bez bariér

Asistence cestujícím s omezenou pohyblivostí je poskytována zdarma.
Pokud si nejste jistí, zda váš zdravotní stav dovoluje cestování letadlem, konzultujte své cestovní plány s vaším ošetřujícím lékařem.

Rezervace

Pokud potřebujete asistenci na letišti, během odbavení a letu, informujte nás o tom již při rezervaci místa alespoň 48 hodin před odletem.
Pro zajištění rezervace prosím kontaktujte naši prodejní kancelář nebo nám zašlete vaše telefonní číslo na call.centre@csa.cz. Budeme vás kontaktovat v nejbližší možné době.

 • Přijetí cestujících s omezenou pohyblivostí k letecké přepravě může být omezeno s ohledem na jejich bezpečnost, jakož i bezpečnost ostatních cestujících.
 • Ve výjimečných případech mohou České aerolinie odmítnout přepravu takového cestujícího a/nebo jeho zdravotního vybavení z bezpečnostních důvodů (pokud typ letadla, jeho vstupní/výstupní dveře, technické vybavení nebo úzký prostor na palubě neumožňuje dostatečně bezpečnou přepravu).
 • České aerolinie mohou také požadovat, aby cestujícího se sníženou pohyblivostí doprovázela jiná osoba, vzhledem k bezpečnostním požadavkům nouzových postupů.
  • Maximální počet nepohyblivých cestujících bez doprovodu na palubě:
   Letadlo ATR/A319   1
   Letadlo A320/A330   2

Doprovodem se rozumí osoba schopná poskytnout potřebnou asistenci nepohyblivému cestujícímu při pohybu na palubě (například mezi sedadlem a toaletou, dveřmi letadla nebo nouzovým východem).

Na letišti

 • V rámci Evropské unie jsou asistenční služby poskytovány místní letištní společností všem cestujícím s omezenou pohyblivostí bez ohledu na dopravce.
 • Letištní invalidní pojízdné křeslo je k dispozici po vašem příjezdu na letiště, během odbavení na let a při cestě do/z letadla.
 • Mimo Evropskou unii jsou asistenční služby poskytovány handlingovým agentem Českých aerolinií s ohledem na technické vybavení a podmínky letiště.
 • Cestující s omezenou pohyblivostí mohou přepravovat bez poplatku až 2 kusy ortopedických pomůcek (včetně invalidního pojízdného křesla) jako odbavené zavazadlo navíc k bezplatnému nároku na zavazadla uvedenému na letence.
 • Doprovodný pes slepého či jinak postiženého cestujícího je přepravován bez poplatku v kabině pro cestující. Pes musí být v postroji, na vodítku a musí mít osvědčení o výcviku a další požadované cestovní doklady.

Plánek prostoru letiště Praha

Na palubě letadla

 • Invalidní pojízdné křeslo pro pohyb cestujících s omezenou pohyblivostí během letu je k dispozici pouze na palubě letadla typu A330, A320 a A319.
 • Z důvodu nedostatku místa na palubě letadla je vedle cestujícího, který je závislý na doprovodu psa, bezplatně vyblokováno sedadlo pro přepravu psa na podlaze.

V případě dotazů kontaktujte naší prodejní kancelář nebo Kontaktní centrum na 239 007 007.